Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Wie zijn wij

 

♦ We zijn individuen die soms ook een “groep” vormen en waarvan een aantal mensen elkaar al meer dan 40 jaar kent; meestal via vriendschappen, werkrelaties, studie, levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke activiteiten.

♦ Deze Kerngroep is gevestigd in Almere Hout en bestaat momenteel uit ongeveer twintig personen en men is vrijwel allemaal ook hier woonachtig. De meesten hebben een ruime ervaring op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg en (ouderen) hulpverlening, duurzaam wonen, vertalen, het leiden van stichtingen en organisaties, het runnen van een Yoga- Vedanta- en meditatiecentrum, psychologische- en spirituele begeleiding en als beleidsontwikkelaar. Wat ons verbindt en enthousiasmeert is onze, zich nog steeds ontwikkelende visie op de mens en wat men de Werkelijkheid noemt, door samen te werken en door regelmatig (gezamenlijk) Stil te zijn en er te zijn voor elkaar als medemens, in “goede en  slechte” tijden, ongeacht de praktische gevolgen van deze keuze.

♦ Ondanks dat we oorspronkelijk uit verschillende religieuze, spirituele of humanistische stromingen komen, ontmoeten we elkaar telkens weer rondom de meest wezenlijke vragen des levens en het gezamenlijk en vooral ook praktisch vormgeven van onze idealen. Hierdoor is er altijd een dragende en gemeenschappelijke energie, waardoor we elkaar steeds beter (her)kennen, kunnen corrigeren, steunen, voeden en stimuleren.

♦ Verantwoordelijkheid nemen, wederzijds respect tastbaar maken en de verbondenheid met een groter geheel, zijn begrippen van waaruit we als “open groep” denken en handelen. We zijn mensen die gesteld zijn op onze privacy en tegelijkertijd actief willen participeren in de samenleving, waar dit gewenst is en/of waar onze aanwezigheid een verschil maakt en een stimulans is voor anderen om meer zicht en greep te krijgen op het uiterlijke en innerlijke leven. Een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid die in de dagelijkse praktijk toch niet zo vreemd is, als het in eerste instantie lijkt.

♦ De groep is open van karakter en vormt zich daar, waar we leven, dus samen met de mensen uit de omgeving, buurt of wijk. Hierdoor is er een natuurlijke verbondenheid met de medemens en trachten we zoveel mogelijk rekening te houden met elkaars unieke eigenheid. De groep kent geen lidmaatschap; iedereen is welkom om bijvoorbeeld mee te werken, interne activiteiten te volgen en waar wenselijk of nodig belangrijke gebeurtenissen en/of emoties te delen. We geloven in een regelmatige “vernieuwing en/of uitbreiding”, doordat mensen gaan participeren en met hun inbreng de ontwikkeling van de Kerngroep ondersteunen en stimuleren. We hebben nu nog geen vastomlijnd idee over de grootte van deze Kerngroep, dus u bent van harte welkom om te onderzoeken of we elkaar iets te bieden hebben. De leeftijd varieert momenteel van 40 tot 75 jaar, maar we zouden het fijn vinden als ook wat jongere mensen zouden gaan deelnemen, dus kom gerust eens langs.

♦ De Kerngroep in Almere Hout kenmerkt zich meer specifiek door onderwerpen als: zorg voor elkaar, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk, filantropie, spiritualiteit, Yoga en meditatie, visie- en beleidsontwikkeling, muziek, klussen en tuinieren. Regelmatig delen we een aantal van deze activiteiten met elkaar in de woning aan de Koekoeklaan 2 in Almere Hout.

♦ We worden op een aantal terreinen ondersteund door de stichting Om-Shanti, voor meer informatie over deze stichting en hun ondersteuning. klik hierBoven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl