Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Wie zijn wij

 

* 26-12-1954                            17-02-2020

Dank en Pranaam aan Christiane Boost, voor haar enthousiasme en tomeloze inzet om Om-Shanti en het OntmoetingsHuis de Kern tot ontwikkeling te brengen. Voor het zichtbaar laten worden hoe misleidend onze geest kan zijn, als er beproevingen op de weg naar Huis verschijnen die ons willen misleiden en in verwarring brengen.

Ze is ernstig beproefd geworden door een terugkerende ziekte die het uiterste van haar heeft gevraagd, waardoor ze relatief jong dit aardse bestaan heeft moeten verlaten. Wij zullen haar strijd met Liefde gedenken, ook tijdens momenten waarbij we zelf beproefd worden en zeker tijdens de dagelijkse Sankalpa, reflectie, gebed en meditatie. We wensen haar een goede zielereis naar Huis.

Je vrienden van Om-Shanti en De KernWe zijn individuen die soms ook een “groep” vormen en waarvan een aantal mensen elkaar al meer dan 42 jaar kent; meestal via vriendschappen, werkrelaties, studie, levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke activiteiten.

De stichting OntmoetingsHuis de Kern is gevestigd in Almere Hout en bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen en men is vrijwel allemaal ook hier woonachtig. De meesten hebben een ruime ervaring op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg en (ouderen) hulpverlening, duurzaam wonen, vertalen, het leiden van stichtingen en organisaties, het runnen van een Yoga- Vedanta- en meditatiecentrum, psychologische en spirituele begeleiding en als beleidsontwikkelaar. Wat ons verbindt en enthousiasmeert is onze, zich nog steeds ontwikkelende visie op de mens en wat men de Werkelijkheid noemt. Door samen te werken en door regelmatig (gezamenlijk) Stil te zijn en er te zijn voor elkaar als medemens van Hart tot Hart, in “goede en slechte” tijden, ongeacht de praktische gevolgen van deze keuze.

De Stichting OntmoetingsHuis de Kern is een non-profit organisatie en heeft dus geen winstoogmerk. Wel vragen we een kleine vergoeding voor gemaakte kosten voor koffie, thee en een kleine bijdragevoor het gebruik van onze ruimtes (voor verwarming, elektra, enz.). Onze inkomsten zijn afkomstig van giften en een ondersteuning door de Stichting Om-Shanti.

Ondanks dat we oorspronkelijk uit verschillende religieuze, spirituele of humanistische stromingen komen, ontmoeten we elkaar telkens weer rondom de meest wezenlijke vragen des levens en het gezamenlijk en vooral ook praktisch vormgeven van onze idealen. Hierdoor is er altijd een dragende en gemeenschappelijke energie, waardoor we elkaar steeds beter (her)kennen, kunnen corrigeren, steunen, voeden en stimuleren.

Verantwoordelijkheid nemen, wederzijds respect tastbaar maken en de verbondenheid met een groter geheel, zijn begrippen van waaruit we als “open groep” denken en handelen. We zijn mensen die gesteld zijn op onze privacy en tegelijkertijd actief willen participeren in de omgeving waar we wonen en de samenleving in z'n algemeenheid, waar dit gewenst is en/of waar onze aanwezigheid een verschil maakt en een stimulans is voor anderen om meer zicht en greep te krijgen op het uiterlijke en innerlijke leven. Een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid die in de dagelijkse praktijk toch niet zo vreemd is, als het in eerste instantie lijkt.

De groep is open van karakter en vormt zich daar, waar we leven, dus samen met de mensen uit de omgeving, buurt of wijk. Hierdoor is er een natuurlijke verbondenheid met de medemens en trachten we zoveel mogelijk rekening te houden met elkaars unieke eigenheid. De groep kent geen lidmaatschap; iedereen is welkom om bijvoorbeeld mee te werken, interne activiteiten te volgen en waar wenselijk of nodig belangrijke gebeurtenissen en/of emoties te delen. We geloven in een regelmatige “vernieuwing en/of uitbreiding”, doordat mensen gaan participeren en met hun inbreng de ontwikkeling van het OntmoetingsHuis de Kern ondersteunen en stimuleren.

We hebben geen vastomlijnd idee over de grootte van de groep, dus u bent van harte welkom om te onderzoeken of we elkaar iets te bieden hebben. De leeftijd varieert momenteel van 35 tot 80 jaar, maar we zouden het fijn vinden als ook nog wat jongere mensen gaan deelnemen, dus kom gerust eens langs.

De stichting OntmoetingsHuis de Kern in Almere Hout kenmerkt zich meer specifiek door onderwerpen als: zorg voor elkaar, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk, filantropie, spiritualiteit, Yoga en meditatie, visie- en beleidsontwikkeling, muziek, klussen en tuinieren. Maar ook het met elkaar delen van lief en leed en indien nodig de glimlach zijn voor de ander.  Regelmatig delen we een aantal van deze activiteiten met elkaar in het pand aan de Koekoeklaan 2 in Almere Hout. Voor meer info over de inhoud van hetgeen we delen klik hier

We worden op een inhoudelijke aantal onderwerpen indien nodig ondersteund door de stichting Om-Shanti, voor meer informatie over deze stichting en hun activiteiten. klik hierWebsite Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier      

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl