Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Accomodatie

 

Het beschikbaar stellen van de ruimtes
♦ Medio 2011 hebben mensen al contact met ons opgenomen met de vraag, of er na de verbouwing van de woning aan de Koekoeklaan 2, ruimtes beschikbaar zouden gaan komen die men kan gebruiken voor allerlei activiteiten. Er is kennelijk een grote behoefte in Almere Hout aan “zaaltjes” die men (tijdelijk) kan huren.


Lezingen

We hebben een aantal verzoeken gehad of men de ruimtes mag gebruiken voor het geven van een lezing, ons antwoord is ja dat mag zeker, mits het geen commercieel doel dient en het onderwerp past binnen doelstellingen van de Kern en men zelf voor de organisatie zorgt, u kunt wel gebruik maken van deze website om over uw lezing mededelingen te doen.

We kregen hierover nog de volgende opmerking, “het moet zeker wel allemaal over zware onderwerpen gaan”, of niet? Ons antwoord is “nee, het hoeft helemaal niet alleen maar over zware onderwerpen te gaan, het leven biedt zoveel meer dan alleen maar de zorg-problemen, waar wij beroepshalve mee te maken hebben gehad”. Onderwerpen als de natuur, geschiedenis, sport, kunst en cultuur, spiritualiteit, zingeving, enz. zijn ook voor ons interessant en hebben een plaats in ons leven, dus kom eerst eens langs en toets hetgeen u denkt, want misschien kunnen we wel iets wezenlijks voor elkaar betekenen.Update: 13-12-2014

Inmiddels zijn we definitief klaar met het opknappen van alle ruimtes.


Update: 4-12-2014

Er is speciale verlichting aangebracht boven de mededelingenborden.


Update: 20-10-2014
De meeste ruimtes zijn nu grotendeels klaar en worden door ons gebruikt. Inmiddels zijn er opnieuw mensen langs gekomen met het verzoek of men ruimtes kan “huren”; we bieden echter als Kerngroep Almere Hout geen mogelijkheid voor commerciële activiteiten, daarom zijn de ruimtes hiervoor niet te huur. De woning mag alleen gebruikt worden door derden voor ideële activiteiten en deze moeten een algemeen belang dienen en bij voorkeur een relevantie hebben voor Almere Hout of de directe omgeving.De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl