Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Bibliotheek

 

Doordat het bibliotheek-programma inclusief de database vrijwel klaar is, kunnen we nu gemakkelijker antwoord geven op uw vragen of we een bepaald boek in huis hebben. De manier waarop we onze boeken beschikbaar stellen wordt steeds in onderling overleg geregeld. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe boeken; neem contact op als u vragen heeft over welke boeken er in onze bibliotheek passen en nu al aanwezig zijn. Tevens bevat onze bibliotheek bijna 27.000 audio- en videobestanden die gaan over de (geestelijke) gezondheid, filosofie, psychologie, religie, spiritualiteit, kunst, cultuur en levensbeschouwelijke onderwerpen, wetenschap, enz. Ze hebben meestal de vorm van lezingen, cursussen, instructies, (bij)scholing, documentaires, hoorcolleges, interviews, enz. Het materiaal is na onderling overleg doorgaans ook voor u (tijdelijk) toegankelijk.Update: 20-11-2014
We gaan uitzoeken of bepaalde boeken gekaft moeten gaan worden, ter voorkoming van beschadigingen.Update: 12-10-2014
We hebben een dertigtal boeken ontvangen, die worden opgenomen in de database en in de kasten geplaatst 

 

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl