Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Oproep

 

♦ Aangezien we onze website voorlopig nog verder ontwikkelen en hierdoor het aantal pagina’s zal blijven groeien, bestaat het risico dat u op een dag door de bomen het bos niet meer ziet gezien het grote aantal onderwerpen dat we behandelen..

♦ Daarom hebben we deze rubriek toegevoegd, omdat er regelmatig  zaken spelen waarvan we u op de hoogte willen brengen en waarbij wij geïnteresseerd zijn in uw mening en visie over onderwerpen die uw leefomgeving en welzijn betreffen.

♦ Een aantal van de kerngroepleden zijn ook nog elders in den lande actief binnen de processen die te maken hebben met het betrekken van burgers bij een samenleving die grote veranderingen ondergaat. Het valt hierbij steeds weer op dat we ons in een turbulente overgangsperiode bevinden, waarbij iedereen eraan moet wennen dat met name de rol van de (terugtredende) overheid sterk verandert en daarmee ook de rol van u als burger.

♦ Er bestaat zeker enige aarzeling (meestal door onzekerheid) bij een aantal burgers om zich actief te melden, mee te denken en vorm te geven aan de samenleving die in beweging is, met name op het gebied van de gezondheidszorg, maar ook ten aanzien van de bestuurlijke en democratische beslissingsprocessen.

♦ Sommige mensen hebben tegenover ons hun zorgen uitgesproken dat men bijvoorbeeld de hiervoor noodzakelijke vergaderingen eigenlijk niet ziet zitten, aangezien men geen positieve herinneringen heeft aan dit soort bijeenkomsten. Wij denken echter dat we op dit vlak wel degelijk van het verleden kunnen leren en het er vooral om gaat dat u zo zelfstandig mogelijk een mening vormt op basis van feitelijke informatie en de eventuele noodzakelijke vergaderingen slechts dienen ter toetsing en het definitief bepalen van een gezamenlijk standpunt.

♦ We zullen u daarom regelmatig oproepen om uw mening te geven over een duidelijke stelling, die we zo kort en bondig mogelijk formuleren, en ondersteunt door de noodzakelijke informatie die nodig is om tot een standpunt te komen. Veel vraagstukken kunnen via een aangepaste vorm van consultatie/referendum tot een duidelijk standpunt worden gebracht van u als inwoner van Almere Hout en omgeving.Datum: 28 januari 2015

Denk en praat mee over de toekomst

van Almere Hout en omgeving

Zie: Participatie - ReferendumBoven:  klik hier                      Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl