Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Kunst & Cultuur

 

In deze rubriek vindt u informatie over kunst en cultuur onderwerpen die wij zelf de moeite waard vinden en waarvan we denken dat ze ook voor u interessant zijn. Het betreft allerlei instellingen, organisaties en activiteiten in de regio, het gebied betreft Almere, Lelystad, Dronten, Harderwijk en Huizen, Laren, Bussum, Hilversum.

En ook voor deze rubriek geldt dat we open staan voor suggesties en toevoegingen ten aanzien van de vermeldingen en aanbevelingen die u op dit gedeelte van de website wilt vinden.Uit het begeleidingsmateriaal van de stichting Om-Shanti hebben we een heel klein stukje tekst overgenomen, omdat het woorden geeft aan waarom we kunst, cultuur en inspiratie zo belangrijk vinden.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Het is een van de onderwerpen via welke mensen soms een glimp kunnen opvangen van het wonder van Gods voortdurende proces van schepping. Het onverwachts diep in je Hart geraakt worden als je je openstelt voor een creatieve ingeving, die je vorm wilt geven in de tijdelijke en materiële werkelijkheid, komt omdat deze altijd verwijst naar een mystieke en spirituele Oorsprong waaruit ze is voortgekomen.

Elke echte kunstenaar(es) weet dat het een vorm van genade is als je mag (blijven) putten uit deze oneindige Bron van Liefde en creativiteit; het is in essentie een onuitputtelijke bron van scheppende energie. En deze energie zou bij voorkeur dus niet alleen je gevoel moeten raken, maar juist het Hart en zo voorbij gaan aan teveel subjectieve persoonlijke en rationele beleving. Er bestaan universele processen waarin we elkaar ontmoeten omdat ze ons Hart openen, ver voorbij het gekende van het intellect en nooit aan tijd en plaats gebonden. Elke echte cultuur bevat deze uitingsvormen van creativiteit die ons doet beseffen dat we z’n taal gemakkelijk kunnen verstaan.

Ten onrechte wordt in deze tijd vaak alleen maar teruggegrepen op de “oude kunst en cultuur vormen”, een voorbeeld van iemand die ik heb gekend is Joni Mitchell, ook bij haar zie je, na tientallen LP’s, CD’s en DVD’s en honderden schilderijen, dat haar toegang tot deze Bron nog niet is verstoord en ontstaan er nog steeds creatieve uitingen. Deze mogelijkheid is ook binnen de wereld van muzikanten en schilders een uitzondering, meestal heeft men maar een beperkt aantal jaren toegang tot de Bron.

In onze Westerse cultuur wordt kunst vooral gekwalificeerd en daardoor soms ook vooral gewaardeerd, door er een financiële waarde aan toe te kennen, dit in tegenstelling tot het Oosten, waar kunst veel meer verbonden is met spiritualiteit en als zodanig meestal de mens raakt in z’n Hart en minder in z’n gevoel. In deze tijd van materialisme en overconsumptie is er duidelijk minder belangstelling bij de jeugd voor de diepere en spirituele betekenis van een kunstuiting. Kunst is veel meer een wegwerpartikel geworden, dat de zinnen even moet bevredigen, in plaats dat het de tijd krijgt om het Hart te bereiken en een “boodschap” achter te laten.

Het zelf creëren van “kunst” is een van de unieke mogelijkheden van de mens om uitdrukking te geven aan een dimensie in en buiten hemzelf, die eigenlijk op geen andere wijze mogelijk is. Het bevat daarom ook een universele taal die we gelukkig allemaal kunnen verstaan, maar het vraagt soms nog wel wat oefening en ontwikkeling, maar in potentie bezit iedereen het vermogen om te communiceren via de taal van de kunst en het Hart.

Het zich openstellen voor kunstzinnige uitingen brengt ons even buiten het normale denkpatroon en het ego-voelen, het raakt iets in ons aan dat we moeten koesteren, omdat het een natuurlijke mogelijkheid is om uit te stijgen boven het individuele dat voor de meeste mensen het belangrijkste is in hun leven. Echter het geraakt kunnen worden door kunst is een teken dat we de ander (even) begrijpen en verstaan en dat zijn boodschap niet verloren gaat, omdat wij deze herkennen in ons Hart.

Het zelf creëren van kunst is daarom ook een activiteit die je spiritualiteit stimuleert en je vermogen tot ontvankelijkheid ontwikkelt, het wachten op een ingeving leert je welke blokkades wij zelf vaak (onbewust) creëren, waardoor we niet geïnspireerd zijn. Probeer op welke wijze dan ook, iets te doen met “kunst en creativiteit” in je leven en je zult ontdekken dat het je goed zal doen in elk opzicht.

Tijdens de Yoga-therapie van Om-Shanti maken we gebruik van allerlei verschillende vormen van creativiteit om zo mensen in contact te brengen met hun diepere lagen van emoties. Hier bevinden zich vaak blokkades en “verhalen” die om aandacht vragen en een start kunnen bewerkstelligen om zicht te krijgen op de onbewuste “belasting” die we allemaal met ons mee dragen.

De authentieke Yoga die we beoefenen helpt je hierbij en we zien dan ook regelmatig dat kunstenaars die weinig inspiratie hebben, na een intensieve periode van Om-Shanti Yoga weer ontvankelijk zijn voor de ingevingen die zij kunnen omzetten in de verschillenden vormen van “kunst”.

~~~~~~~~~~

Poëzie
Waarom is er zoveel kunst en vooral poëzie, vroeg iemand me ooit eens, binnen de verschillende spirituele tradities, en met name binnen de Indiase-Yoga-traditie. Het antwoord is simpel, de werkelijkheid laat zich niet in directe feitelijkheden verwoorden, er wordt dan veel te veel gebruik gemaakt van de informatie die in je referentiekader aanwezig is en wordt beheerst door het Ego. Hierdoor ontstaat er vrijwel altijd een cliché van de werkelijkheid.

Poëzie vertelt je iets waardoor in jou een proces van zoeken naar de niet uitgesproken woorden en dimensies start. Met als gevolg dat, indien je de boodschap verstaat, je deze leest in je “eigen boek”, in je eigen Zelf. Daarom kan kunst de mens zo diep en wezenlijk ontroeren, omdat het bij uitstek een hulpmiddel is, om over iets wezenlijks te communiceren en in verbinding te treden met de essentie ervan.

Met weinig woorden zoveel vertellen

Een liedje dat je eens zou kunnen beluisteren is “inspiratie” van Mathilde Santing; je vindt het in diverse uitvoeringen op YouTube; de tekst zie je hier beneden, tevens is er een tekst van Joni Mitchell opgenomen.


    Inspiratie

Hoe komt een idee ooit tot stand
Kan zo'n gedachte ontstaan
Waar komt dat helder ogenblik
Dat inzicht toch vandaan
Dat komt door ons, zin voor zin
Gaven wij die woorden in
Die fluisterden wij toe

Hoe kreeg jij ooit een idee
Vroeg jij je dat nooit eens af
Het was de stem van een van ons
Die jou het inzicht gaf
De stem van iemand als wij
Onzichtbaar aan je zij
Zo luisterde jij toe

Je noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
Maar wij zijn het steeds geweest

Zo krijgt het kind een idee
Zo vindt de man wat hij zoekt
Zo wordt de sterveling een held
Zo wordt vooruitgang geboekt
Dat komt door iemand van hier
de mens bereikt op die manier
Het hogere niveau

Ooh noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
Maar wij zijn het steeds geweest

Noem het inspiratie
Zo noemt men het meest
En dat is het ook
De ingeblazen adem
Van de geest

    Mathilde Santing

 


 

The Circle Game

Yesterday a child came out to wonder
Caught a dragonfly inside a jar
Fearful when the sky was full of thunder
And tearful at the falling of a star
                                        
Then the child moved ten times round the seasons
Skated over ten clear frozen streams
Words like when you're older must appease him
And promises of someday make his dreams
                                        
And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return we can only look
Behind from where we came
And go round and round and round
In the circle game *
                                        
Sixteen springs and sixteen summers gone now
Cartwheels turn to car wheels thru the town
And they tell him take your time it won't be long now
Till you drag your feet to slow the circles down
                                        
And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return we can only look
Behind from where we came
And go round and round and round
In the circle game
                                        
So the years spin by and now the boy is twenty
Though his dreams have lost some grandeur coming true
There'll be new dreams maybe better dreams and plenty
Before the last revolving year is through
                                        
And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return we can only look
Behind from where we came
And go round and round and round
In the circle game

Joni Mitchell 1970Boven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl