Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Meditatie lessen en Stilte bijeenkomsten

 


In verband met de maatregelen van de overheid ten gevolge van de Covid-19 pandemie zijn wij helaas met deze bijeenkomsten gestopt. De dagelijkse momenten van “Stil Zijn” samen met enkele meditatie-oefeningen worden door ieder individueel thuis voortgezet. Op deze website houden we u op de hoogte wanneer de bijeenkomsten weer van start gaan. Als u al regelmatig deelnemer was van deze bijeenkomsten krijgt u hiervan bericht.


Onze meditatie lessen en stilte bijeenkomsten hebben tot doel een ondersteuning te zijn voor een regelmatig, het liefst dagelijks moment van zelfreflectie, verstilling en inkeer. U krijgt hierdoor toegang tot de bron van Inspiratie, Wijsheid en Liefde en er ontstaat meer zicht op uw karakter en levensweg en welke obstakels hierbij te overwinnen zijn.

We hopen dat u hierdoor gemotiveerd wordt om (meer) tijd en energie vrij te maken voor uw persoonlijke en spirituele ontwikkeling, waardoor uw dagelijks leven meer rust, plezier en spontane momenten van tevredenheid en harmonie zal kennen. Hierdoor houdt u meer energie over voor de taken die u in dit leven te vervullen hebt en ontdekt u wat "de stem van uw Hart" u te vertellen heeft.

Tijdens een project ter begeleiding van mantelzorgers en werkers in de zorg bleek dat het dagelijks even 10 - 15 minuten "Stil Zijn", samen met een paar simpele meditatie-oefeningen, zeer ondersteunend en effectief was, waardoor men minder snel overbelast raakte.


De  stilte en meditatie bijeenkomsten zijn voor de medewerkers van de Kern, maar natuurlijk ook vrij toegankelijk voor "buurtbewoners" die interesse hebben in het ontwikkelen van een toegang tot de Stilte en willen (leren) mediteren. Tijdens de data in het "blauw", klik hier zijn we vooral stil en mediteren we, er worden dan slechts zeer summier, indien nodig, een paar aanwijzingen gegeven aan het begin van de meditatie.

De meditatie lessen, het "onderricht" wordt gegeven op de data die in het "kastanjebruin" zijn vermeld in de agenda (ongeveer om de 6 weken) klik hier. Tijdens deze lessen worden de verschillende aspecten van de voorbereidende technieken en de verschillende meditatie vormen nader besproken.

Dit zijn ook de bijeenkomsten waar u vragen kunt stellen en ervaringen delen met de andere mensen. Dit kan soms nodig zijn, wil men niet verdwalen in z’n geest en/of gevoelens en buiten de Werkelijkheid gaan leven, zoals gemakkelijk kan gebeuren indien men alleen maar "denkt" te mediteren, zonder deskundige begeleiding en zonder werkelijk te weten wat meditatie is. 

Ondanks dat iedereen zijn eigen innerlijke weg gaat, heeft het gezamenlijk "mediteren" toch een zeer ondersteunende en stimulerende werking, zeker op het terrein van de motivatie en het ontwikkelen van vertrouwen (door ervaringen) dat men met iets "zinnigs" bezig is.


Misverstanden

Rondom het begrip meditatie bestaan helaas veel misverstanden, meditatie is geen contemplatie, visualisatie, observatie, affirmatie, concentratie, stil zijn, enz.  Tegenwoordig worden deze begrippen vaak als een synoniem gebruikt voor een moderne vorm en interpretatie van het begrip meditatie. Echter om tot een natuurlijke en spontane en indien gewenst, spirituele vorm van meditatie te komen, kunnen de hiervoor gebruikte technieken soms wel even nodig zijn. Uiteindelijk is mediteren geen werkwoord, maar slechts de aanduiding van een proces dat alleen maar "gestart" hoeft te worden en vervolgens een eigen dynamiek en voortgang kent en overeenkomstig uw (spirituele) verlangens "inhoud" zal krijgen.


De huidige tijdgeest
Het is onder andere door de 24-uurseconomie dat veel mensen ontregeld raken en het zijn met name de mensen die deze economie dag en nacht draaiende moeten houden. Want niet iedereen is geschikt om ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden te werken. We zien dit dagelijks om ons heen en vooral in de zorg is het al vele jaren aanleiding om regelmatig stil te staan bij de gevolgen. De oorzaken worden primair gestuurd door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en rondom dit thema kunnen we slechts als individuen trachten ons innerlijk evenwicht en harmonie te bewaren en/of te herstellen.

Het natuurlijke bioritme is bij veel mensen verstoord en hierdoor ontwikkelt men ongewild en ongemerkt allerlei chronische aandoeningen en soms zelfs ziektes, waarbij men vaak alleen de gevolgen, de symptomen tracht te bestrijden door medicatie, zonder dat men iets wezenlijks doet aan de onderliggende oorzaak.

Het fysieke lichaam functioneert het beste indien er een duidelijke regelmaat bestaat in iemands leefritme, met inachtneming van de natuurlijke bioritmes en de daarbij horende wetmatigheden. Van cruciaal belang is bijvoorbeeld het juiste slaapritme en de kwaliteit van de slaap, samen met het geestelijk weer tot rust komen alvorens men gaat slapen.

We weten inmiddels uit veel wetenschappelijk onderzoek dat een van de oorzaken van veel welvaartsziektes is gelegen in een slechte kwaliteit van de slaap en een overbelaste geest die niet meer automatisch tot rust komt.

De geest (inclusief onze emotionele gesteldheid) functioneert zeker niet optimaal indien deze niet regelmatig en voldoende rust krijgt en dus niet voortdurend overprikkeld raakt door de enorme hoeveelheid aan informatie en de vele zintuiglijke prikkels die dagelijks op ons worden afgestuurd.


Ruim 45 jaar geleden hebben we al programma’s ontwikkeld om mensen weer te doen “wennen” aan de momenten/periodes van “Stilte”. Toen waren niet alle betrokken specialisten overtuigd van het nut en de werkzaamheid van Stilte en Meditatie-oefeningen, inmiddels is dat gelukkig ingrijpend veranderd.

Zo wordt er met name binnen de geestelijke gezondheidszorg steeds meer gebruik gemaakt van een zinvolle "voorbereidingsoefening", namelijk de Zelfobservatie, vaak Mindfulness-“meditatie” genoemd, dit is het gevolg van het feit dat veel “therapeuten” hiermee zijn gaan werken en het inmiddels een hype is geworden. Mindfulness is een op het Boeddhisme gebaseerde "observatie techniek", er zijn echter ook nog veel andere voorbereidingsoefeningen voor meditatie, die wereldwijd worden gebruikt en niet gebaseerd zijn op het Boeddhisme.

Binnen Om-Shanti zijn ruim 45 jaar geleden de 4 en 9 veldenoefeningen ontwikkeld, deze aandacht en observatie oefeningen zijn een normaal onderdeel van de Integrale Om-Shanti Yoga-lessen. Adem ik wel goed door m'n buik, span ik niet onnodig allerlei spieren, ben ik niet steeds gevangen in gedachtes, zorgen, emoties, enz. Het bewust waarnemen van al deze zaken biedt de mogelijkheid om ze ook vaak direct te kunnen veranderen.


Meditatie in de klassieke betekenis van het woord verwijst naar een andersoortig proces dat we niet hier bespreken, maar waarover de stiching Om-Shanti publicaties uitbrengt, die binnenkort ook in verschillende talen op haar website te vinden zijn.

 

Vanuit de stichting Om-Shanti wordt al meer dan 45 jaar Yoga en meditatie onderricht gegeven in binnen- en buitenland, aan Yoga-opleiders, Yoga-leraren en werkers in verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg en natuurlijk aan spirituele zoekers die meer willen weten (en ervaren) over de essentie van de klassieke en wetenschappelijke kennis en de hierbij horende dagelijkse praktijk van de Yoga en Vedanta filosofie.


De exacte werking van meditatie is de laatste 30 jaar steeds vaker in het Westen onderzocht, met name de effecten op allerlei aspecten van de fysieke en geestelijke gezondheid. Het systematisch ontstressen en het weer onder controle krijgen van onze mentale activiteiten is in deze tijd zeer wenselijk. Doordat steeds meer westerse wetenschappers overtuigd zijn van het feit dat het "bewustzijn" geen product is van de hersenen, opent men de deur naar nieuwe en ingrijpende ontdekkingen en ontwikkelingen, die in het Oosten echter al vele duizenden jaren zijn gekend, maar nu eindelijk ook de interesse van de westerse wetenschappers heeft gekregen.

Ook op het terrein van spiritualiteit en religie zijn de gevolgen hiervan nu al tastbaar aan het worden, zoals we regelmatig merken in onze contacten met de mensen die hierbinnen al vele jaren actief zijn.


De Agenda's

In de agenda's zijn alle potentiële data opgenomen. Het is echter altijd mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden (ziekte, vakantie, overlijden, enz.) een bijeenkomst niet doorgaat. U krijgt dan als “deelnemer” hiervan uiteraard bericht. Tevens is het mogelijk dat de vermelde data worden gewijzigd in onderling overleg met de deelnemers. Voor meer informatie:  klik hierWebsite Overzicht: klik hier                    Boven:  klik hier                  Home:  klik hier

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl