Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Activiteiten & Agenda

 

Opzet en visie

We gebruiken een gedeelte van het pand aan de Koekoeklaan 2 in Almere Hout, om onze interne activiteiten vorm te geven; de bibliotheek, een klein secretariaat, een gespreksruimte voor onze interne evaluaties en besprekingen. In de wat grotere ruimte organiseren we allerlei activiteiten, variërend van vergaderingen tot Yoga- en meditatielessen, (bij)scholingen, lezingen, tekenen, schilderen, vertalen, muziek, film, enz.

Al deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de mens in de breedste zin van het woord en z'n directe leefomgeving. We vormen dus samen met de buurtbewoners het OntmoetingsHuis de Kern. We hebben namelijk besloten vanaf het begin dat we hier zijn komen wonen om de buurtbewoners te laten participeren in al onze activiteiten.

Aangezien we al vele jaren mensen begeleiden, bijvoorbeeld met ernstige lichamelijke of geestelijke aandoeningen, maar ook met hun spirituele/religieuze zoektocht, zijn we goed op de hoogte van wat er allemaal te vinden is op dit terrein. We zijn uiteindelijk allemaal mensen met “eigen” opvattingen en ideeën en als we voldoende wederzijds respect opbrengen, onder andere door oprecht te luisteren, zonder oordeel, dan kunnen we altijd iets wezenlijks voor elkaar betekenen zoals wij dagelijks merken tijdens bijvoorbeeld de stervensbegeleiding die we vanuit het oorspronkelijke werk van een aantal medewerkers, nog steeds (zij het incidenteel) op een niet commerciële basis vormgeven, maar ook tijdens de gesprekken over het dagelijks “lijden”, blijkt dat onze levenservaring en visie mensen kan helpen antwoorden en oplossingen te vinden.

We trachten ook een "service-punt" te zijn voor de buurt waarin we leven, aangezien er helemaal geen voorzieningen zijn die hier al een dergelijke functie vervullen. De exacte invulling is nooit statisch, maar altijd dynamisch en zich aanpassend aan de omstandigheden. Een open communicatie is hiervoor van groot belang, vandaar deze website, waar u als buurtbewoner kunt zien waar we mee bezig zijn. Uw inbreng als buurtbewoner is dus van groot belang.

We willen met elkaar leven, oud worden en sterven in Almere Hout en onze aanwezigheid moet een positieve bijdrage leveren aan het “welzijn” van alle inwoners en mag geen verstoring of overlast creëren in de buurt. Gebeurt er iets in Almere Hout door onze aanwezigheid, waar u zich aan stoort, kom dan eens langs om eventueel uw Hart te luchten en elkaar face to face te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen.


Update 2021 - 2022

Het al dan niet doorgaan van onze activiteiten is afhankelijk van de situatie rondom de Covid-19 pandemie, wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid.Website Overzicht: klik hier           Home:  klik hier

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl