Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Zorgnetwerk - Burenhulp

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er met ingang van januari 2015 veel veranderd op het gebied van de zorg in de meest breedste zin van het woord. De invoering van begrippen als decentralisatie, participerende samenleving en Wmo heeft er onder andere toe geleid dat de gemeenten, soms samen met de zorgverzekeraars, direct verantwoordelijk zijn voor allerlei vormen van zorg die u misschien tijdelijk of permanent nodig kunt hebben.

We merken helaas steeds vaker dat tussen het moment dat u zorg nodig heeft en het in actie komen van de juiste instellingen en/of personen, er vaak een onduidelijke overgangsperiode bestaat waarin geïnventariseerd moet worden of u wel dan niet in aanmerking komt voor een bepaalde hulp of zorg, maar vooral ook wie er ondertussen verantwoordelijk is voor de situatie.

Tevens signaleren we dat steeds meer alleenstaande “ouderen” zich ongemakkelijk voelen tijdens de zogenaamde “keukentafelgesprekken” waarbij de gemeente een inventarisatie maakt van de hulp die wel dan niet nodig is. Door onze achtergrond (werkzaam in de gezondheidszorg) helpen we regelmatig mensen bij het tot stand laten komen van de juiste zorg.

Indien u plotseling hulp nodig heeft en niet direct goed in staat bent om deze te organiseren, dan kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn. Praktisch betekent dit meestal dat we tijdens een gesprek onderzoeken of u zelf de noodzakelijke telefoontjes kunt doen of de benodigde formulieren in kunt vullen of dat u daar wellicht hulp bij wilt/nodig heeft. Ook als u getroffen wordt door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of griep kan zich een acute situatie voordoen, waarbij hulp van buren uitkomst kan bieden. Hierbij kunt u denken aan het doen van een boodschap, vervoer naar een zorginstantie of het langsbrengen van een “pannetje soep”. We kunnen u op zijn minst een luisterend oor bieden. Voelt u zich niet bezwaard om ons te bellen wanneer u uw nood wilt delen, we zijn dit al dertig jaar lang gewend.

Wanneer zich een situatie voordoet en u niet zelf kunt langskomen dan zijn wij bereikbaar onder de telefoonnummers: 036-5402879 of 06-20605354.Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl