Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

     Donaties    


 

    Steun het werk van Om-Shanti   

De stichting Om-Shanti bestaat inmiddels 45 jaar en al die tijd hebben we onze activiteiten tegen een minimale vergoeding kunnen aanbieden omdat er donateurs waren die ons werk mogelijk maakten. Sinds 1989 zorgt de stichting Steunfonds Om-Shanti voor onze financiële basis.

Inmiddels is een aantal van de oorspronkelijke donateurs overleden en zoeken we nu voor het eerst in ons bestaan nieuwe donateurs voor de komende jaren, want er staan nog veel plannen op stapel die we graag willen realiseren. De meeste van deze projecten bevinden zich in een afrondende fase, met name het publiceren van onze nieuwe website in het Nederlands en Engels. Tevens zijn we bezig met het afronden en toegankelijk maken van de digitale bibliotheek waaraan al meer dan twaalf jaar wordt gewerkt. Een groot gedeelte van dit materiaal is niet of nauwelijks bekend bij de meeste westerse wetenschappers, Yoga beoefenaars (opleiders, leraren en leerlingen) en geïnteresseerden. De Om-Shanti digitale bibliotheek bevat inmiddels meer dan 120.000 tekst, foto, video en audio bestanden, dit materiaal vormt ook de basis van de “nieuwe” internationale en integrale Yoga academie.

Andere activiteiten die we graag willen voortzetten en die kosten met zich meebrengen zijn de vele vormen van “mantelzorg”, individuele (spirituele) begeleiding, het afnemen van een Yoga-anamnese, telefonische ondersteuning, stervensbegeleiding, bijscholingen, lezingen, discussie avonden, enz.

We zoeken met name praktische steun bijvoorbeeld bij het onderhoud en de verdere verduurzaming van het pand, de ruimtes, de tuin, enz., maar vooral ook financiële steun want de kosten voor elektra, verwarming en onderhoud zijn ook voor ons inmiddels een behoorlijke uitdaging geworden!

Meer informatie over de activiteiten van de stichting Om-Shanti vindt u tijdelijk op deze website  klik hier

Zorg voor elkaar is ook zorg voor jezelf


    Stichting Steunfonds Om-Shanti   

NL 79 SNSB 0980 5170 28
NL 15 RABO 0174 9221 16


Stichting Steunfonds Om-Shanti
Vlaamse Gaailaan 17 - 1343 AK Almere -
Bezoek alleen na afspraak
Telefoon: 036-8411052 - Mobiel: 06-51648996
E-mail: contact@om-shanti.org

Elke bijdrage is welkom

Beide stichtingen hebben de ANBI status; hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de belastingdienst
Stichting Om-Shanti:  KvK: 41193955   -   Stichting Steunfonds Om-Shanti:  KvK: 41193924

Download pdf "tekst"  klik hier
Download pdf "gegevens"  klik hierWebsite Overzicht: klik hier            Boven: klik hier           Home:  klik hier   

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl