Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Oosterwold

 

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. Hier is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt en verder ontwikkelt. In dit gebied wordt gestreefd naar een rijke variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen in lage dichtheden, als tegenhanger van de hoogstedelijke westelijke ontwikkeling.

Initiatiefnemers

De ontwikkeling van Oosterwold is geen gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat in de Nederlandse stedenbouw gebruikelijk is, maar een eenvoudig raamwerk en een set van spelregels die een veelheid van particuliere initiatieven mogelijk maakt. De ontwikkelstrategie kiest voor een organische ontwikkeling, met de uitnodiging aan initiatiefnemers om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw en wegen. Almere werkt al enkele jaren consequent toe naar een wezenlijk grotere rol van particulieren in de woningbouw, de stedenbouw en de gebiedsontwikkeling. De gemeentelijke overheid treedt weloverwogen terug en laat steeds meer over aan anderen. Voorbeelden hiervan, zoals het Homeruskwartier, Noorderplassen-West, Overgooi en Nobelhorst, zijn nu al te zien of in ontwikkeling. In Oosterwold wordt de volgende stap gezet in de zoektocht naar spontane, organische groei ‘van onderop’.

Informatie over de actuele stand van zaken en de regelgeving in het gebied vindt u op de  website 'Maak Oosterwold' van de gemeenten Almere en Zeewolde. Tevens vindt u daar de goedgekeurde initiatieven die binnenkort van start gaan of al gaande zijn.

De website Maak Oosterwold - Landschap van Initiatieven is: http://maakoosterwold.nl

De volgende websites over dit onderwerp zijn ook nog interressant:

http://almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/oosterwold/

http://hofstraheersche.nl/almere-oosterwold/


Update: 1 augustus 2016

Oplevering eerste woning in Oosterwold

Half juni 2016 is de eerste woning (een Lofthome) in Oosterwold opgeleverd. De nieuwe bewoners hebben zich aan de Auguste Comteweg gevestigd, binnenkort zal ook de tweede woning (Loodswoning) aan deze weg opgeleverd worden. Aan de Auguste Comteweg is ook een gebied voor Tiny House Farm in de planning.

Op zaterdag 27 augustus van 10:00 tot 12:00 uur is er een open informatieochtend aan de Auguste Comteweg van de samenwerkingsvorm 'woneninoosterwold.nl', een initiatief van de BKVV Architecten en FutureHomeConcepts

Voor meer informatie over Tiny House Farm: klik hier

Voor meer informatie over woneninoosterwold.nl: klik hier


Update: 16 februari 2016

Op de akker naast de Tureluurweg, in de hoek vlak bij het Nachtegaalpad is nu volop bouwactiviteit. Er zijn al twee ontsluitingswegen gelegd met de namen; Hannah Arendtweg en Emile Durkheimweg.

Bouwen in Oosterwold: een van de particuliere initiatiefnemers heeft een website gemaakt waarop het hele proces van inschrijven, locatie en grootte van het kavel, plannen maken en uitvoeren precies te volgen is. De website wordt heel regelmatig geüpdated.

De website van Bouwen in Oosterwold is: https://oosterwold.wordpress.com


Update: 16 februari 2016

Omroep Flevoland volgt de ontwikkelingen van Oosterwold, de berichten zijn terug te zien op de pagina Dossier Oosterwold van de omroep.

De pagina Dossier Oosterwold van Omroep Flevoland is:

http://www.omroepflevoland.nl/dossier/203/oosterwold


Update: 20 mei 2015

Bodemdaling forser dan verwacht. (Bericht in Almere Dichtbij)
De provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland hebben de bodemdalingen in de provincie in kaart gebracht. Er wordt in de komende 40 jaar een sterkere daling verwacht dan volgens de metingen in 1968 werd verwacht. Met name de stad Almere ligt wat deze bodemdalingen betreft op een ongunstige plek, de prognose verschilt per wijk.

Oosterwold
Volgens de senior beleidsadviseur van het waterschap Zuiderzeeland wordt deze nieuwe Almeerse wijk gebouwd op de plek die het meest verzakt. Het is van belang dat dit goed gecommuniceerd wordt met de toekomstige initiatiefnemers in dit gebied.

Voor het hele artikel, klik hier

Voor Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold, klik hier


Update: 28 november 2014

De ontwikkeling van het gebied Oosterwold (tussen Almere-Oost en Zeewolde) is nog steeds gaande. De eerste aankondiging met structuurvisie van de gemeente Almere dateert van 8 februari 2013.



 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl