Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

De telefonische hulpdienst en telefooncirkel

 

Vanuit de stichting Om-Shanti is ons de mogelijkheid geboden om samen met hen een telefonische hulpdienst en/of telefooncirkel op te zetten. Deze activiteiten zijn binnen Om-Shanti ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van een aantal medewerkers die actief zijn binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, spirituele begeleiding, en allerlei maatschappelijke organisaties. Hierdoor spreekt men regelmatig over onderwerpen als secularisatie en religie, zingeving, euthanasie, het lijden, stervensbegeleiding, rouwverwerking, mantelzorg, de tijdgeest, enz. Maar ook het onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van het natuurlijke zorgnetwerk en het eventueel activeren hiervan, komen hierbij vaak aan de orde. Het belangrijkste dat men doet aan de telefoon, is een luisterend oor bieden en waar mogelijk hulp organiseren, zodat het leven weer dragelijk en uitnodigend wordt, dat is het belangrijkste uitgangspunt van de telefonische hulpdienst.

Een groot gedeelte van de uitvoerende taken wordt slechts geïnitieerd met behulp van derden, dit zijn bijvoorbeeld de familie, buren, vrienden, kennissen, oud collega’s, vrijwilligers, enz, maar natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van de bestaande organisaties en instellingen die op de verschillende werkvelden actief zijn. Gezamenlijk trachten we  de situatie van de persoon in kwestie te verbeteren en monitoren wij het verloop van het proces van “herstel en verbetering”.

Aan het eind van de jaren 60 heeft iemand die nu nog actief is binnen Om-Shanti het principe van de telefooncirkel bedacht, in praktijk gebracht en verder ontwikkeld en later gecombineerd met de telefonische hulpdienst. Ondanks dat men normaal gesproken een direct contact prefereert, heeft de ervaring toch geleerd, dat ook een telefonisch contact tot een intensieve en wezenlijke communicatie kan leiden en de fysieke afstand in eerste instantie een extra openheid kan creëren.

Vanuit de Kerngroep Almere Hout weten we uit eigen ervaring dat een telefooncirkel veel rust en vertrouwen kan geven tijdens bijvoorbeeld een ziekte- of rouwperiode. Ons uitgangspunt is dat indien mensen daar behoefte aan hebben we heel gemakkelijk een telefooncirkel kunnen starten, we wachten uw reacties af en zullen u via deze website op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen. Er is een speciaal telefoonnummer dat we zullen gebruiken indien er een telefooncirkel wordt gestart, of er vraag blijkt te zijn naar een vorm van “telefonische hulpdienst”.  Zie telefoonnummer onder “Contact”. 

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl