Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

   Werkgroep Duurzaamheid    

 

Sinds we woonachtig zijn in Almere Hout (2011) hebben we getracht het begrip duurzaamheid, individueel alsook gezamenlijk in het pand Koekoeklaan 2, vorm en inhoud te geven. Dit is een voortdurend proces omdat de ontwikkelingen op dit terrein, zeker de komende vijf tot tien jaar, door zullen gaan onder invloed van allerlei technologische ontwikkelingen zoals betere zonnecellen, warmtepompen, brandstofcellen, en allerlei nieuwe vormen van energiebesparing zoals isolatie, glas dat wel of niet warmtedoorlatend is enzovoort. Inmiddels hebben we aan het pand op de Koekoeklaan een aantal energiebesparende maatregelen gerealiseerd rondom verwarming, koeling, verlichting, waterbesparing, enzovoort.Upgrade: 01-02-2022

Na 3 maanden gestage en geduldige arbeid is het project vloer-isolatie voltooid. Wij hebben onze waardering aan onze "mollen", de ondergrondse werkers, voor hun volhardende inzet getoond door ze te voorzien van passende versierselen en een welverdiende oorkonde.


Update: 01-12-2021

Werk in Uitvoering - we doen ons aandeel
Alvorens we ons pand in 2011 gingen gebruiken, hebben we getracht zo veel mogelijk maatregelen te nemen in het kader van duurzaamheid. Daarom zijn toen alle lampen en TL-buizen vervangen door led verlichting, is alle isolatie in de spouwmuren gecontroleerd, is het dak vervangen en beter geïsoleerd en hebben we buiten een groot bassin gebouwd voor regenwateropslag om de tuin te besproeien.

Echter, omdat we nieuwe kabels moesten aanleggen voor telefoon en internet ontdekten we dat de isolatie onder de huiskamer/het secretariaat niet zo dik en effectief was als we in eerste instantie dachten, waardoor er relatief veel warmte weglekte naar de
kruipruimtes. Omdat we op korte termijn (maanden) geen bedrijf konden vinden dat dit probleem voor ons kon oplossen, hebben we besloten het extra isolatiemateriaal zelf aan te brengen.

Na intensief zoeken, omdat er een run op isolatiemateriaal was ontstaan door de extreem verhoogde gasprijs, hebben we speciaal isolatiemateriaal gevonden met een dikte van slechts 10 centimeter wat normaal 25 centimeter isolatie vervangt. Aangezien de ruimte onder onze huiskamer uit verschillende compartimenten bestaat met slechts een kleine doorgang, hebben we de isolatieplaten van 2 bij 1 meter moeten verzagen omdat we ze anders niet op de juiste plaats konden aanbrengen. Tot onze grote schrik bleek dat de bijbehorende lijm niet langer te koop was en hebben we na wat experimenteren een PUR-schuim gevonden waarmee de tegels tegen het plafond van de kruipruimte bevestigd konden worden. Hiervoor hebben we wel stempels met veren moeten maken zodat de platen strak tegen het plafond bleven zitten tijdens het uitharden van het PUR-schuim.

We hebben gemerkt dat een grondige oriëntatie op het gebied van isolatiemateriaal zinvol zo niet noodzakelijk is, omdat er momenteel zeer veel isolatiemateriaal op de markt wordt aangeboden dat niet allemaal van hoge kwaliteit is. In de praktijk zag het er als volgt uit:

Bij nadere inspectie van de verwarmingsinstallaties bleek dat ondanks het bestaande isolatie toch nog enige verbetering mogelijk was. Met name ontdekten we dat er nogal veel warmteverlies was doordat de bestaande isolatie van de leidingen niet afdoende was. Daarom hebben we nog 52 meter leidingen van extra isolatiemateriaal voorzien, hetgeen wederom een aanzienlijke besparing oplevert. Al met al was het werken onder de grond een spannend karwei, maar met een juiste dosering van inzet en een haalbaar schema, zijn we op onze “oude dag” toch nog in staat gebleken de isolatie van het pand aanzienlijk te verbeteren.


Update: 02-10-2019

Meer onderzoek nodig
Gezien de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen en de nog steeds grote onzekerheid, onder andere m.b.t. de juiste alternatieven voor bijvoorbeeld de warmte voorziening in het pand, hebben we besloten om nog meer onderzoek te gaan doen. Uitendelijk gaat het er om dat er evenwichtige en verantwoorde aanpassingen (investeringen) gedaan gaan worden, waarbij alle aspecten van de "energie" voorzieningen in het pand voor de komende 30? jaar in ogenschouw worden genomen


Update: 08-03-2019

Zonnepanelen
Momenteel zijn we bezig te onderzoeken of we zonnepanelen gaan plaatsen op het pand en misschien aan de achtergevel. De totale oppervalkte zou dan toereikend zijn om het gehele pand van voldoende electriciteit te voorzien. Gesprekken met verschillende aanbieders zijn in volle gang.


Update: 17-04-2016

Het waterreservoir
Dit vormt een belangrijk onderdeel van ons water recyclingsysteem, waar we inmiddels ruim 2 jaar aan gewerkt hebben en dat er toe leidt dat we niet langer water verspillen en het milieu onnodig belasten. Deze voorziening is nu eindelijk voltooid. Om uiteenlopende technische redenen is er niet gekozen voor een plantenbak bovenop het waterreservoir maar is deze nu voorzien van een filterlaag waardoor ook het water dat op het spaarbekken valt wordt opgeslagen.


Update: 27-10-2014
Bovenop het waterreservoir (de vijver) komt een grote bak die op een balkenframe wordt geplaatst, dat nu in de maak is; voor de uiteindelijke montage zullen we een aantal dagen een grote tent plaatsen op de parkeerplaats om het geheel droog in elkaar te kunnen zetten. Eind december 2014 hopen we dat alles klaar is.De verlichting
In het kader van onze poging om zo  duurzaam mogelijk te leven in de woning aan de Koekoeklaan 2, hebben we tijdens de verbouwing van het pand alle verlichting zowel binnen als buiten omgebouwd naar led- en pl-verlichting.


Update: 15-11-2014
Inmiddels zijn de meeste led-lampen en alle PL-lampen vervangen door een nieuwe generatie led-lampen, want de ontwikkeling op dit gebied staat zeker nog niet stil en er zijn inmiddels grote verbeteringen in de levensduur, de kleurmogelijkheden en het energie verbruik tot stand gebracht. We zijn dan ook blij dat we een ingenieur in ons midden hebben die deze ontwikkelingen op de voet volgt.


Watervoorziening
Er bestaat een bijzondere situatie in Almere Hout met betrekking tot de waterregulering. Door het al vele tientallen jaren inklinken van de grond ontstaan er regelmatig her en der situaties waardoor er wateroverlast ontstaat, mede onder invloed van de veranderingen in het klimaat, met onder andere als gevolg de steeds toenemende stortbuien en lange periodes van droogte. Gezien de grote parkeerplaats hadden we hier ook last van. Daarom hebben we besloten om een ingenieus drainagesysteem aan te leggen.

Het hemelwater, dus al het water dat op onze parkeerplaats en in de tuin valt, samen met het water van het dak, komt nu via een drainagesysteem samen in een spaarbekken. Hierdoor hebben we het probleem van wateroverlast opgelost en kunnen we in droge tijden op duurzame wijze de tuin besproeien met water uit het spaarbekken zodat we niet langer schoon, duur drinkwater daarvoor hoeven te gebruiken.


Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier     

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl