Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

 

Bijscholing - Intern

 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Deze  interne bijscholingen zijn ruim 30 jaar geleden gestart en zijn in eerste instantie bedoeld voor de vriendengroep die het OntmoetingsHuis hebben opgezet. De meeste lessen worden gegeven door iemand van de stichting Om-Shanti.

Mede naar aanleiding van een vraag van iemand uit de buurt, "wat doen jullie dan met elkaar en wat bespreken jullie precies", hebben we besloten om u hierover op deze website nader te informeren. Een aantal van de onderwerpen die we behandelen zal u niet verbazen, andere misschien wel.

Tijdens de afgelopen jaren hebben ook enkele mensen van buiten de "vaste vriendengroep" van de Kern deze bijeenkomsten bijgewoond. Mocht er een bepaald thema zijn dat u erg bezighoudt of aanspreekt, dan bent u na aanmelding van harte welkom.

De onderwerpen die worden besproken zijn meestal afkomstig van mensen waarmee we dagelijks omgaan in welke vorm dan ook, soms zijn ze het gevolg van de vragen die gesteld worden tijdens de lezingen en workshops elders in binnen- of buitenland. Ze verwijzen altijd naar de situatie waar vrijwel ieder mens mee te maken krijgt in z'n leven.

Uiteindelijk zijn het natuurlijk de medewerkers en belangstellenden van de Kern die de onderwerpen bepalen opdat de inhoud van de lezingen aansluit bij hun behoeftes, daarom zijn de Kern-projecten altijd buurt, wijk of plaats gebonden.

De volgorde van de onderwerpen is willekeurig en soms worden de thema's enkele keren herhaald om ze verder uit de diepen. We zijn helaas niet in staat om u hier een volledig overzicht te geven van de inhoud van de bijeenkomsten, we beperken ons tot trefwoorden of korte zinnen die verwijzen naar de inhoud en manier waarop de onderwerpen zijn behandeld.Thema: Gelukkig en tevreden zijn

Vraagstelling: Wat betekenen deze begrippen en zijn ze te definiëren zodat ze voor iedereen het zelfde betekenen of zijn ze te sterk persoonsgebonden.

 • Bestaat er een fundamenteel verschil in het oosterse denken t.o.v. het westerse denken ten aanzien van de diepere betekenis van het begrip "gelukkig" zijn.
 • Is het mogelijk om deze innerlijke en meest natuurlijke behoefte dagelijks te realiseren, zonder dat we (teveel) afhankelijk zijn van de omstandigheden.
 • Welke situaties kun je je herinneren waarin je “gelukkig en tevreden” was.
 • Waardoor is deze innerlijke staat van harmonie verstoord geraakt.
 • Herken je het belang van het begrip tevredenheid voor alle aspecten van je leven.
 • Indien tevredenheid het gevolg zou zijn van de omstandigheden, waarom zijn er dan ook in Nederland nog zo veel mensen zo snel ontevreden.
 • Wat is de wisselwerking tussen een rustige ademhaling door je buik t.o.v een snelle en hoge ademhaling in relatie tot het verliezen van je harmonie, geluk en tevredenheid.
 • Kun je echt boos, dus emotioneel ontregeld zijn, terwijl je ademhaling rustig en door je buik blijft gaan.
 • Welke Yoga technieken kunnen je helpen om je harmonie niet zo snel kwijt te raken en gemakkelijker te herstellen.


Thema: Het belang van humor en een glimlach

Vraagstelling: Tijdens de vorige bijeenkomst is er gesproken over het feit dat steeds meer mensen deze natuurlijke neiging (behoefte) verliezen, waardoor komt dit en kan een dagelijkse Yoga-beoefening hierbij werkelijk helpen.

 • In New York is een belangrijke kankerkliniek, waar men veel waarde hecht aan het fenomeen "lachen" als een onderdeel van het totale allopathische behandelingsplan.
 • Onderzoek heeft aangetoond dat er andere hormonen in het traanvocht zitten als men huilt of lacht, wat vertelt ons dit.
 • Bestaat er in je karakter voldoende neiging om humor toe te laten, of ben je door het leven meer "verzuurd" en teleurgesteld geraakt dan je eigenlijk zou willen.
 • Wat is de slappe lach? Waarom komt die bijna nooit als je alleen bent, en waarom komt hij vaker voor bij pubers? Waarom en waardoor voelen we ons zo goed als we een tijdje (gezamenlijk) hebben gelachen.
 • We bekijken het limbisch systeem. Hierin bevinden zich structuren die betrokken zijn bij verschillende emoties, angst, motivatie en het geheugen. Wanneer je lacht, worden er in deze structuren dopamine en endorfine aangemaakt.
 • We kunnen echter niet de gehele dag lachen om ons goed te voelen, welke aspecten van een gezonde levensinstelling zijn hierbij van belang.
 • Uit onderzoek blijkt dat deze zelfde mechanismen actief worden als we aan Yoga en meditatie doen, en vooral als we een gericht en dus individueel afgestemd oefenprogramma uitvoeren, waardoor we ons "spontaan" goed voelen en tevreden en in harmonie zijn.


Thema: Het lijden

Vraagstelling: Wat is de oorzaak van het lijden en is het onvermijdelijk of kunnen we er iets fundamenteels aan doen, welke lessen zouden we er door kunnen (moeten) leren.

 • Wat zijn de verschillen in definitie m.b.t. het begrip "lijden" tussen het Oosten en Westen.
 • Bespreking van het boek van de Belgische psychiater Dirk de Wachter over de "noodzaak" om ongelukkig te kunnen zijn.
 • Hierbij is de premisse over de zin van het leven helaas niet aanwezig.
 • Wat zijn voor jou situaties waardoor je lijden ervaart.
 • Is lijden slechts een emotie of is het meer.
 • Verdwijnt het lijden als we ons er minder mee identificeren.
 • Wat is de correlatie tussen lijden en het verlies aan controle over het leven.
 • Bestaat er een verschil tussen fysiek en geestelijk lijden en welke vind je het zwaarst.
 • Kun je als omstanders het lijden van iemand verlichten.


Thema: Discipline als voorwaarde tot het bereiken van je doelen

Vraagstelling: Waardoor is het zo moeilijk om deze vaak noodzakelijke of op z'n minst wenselijke "kwaliteit" te ontwikkelen, zeker rondom allerlei onderwerpen waarbij ik de noodzaak rationeel wel onderken, maar waartegen ik gevoelsmatig veel weerstand ervaar.

 • Wat is de oorzaak (mechanismen en vaak onbewuste drijfveren) dat veel voornemens en intenties slechts korte tijd worden omgezet tot het juiste handelen.
 • Welke (Yoga)oefeningen bestaan er, waardoor ik dit wel kan realiseren.
 • Discipline juist ingezet geeft veel vrijheid.
 • Hoe ga ik om met de emotionele weerstand naar mensen en situaties, en met name hoe kan ik het verlies aan controle voorkomen.
 • Waardoor heb ik te weinig regie over m'n leven, is het wel mogelijk om de regie te hebben, over welke aspecten van het leven kan, mag en moet ik controle nemen en over welke zaken is dat niet de bedoeling.
 • Het belang van "discipline" binnen verschillende levensbeschouwelijke stromingen.
 • Welke vaardigheden moet ik (eerst) ontwikkelen wil ik nieuwe gewoontes kunnen integreren in mijn dagelijks leven en oude patronen uitschakelen of minder krachtig maken.
 • Gerichte aandacht, focussen, in het Hier en Nu zijn, de juiste keuzes maken, vastberadenheid, onderkenning van de kracht die innerlijke afleidingsmechanismen kunnen hebben, het accepteren dat er een ontwikkelingstijd nodig is, alvorens we in staat zijn om onze intenties te realiseren.
 • Hoe maak ik een juiste keuze in de prioriteiten waar ik verandering in wil aanbrengen.
 • Zal een regelmatige meditatie me kunnen helpen om discipline te ontwikkelen.


Thema: Ethische dilemma's

Vraagstelling:  In de huidige tijd vind ik steeds minder houvast in m'n oude opvattingen, hoe kan ik m'n waarden en normen onderzoeken en indien nodig bijstellen, zonder dat ik een tijdje stuurloos ben op dit terrein, want alleen al die gedachte geeft me veel stress.

 • Het in kaart brengen van je ethisch kader is belangrijk en vraagt voldoende tijd en aandacht, vaak zijn we ons niet meer bewust van de inhoud van dit referentiekader.
 • Aan de hand van allerlei dagelijkse voorbeelden zullen we ieders referentiekader nader in beeld brengen, zodat je zicht krijgt op je vaak verborgen drijfveren en opvattingen.
 • Thema's die we hiervoor kunnen onderzoeken zijn: Euthanasie, Abortus, Orgaandonatie, Crematie, Ecologische voetafdruk, Secularisatie, Egocentrisme, Zorg voor de medemens, Vluchtelingenproblematiek, enz.
 • Hoe lang moeten we een patiënt "doorbehandelen", mag of moet er een leeftijdsgrens zijn t.a.v. dure operaties, enz.
 • Mogen de zorgverzekeraars voorwaarden stellen aan de leefwijze in relatie tot de hoogte van de zorgpremies.
 • Persoonsgegevens afstaan, vrijwillig of mogelijk gedwongen, waar staan we in deze kwestie en hoe ziet de toekomst er dan uit.
 • Wat vind je van alle camera's die ons voortdurend volgen (het verlies aan privacy), in relatie tot "meer" veiligheid in de publieke ruimte.
 • Onze persoonlijke opvattingen geven antwoorden op de inhoud van ons ethisch kader.
 • Waakzaamheid is geboden ten aanzien van mensen met een andere opvatting, we kunnen toch nog steeds even goede vrienden zijn.


Thema: Wetenschappelijke inzichten zijn niet per definitie absoluut waar

Vraagstelling: Hoe moeten we omgaan met de stelligheid waarmee iets wordt beweerd dat wetenschappelijk onderbouwd lijkt te zijn, terwijl het een jaar later weer gewijzigd wordt.

 • Het kenmerk van echte wetenschap is de onderkenning dat inzichten zich blijven ontwikkelen en voorlopig nog niet absoluut zullen zijn.
 • Waardoor zijn de geesteswetenschappen in het Westen pas zo laat tot ontwikkeling gekomen en wordt er nu alweer zo op bezuinigd.
 • De verschillen in opvattingen over bijvoorbeeld de werking en veiligheid van medicijnen.
 • Hoe kunnen wij westerlingen toegang krijgen tot de inzichten die elders op de aarde al vele duizenden jaren lang zich verder hebben ontwikkeld.
 • Ondanks dat de hele wereld "iets" aan Yoga doet, is het vooral een commercieel gebeuren geworden dat meestal slechts aan symptoombestrijding doet.
 • Yoga is nooit ontwikkeld als middel tegen stress, maar om in balans te blijven.
 • Is het westerse verdienmodel wel geschikt om de essentie van de Yoga en Vedanta door te geven, immers het mensen leren niet gestresst te raken is minder lucratief.
 • Indien men Yoga slechts gebruikt in plaats van een pil, dan laat men het onderliggende probleem voortbestaan, het behoud van de innerlijke harmonie is fundamenteler en misschien ook wel moeilijker te realiseren of niet.
 • De samenwerking tussen universiteiten wereldwijd neemt toe, wat is onze rol hierbinnen in relatie tot de informatie en de vele ervaringen die we hebben verzameld tijdens de afgelopen 50 jaar.


Thema: Levensvragen

Vraagstelling: Waarom is er nog zo weinig aandacht voor het bespreken van de "levensvragen" met de steeds ouder en afhankelijk wordende medemens, terwijl we dagelijks merken hoe heilzaam en noodzakelijk dit is. 

 • De grote reorganisaties van de afgelopen jaren in de zorgsector hebben er mede toe geleid dat het normale menselijke contact, niet meer als zeer waardevol wordt gezien door de politiek en de zorgverzekeraars; door de veronachtzaming van dit aspect van de zorg, is de kwaliteit teruggelopen en is bijvoorbeeld de eenzaamheid van de patiënt sterk toegenomen.
 • Langzaamaan herwaardeert men deze natuurlijke en belangrijke menselijke behoefte aan contact, die naarmate men ouder is, steeds belangrijker wordt.
 • Mede door de secularisatie zoeken vooral ouderen naar (nieuwe) antwoorden op de meest wezenlijke spirituele vraagstukken, wie ben ik, wat is de dood, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, bestaat Petrus nog en wacht hij me op, zie ik m'n dierbaren nog terug, bestaat er een hemel en hel en hoe zien deze er dan uit, bestaat en zoiets als Karma, enz.
 • Vroeger leefde men maar een korte periode na de pensionering en was men vaak moe van het werken en was er weinig noodzaak om zelfstandig na te denken over levensvragen, nu zie je de behoefte aan een gesprek hierover sterk groeien.
 • Nu veel van de traditionele denkkaders zijn weggevallen, moeten mensen zelf aan een heroriëntatie gaan doen ten aanzien van de existentiële vragen des levens, met name in het licht van de dood wordt deze vraag prangender.


Thema: Sterven en stervensbegeleiding

Vraagstelling: Wat hebben we iemand werkelijk te bieden die gaat sterven, zijn er altijd professionals nodig of bestaat er in ieder mens nog steeds de natuurlijke mogelijkheid om "goed" en dus ook vanuit acceptatie en met vertrouwen te kunnen sterven.

 • Zouden we de ervaringen van de afgelopen 45 jaar niet eens moeten bundelen en uitgeven, omdat hierin ook een gedeelte van het antwoord is terug te vinden.
 • Waardoor denken mensen steeds vaker dat je zelfs voor en tijdens het sterven, een "deskundige" zou moeten inschakelen, die je dan beroepshalve meestal clichématig tegemoet treedt.
 • Waarin precies verschilt onze benaderingswijze, is het de tijd, liefde en aandacht, zonder dat hier iets voor terug wordt gevraagd of is het gewoon er zijn in al onze onmacht.
 • Stervenden zijn gevoelig voor de waarheid, ze zijn afscheid aan het nemen van het lichaam, hun imago, hun houding, de leugens en vragen eigenlijk vooral dat ook jij eerlijk en jezelf bent, zittend aan de rand van hun bed, het liefst zonder te veel verhalen en betweterigheden, gewoon er zijn, dienstbaar aan het moment en de situatie.
 • Waardoor denken veel mensen dat ze het vermogen om te kunnen sterven niet meer bezitten en waarom bestaat dit vertrouwen in andere landen en culturen vaak nog wel en is er soms een te groot verschil tussen mensen die in de randstad wonen en de mensen die in de meer landelijke gebieden wonen.


Thema:  De dood en rouwverwerking

Vraagstelling: Waarom zijn de meeste mensen bang voor de dood.

 • De dood vraagt regelmatig om aandacht, ook als we nog niet ziek of oud zijn, het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt maar nog te weinig wordt besproken met elkaar.
 • Is de fysieke dood het einde of ook een nieuw begin.
 • Het vervolg van een wetenschappelijke verklaring van een "bijna-doodervaring". De verklaring dat deze ervaringen het gevolg zouden zijn van veranderende biochemische processen, is (gelukkig) alweer achterhaald.
 • De laatste westerse inzichten m.b.t. het onderwerp bestaat er zoiets als een Ziel, geven een ander perspectief op de dood en vooral op (de zin van) het leven en beginnen eindelijk meer aansluting te vinden bij de gangbare oosterse opvattingen over de Ziel.
 • Wat is de essentie van rouwverwerking, hoe kunnen we elkaar hierbij helpen.
 • Hoe kunnen we feiten accepteren die ons zo'n pijn doen.
 • Is rouwen zinvol ter verwerking van een verlies en wat zijn dan de valkuilen.


Thema: Verwerken en loslaten

Vraagstelling: Wat is de essentie van deze begrippen, ik weet niet hoe ik iets moet loslaten of wat ik moet doen om een vervelende gebeurtenis te verwerken.

 • De misverstanden rondom het begrip "loslaten en verwerken" suggereren dat het een werkwoord is, in analogie van de betekenis die dit woord heeft op het fysieke vlak, dit is niet juist en veroorzaakt veel wanhoop en verdriet als mensen dit proberen toe te passen op het geestelijke vlak.
 • In het verleden zijn we lange tijd bezig geweest met de mogelijkheden van de Yoga-therapie, waarbinnen een heel duidelijke definitie bestaat rondom het onderwerp "verwerken en loslaten" en deze theoretische kennis altijd gepaard gaat met verschillende praktische "therapeutische" oefeningen.
 • De huidige situatie gaat over het verwerken en daarna loslaten van een gebeurtenis die een grote impact heeft gehad op iemands leven en waarbij het karakter een neiging heeft ontwikkeld om zich te hechten aan het lijden.
 • Sommige gebeurtenissen vragen een vorm van Yoga-therapie en setting die je meestal als ongeschoold medemens niet kunt bieden, daarom is het belangrijk om niet zomaar aan mensen te gaan sleutelen, zoals tegenwoordig zoveel mensen doen.
 • Het aantal nieuwe "therapeuten" is nog steeds groeiende, zonder dat duidelijk is wat hun specifieke kennis of expertise is. Grote beloftes worden er gedaan en verwachtingen gewekt, die maar zelden kunnen worden waargemaakt.
 • Het geven van een liefdevolle, rustige aandacht kan op zich wel zinvol zijn en dat is niet altijd meer voorhanden binnen de reguliere zorg.
 • Wat is de visie in het Oosten ten aanzien van de begrippen "verwerking en loslaten". Denk aan de mensen in Vietnam en hun vermogen om de Amerikanen te vergeven, zie de documentaire. Maar er zijn meer voorbeelden waarbij mensen zonder therapie in staat zijn om zeer traumatische gebeurtenissen te verwerken.
 • De huidige westerse psychologische inzichten zijn nog steeds in beweging.
 • Wat heeft de Yoga en Vedanta-filosofie te bieden op de terreinen; een helder zicht te kunnen ontwikkelen op de gehechtheid aan het lijden, de identificatie met het ego en z'n vele ervaringen, het doorbreken van patronen, het niet meer kunnen vertrouwen op de intuïtie, omdat deze niet is ontwikkeld en mede daardoor als vaag  en niet betrouwbaar wordt ervaren.
 • Het belang van de "toeschouwer" om te herkennen wat je zo belast is absoluut nodig, het vermogen om aan zelfreflectie te doen, te herkennen wat je denkt, voelt en vervolgens doet. Wat is de essentie van de aansturing van je handelingen.


Thema: De Yamas en Niyamas (de omgangsvormen met jezelf en je omgeving)

Vraagstelling: Waarom is het zo moeilijk om deze in acht te blijven nemen als je emotioneel ontregeld bent, waardoor je handelt op een manier, die je eigenlijk niet wilt.

 • Het voorbeeld van de behoefte tot roddelen, maakt de onderliggende mechanismen duidelijk; het is een vorm van zeer ernstige geestelijke agressie, een uiting van frustratie die men meestal niet herkent.
 • Tijdens de in eerste instantie verborgen emoties die wachten op aandacht en vervulling, worden deze gemakkelijk zichtbaar en haast tastbaar tijdens een Yoga-anamnese.
 • De situatie rondom het geweld tegen hulpverleners is hiervan een voorbeeld.
 • De keurige ambtenaar die in het weekend een voetbalhooligan wordt en later z'n gedrag niet kan verklaren.
 • Waarom hanteren we verschillende waarden en normen als voor het onderwerp eerst het woord "mijn" staat; mijn man, vrouw, kinderen, auto, straat, enz. ten opzichte van andere personen of zaken, wat maakt het dat we hierdoor onze ethiek en houding automatisch aanpassen.
 • Innerlijke rust ontstaat vooral als men accepteert dat niet elke dag volmaakt kan zijn, vanuit dit perspectief werkt men vervolgens aan karaktereigenschappen die men wil veranderen, dus zonder de last dat men nog niet "volmaakt" is.
 • Het oordeel over iemands gedrag wordt dan ook te snel en te gemakkelijk gegeven, want we weten niet met welke moeite iemand tracht aan bepaalde zaken te werken, of welke dagelijkse last deze persoon moet dragen.
 • De meeste burenruzies hebben als bijzonder kenmerk dat men vrijwel nooit met de buren heeft gesproken.


Thema: Zingeving

Vraagstelling: Iemand stelde de vraag: "waarom moet ik daar iets mee, ik ben tevreden met m'n huidige leven en ik hoef verder niets te bedenken of te weten over het belang van dit begrip, het interesseert me gewoon niet."

 • Gelukkig is er niemand in de wereld die je verplicht om eens na te denken over de zin van jouw leven en alles dat hierbinnen gebeurt, laat het onderwerp rusten totdat het je vanzelf zal gaan aanspreken.
 • Oordeel niet over de mensen die hier nu al wel mee bezig zijn, gun iedereen de invulling van zijn vrijetijd en wees eerder geïnteresseerd dan oordelend.
 • We zien namelijk steeds vaker dat tijdens ontregelende gebeurtenissen in iemands leven, deze vraag toch vaak spontaan opkomt; "waarom overkomt mij dit nu", "wat is nog de zin van mijn bestaan als", "waarom leef ik eigenlijk", "hoe kan ik dit verwerken", enz. en dan wil men graag met iemand spreken die bereid is te luisteren naar de wanhoop, angst, twijfel, moedeloosheid.
 • Naarmate we materieel veel zaken op orde hebben, komt de vraag naar zingeving vanzelf bovendrijven, ook in deze te materialistische samenleving.
 • Waarom is het zo vervullend als je hier een tijdje mee bezig bent, het antwoord op deze vraag verwijst naar een fundamentele behoefte van de mens.
 • Zolang we het leven tegemoet treden als "zinloos", komt dit meestal omdat we de antwoorden die er wel zijn, nog niet gehoord hebben.
 • Het vraagt iets meer verdieping en brengt zoveel meer tevredenheid en harmonie als je het wel doet, ook al zul je het soms in het begin als ontregelend kunnen ervaren.


Thema: Polarisatie en het korte lontje

Vraagstelling: Waar komt deze "behoefte" toch vandaan en is ze te pareren, ook al benadert je omgeving je vanuit deze leveninstelling.

 • De vereenzelviging met een mening, een (tijdelijke) opvatting is soms veel te sterk en maakt het haast onmogelijk om nog open en ontvankelijk te luisteren naar een ander, naar een andere zienswijze over een bepaald onderwerp, dan die je zelf hebt, hierdoor ga je ongemerkt in een "bubbel" leven en onstaat er meestal een vijandig beeld van de anders denkende of levende medemensen.
 • Vergeet nooit dat mensen meer zijn dan hun mening, deze is meestal gekopieerd uit de krant, de televisie, social media, de buurvrouw of man, het milieu waar men zich in bevindt, een emotionele opwelling van boosheid, onmacht, verdrief of gekwetstheid, enz.
 • Meningen mogen (moeten) veranderen en dit proces is een teken van wezenlijke groei, we zouden elkaar daarbij moeten helpen en niet veroordelen.
 • "Ik vind dat....., volgens mij is het zo dat....., ik snap niet dat men niet........", enz., het is vooral ook een vraag om erkenning dat je er bent, dat je bestaat en herkend wordt.
 • Willen we als samenleving werkelijk stilstaan bij de oorzaken van het "korte lontje"? Wat houdt ons tegen, misschien het besef dat we teveel de innerlijke rust hebben verwaarloosd.


Thema: Het belang van het Stil kunnen zijn

Vraagstelling: Waardoor is deze bijzondere eigenschap van de mens zo in het gedrang gekomen dat velen er weerstand/weerzin tegen hebben ontwikkeld.

 • De hype rondom Yoga en bijvoorbeeld MIndfulness, verwijst wel naar een innerlijke behoefte die men hiermee tracht te herwinnen. Helaas worden deze technieken vaak in het bedrijfsleven ingezet om vooral de productiviteit van de werknemers te verhogen.
 • Net zoals een gezonde nachtrust (voldoende slaap) noodzakelijk is voor het fysieke lichaam, zo is het regelmatig Stil Zijn van essentieel belang voor een harmonieuze geest.
 • Als de geest niet regelmatig tot rust keert, dan verliest hij allerlei vermogens en verliest hij zichzelf veel eerder in emoties die hem dan bepalen.
 • De Stilte geeft z'n geheimen pas prijs als je ze zeer regelmatig toelaat in je leven. Het is uiteindelijk een bepaalde staat van je bewustzijn, waarin alles tot harmonie wil keren.
 • Door werkelijk Stil te zijn, eerst met aandacht voor wat er in je verschijnt, leer je te ontdekken wat er allemaal in je systeem gebeurt, gebruik hiervoor de 9 velden-oefening en verwacht niets maar leer toeschouwer te ziijn.
 • We verliezen veel levensenergie als ons hoofd maar blijft door ratelen, we raken dan gevangen in gedachtes en emoties en verliezen het overzicht.
 • De ervaring van Stil Zijn verandert, naarmate je ze langer beoefent.


Thema: Het doorbreken van een negatieve stemming, de funcie van Nada-Yoga

Vraagstelling: Ik heb moeite om niet gevangen te blijven in een negatieve stemming, als er iets erg tegen zit in het leven. Bestaan er simpele Yoga-methoden om m'n emoties beter te leren kennen en indien gewenst te doorbreken.

 • Gevangen zijn in een bepaalde emotie kan een teken zijn dat we onszelf te weinig waarnemen.
 • Soms is het een verwijzing naar een onderwerp waar we meer aandacht aan moeten geven.
 • Soms verwijst het naar het onbewust vasthouden aan dat wat pijn doet, omdat het toch vertrouwd is.
 • Bewegen, buiten gaan wandelen, je in positief gezelschap begeven, goed letten op je leefritme en voeding, durven onderkennen dat je soms echte hulp nodig hebt, je vooral niet schamen als je hulp nodig hebt, niet vergeten dat het leven altijd emotionele schommelingen met zich meebrengt.
 • Muziek is een uitstekend middel om in een bepaalde stemming te komen, echter het veranderen van stemming is meestal maar tijdelijk en ontkracht het mechanisme van de gevangenheid niet.
 • Nada-Yoga activeert niet zozeer bepaalde emoties van het ego, maar stimuleert een wezenlijker domein van je wezen, het opent je Hart en begrippen als "vergeven, compassie, Liefde, enz." worden geactiveerd en daardoor overstijg je je primaire emoties, om zo te ontdekken dat er nog meer in je bestaat dan alleen maar ego-gebonden emoties, die een normaal onderdeel zijn van het menselijk bestaan.
 • Door regelmatig te luisteren naar deze "muziek", leer je beter te ontspannen, te concentreren, in het hier en nu te zijn en het activeert een hoger en natuurlijk aspect van je wezen, waardoor je spirituele ontwikkeling een praktisch tastbaar effect krijgt.
 • Een diepe ontspanning en bewuste slaap (Yoga-Nidra) worden hierdoor weer gemakkelijker, uiteraard moeten er geen fysieke en of geestelijke storingen of ziektebeelden aanwezig zijn.
 • Steeds meer artsen in het Westen passen deze methoden inmiddels toe.


Thema: Het effect van een diepe en bewuste ontspanning door Yoga Nidra

Vraagstelling: Waarom zou ik dit moeten gaan doen, ik voel me prima, ik vind het best als mijn vrouw het doet, maar waarom zou ik dat nu ook moeten gaan doen. Ik slaap goed behalve als er spanningen zijn en dat is toch normaal of niet.

 • Het is een klassieke houding en verweer, gebaseerd op een premisse die niet klopt.
 • Deze persoon zal pas hulp zoeken als z'n klachten ernstig genoeg zijn geworden.
 • Regelmatig de 9 velden-oefening doen, geeft veel eerder zicht op de ontwikkeling van je fysieke, mentale en emotionele ontregelingen.
 • Yoga is een wetenschap geen New Age hype, maar wordt al vele eeuwen gegeven aan de zoekende mens, maar ook al vele honderden jaren aan universiteiten.
 • Yoga Nidra is een relatief simpele Hatha-Yoga oefening die uitermate geschikt is voor de gestresste mens in de huidige tijdgeest, maar vraagt wel een goede begeleiding en uitleg over de processen die zich hierdoor gaan voltrekken, het is wezenlijk anders dan een gewone Yoga-ontspanning..
 • Luister naar het nieuwe stickje van de stichting Om-Shanti, met ruim 844 MP3-bestanden en verbaas je over het effect dat het op je hele wezen heeft en met name hoe je geest weer tot rust komt.


Thema: De vrije wil

Vraagstelling: Wat is de vrije wil, bestaat deze wel, of zijn we vooral een product van onze conditioneringspatronen, de invloed van de (directe) omgeving, de (verborgen) belangen die we willen behouden, enz.

 • We staan stil bij de verschillende opvattingen over dit onderwerp; we kijken naar het verleden en hoe men denkt binnen bepaalde culturen, religies en spirituele tradities.
 • Hoe weten we zeker dat het onze "vrije wil" is als we iets wel of niet willen doen.
 • Welke rol speelt ethiek binnen dit thema; is jouw vrije wil niet gebonden aan bepaalde morele en ethische kaders.
 •  

 

 

 

 Thema: De noodzaak tot het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen

Vraagstelling:

 

 

Thema: De wijsheid uit het oosten

Vraagstelling: Waarom hebbne we

 

Thema:

Vraagstelling:

 

Thema:

Vraagstelling:

 

Thema:

Vraagstelling:

Home:  klik hier

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl