Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

AED - Automatische Externe Defibrilator

 

Update: 30 december 2018

Naar aanleiding van de vergadering op 27 oktober 2018 is er  een werkgroep van wijkbewoners opgericht die de aanschaf en beheer van een AED-apparaat voorbereidt. Er wordt nagedacht over onderwerpen als keuze van apparaat, fondsenwerving, communicatie, beheer, plaats, opleiding van vrijwilligers voor reanimatie, etc. Zodra de plannen uitgekristalliseerd zijn, zullen deze bekend gemaakt worden in de wijk.


NIEUWSBERICHTEN

    OntmoetingsHuis De Kern - Almere Hout

    ‚óŹ


Open brief

    12 oktober 2018

AED - Automatische Externe Defibrillator


Beste buurtbewoners,

 • Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er momenteel wederom veel aandacht is voor de “noodzaak” van een AED in uw directe woonomgeving. In het verleden heeft het Rode Kruis een actie gehouden om de aanschaf van een AED te stimuleren, maar we vonden toen de aanschafprijs te hoog en het algemene besef over het grote belang van een AED was toen nog niet tot iedereen doorgedrongen.
 •  Wij zijn vrijwel allemaal werkzaam (geweest) in de zorgsector en kennen van daaruit het effect van een snelle en effectieve reanimatie indien iemand een harststilstand heeft gekregen en we willen graag samen met u, als “buurt” onderzoeken of we een dergelijke voorziening nu gezamenlijk kunnen realiseren.
 • Vooralsnog denken we primair aan een buitenunit, zodat de AED te allen tijden voor iedereen in Almere Hout beschikbaar is, dus ook buiten kantoortijden. We beschikken over een grote overdekte schuur/fietsenstalling waar deze kan worden opgehangen en beschermd is tegen weers- en windinvloeden en waar elektriciteit voorhanden is. Deze ruimte is ook nu al voor iedereen vrij toegankelijk bij een bezoek aan ons Huis.
 • We stellen gaarne onze gemeenschappelijke ruimte beschikbaar voor het geven van een reanimatiecursus, welke sterk is aan te bevelen, want de AED is weliswaar een geweldige innovatieve en elektronische ontwikkeling en vormt een essentieel onderdeel van een reanimatieproces, echter zonder voldoende kennis over de reanimatie zelf, is het apparaat op zich altijd minder effectief. Deze cursus is voor iedereen gemakkelijk te volgen en moet niet verward worden met een algemene EHBO cursus, welke natuurlijk ook heel zinvol is, maar “iets” meer tijd en moeite kost om goed te volgen.
 • In de loop der jaren is gebleken dat een “6 minuten periode” het uitgangspunt zou moeten zijn voor het effectief inzetten van een AED. Dit betekent dat hierbinnen een aantal handelingen moet worden verricht, wil de uiteindelijke kans op het zo “goed” mogelijk overleven van een hartstilstand of ventrikelfibrilleren optimaal zijn. Men moet eerst 112 bellen, dan beginnen met het reanimeren en vervolgens de AED inzetten, en hoe sneller dit alles gebeurt, hoe groter de kans is om te overleven.
 • Men noemt de mensen die zich willen inzetten (oproepbaar zijn) voor een reanimatie en de cursus hebben gevolgd “burgerhulpverleners”; zij vormen het hart van een goed werkende 6 minuten zone. Dus hoe meer mensen zich hierbij aansluiten des te effectiever zal het geheel kunnen functioneren.
 • Handelingen binnen de 6 minuten periode:
  • Stap 1: burgerhulpverleners krijgen een oproep bij een hartstilstand in hun buurt.
  • Stap 2: burgerhulpverleners starten met reanimeren, halen een AED en zetten deze in.
  • Stap 3: burgerhulpverleners gaan door met reanimeren totdat de ambulance er is.
 • Momenteel is er een groot aanbod van AED’s en de werkgroep zou een verantwoorde keuze moeten maken, welke voor onze situatie zinvol is. Op dit moment heeft de Nederlandse Hartstichting, samen met Philips een actie waarbij de aanschafprijs van een AED is verlaagd van € 2681,-  naar € 1629,-. Dit betreft een Philips AED met Aivia buitenkast (met pincode), maar dit is slechts een voorbeeld.
 • We stellen voor om tot een kleine werkgroep te komen, die het een en ander nader uitwerkt, aangezien deze algemene voorziening beter niet door 1 persoon kan worden georganiseerd. Onze penningmeester is een registeraccountant en is bereid om zich in te zetten voor een transparante en gedegen opzet van de noodzakelijke financiën.

~~~~~~~~

Beste buurtbewoners, in een situatie waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt, worden wij allen opgeroepen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze dagelijkse leefsituatie, deze brief is dus een oproep om te onderzoeken of u wilt en/of kunt meewerken (bijdragen) aan de totstandkoming van een AED in uw buurt. We zien uw reacties graag tegemoet bijvoorbeeld via het onderstaande email adres of per telefoon en stellen tot slot voor, om een eerste oriënterende vergadering te houden op:

     Zaterdag, 27 oktober aanstaande om 14.00 uur in het
    OntmoetingsHuis de Kern, Koekoeklaan 2, te Almere Hout
.

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl