Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Duurzaamheid Werkgroep

 

Sinds we woonachtig zijn in Almere Hout (2011) hebben we getracht het begrip duurzaamheid, individueel alsook gezamenlijk in het pand Koekoeklaan 2, vorm en inhoud te geven. Dit is een voortdurend proces omdat de ontwikkelingen op dit terrein, zeker de komende vijf tot tien jaar, door zullen gaan onder invloed van allerlei technologische ontwikkelingen zoals betere zonnecellen, warmtepompen, brandstofcellen, en allerlei nieuwe vormen van energiebesparing zoals isolatie, glas dat wel of niet warmtedoorlatend is enzovoort. Inmiddels hebben we aan het pand op de Koekoeklaan een aantal energiebesparende maatregelen gerealiseerd rondom verwarming, koeling, verlichting, waterbesparing, enzovoort.Watervoorziening
Er bestaat een bijzondere situatie in Almere Hout met betrekking tot de waterregulering. Door het al vele tientallen jaren inklinken van de grond ontstaan er regelmatig her en der situaties waardoor er wateroverlast ontstaat, mede onder invloed van de veranderingen in het klimaat, met onder andere als gevolg de steeds toenemende stortbuien en lange periodes van droogte. Gezien de grote parkeerplaats hadden we hier ook last van. Daarom hebben we besloten om een ingenieus drainagesysteem aan te leggen.

Het hemelwater, dus al het water dat op onze parkeerplaats en in de tuin valt, samen met het water van het dak, komt nu via een drainagesysteem samen in een spaarbekken. Hierdoor hebben we het probleem van wateroverlast opgelost en kunnen we in droge tijden op duurzame wijze de tuin besproeien met water uit het spaarbekken zodat we niet langer schoon, duur drinkwater daarvoor hoeven te gebruiken.


Update: 02-10-2019

Meer onderzoek nodig

Gezien de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen en de nog steeds grote onzekerheid, onder andere m.b.t. de juiste alternatieven voor bijvoorbeeld de warmte voorziening in het pand, hebben we besloten om nog meer onderzoek te gaan doen. Uitendelijk gaat het er om dat er een evenwichtige en verantwoorde aanpassingen (investeringen) gedsaan gaan worden, waarbij alle aspecten van de "energie" voorzieningen in het pand voor de komende 30? jaar in ogenschouw worden genomen


Update: 08-03-2019

Zonnepanelen

Momenteel zijn we bezig te onderzoeken of we zonnepanelen gaan plaats op het pand en misschien aan de achtergevel. De totale oppervalkte zou dan toereikend zijn om het gehele pand van voldoende electriciteit te voorzien. Gesprekken met verschillende aanbieders zijn in volle gang.


Update: 17-04-2016

Het waterreservoir

Dit vormt een belangrijk onderdeel van ons water recyclingsysteem, waar we inmiddels ruim 2 jaar aan gewerkt hebben en dat er toe leidt dat we niet langer water verspillen en het milieu onnodig belasten. Deze voorziening is nu eindelijk voltooid. Om uiteenlopende technische redenen is er niet gekozen voor een plantenbak bovenop het waterreservoir maar is deze nu voorzien van een filterlaag waardoor ook het water dat op het spaarbekken valt wordt opgeslagen.


Update: 27-10-2014 

Bovenop het waterreservoir (de vijver) komt een grote bak die op een balkenframe wordt geplaatst, dat nu in de maak is; voor de uiteindelijke montage zullen we een aantal dagen een grote tent plaatsen op de parkeerplaats om het geheel droog in elkaar te kunnen zetten. Eind december 2014 hopen we dat alles klaar is.De verlichting

In het kader van onze poging om zo  duurzaam mogelijk te leven in de woning aan de Koekoeklaan 2, hebben we tijdens de verbouwing van het pand alle verlichting zowel binnen als buiten omgebouwd naar led- en pl-verlichting.


Update: 15-11-2014 

Inmiddels zijn de meeste led-lampen en alle PL-lampen vervangen door een nieuwe generatie led-lampen, want de ontwikkeling op dit gebied staat zeker nog niet stil en er zijn inmiddels grote verbeteringen in de levensduur, de kleurmogelijkheden en het energie verbruik tot stand gebracht. We zijn dan ook blij dat we een ingenieur in ons midden hebben die deze ontwikkelingen op de voet volgt.De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl