Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

 Kerst - 2019

 

Beste buurtbewoners, bezoekers en vrienden

Helaas staan ook deze feestdagen voor ons onder andere in het teken van het afscheid moeten nemen en het gedenken van een aantal dierbare vrienden en bezoekers van de Kern die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar.

Tevens is opnieuw duidelijk geworden hoe kwetsbaar het fysieke bestaan is als je lichaam al wat ouder is en onverwachts ernstige gebreken gaat vertonen. Belangrijk is dan dat het sociale netwerk en de relaties met je familie, vrienden en buren goed is. Want eenzaamheid en geen verbondenheid met anderen, als je kwetsbaar bent,  maakt het "lijden" in de vorm van beproevingen soms ondraaglijk.

Je visie op de essentie van het leven is hierbij alles bepalend; ben je meer dan een fysiek lichaam, bestaat de Ziel of zijn we slechts een product van de evolutie of zijn we hier met een duidelijk doel en blijft er toch iets wezenlijks van ons over, als het fysieke lichaam is gestorven. Vragen die ieder mens bij tijd en wijle bezighouden en die we tijdens het moment van sterven allemaal anders zullen beleven. Opmerkelijk is dat steeds meer westerse wetenschappers ontdekken en van mening zijn dat er toch zoiets als een Ziel moet bestaan, waardoor het besef over het leven drastisch aan het veranderen is.

Het bewustzijn wordt niet langer gezien als een product van de hersenen, maar het bewustzijn maakt gebruik van het lichaam, het centrale zenuwstelsel en de hersenen. Een interessante ontwikkeling die aansluit bij opvattingen binnen het oosterse denken waarbij dit algemeen wordt onderkend door de wetenschap.

Het zijn ook dit soort gesprekken die we regelmatig voeren met mensen tijdens hun laatse levensfase, waarbij we gezamenlijk zoeken naar antwoorden en ervaringen die de angst voor de dood doet verdwijnen.

Het er zijn voor de ander ongeacht hoe deze medemens in het leven staat en waarbij het er gewoon zijn, en vooral het oprecht en met aandacht en compassie luisteren, geeft zin aan ons bestaan, zeker in deze tijd waarin veel onderwerpen de mensen verdeelt in groepen die elkaar nog maar moeilijk kunnen/willen verstaan. Deze polarisatie is een gevaar voor de harmonie in de samenleving, vergeet echter niet het is maar een mening waar je het niet mee eens bent, en daarom hoef je de ander niet als je tegenstander te bezien. Elkaar ontmoeten voorbij onze meningen en (voor)oordelen doet wonderen, zoals we dagelijks merken.

Ook dit jaar zullen we maaltijden en andere zaken brengen naar daklozen en andere medemensen die onze steun goed kunnen gebruiken.

De feestdagen en jaarwisseling zijn een natuurlijk moment voor bezinning, reflectie over het kwetsbare en tijdelijke bestaan en biedt daarom een moment van ontmoeten die ons leven zeker kan verrijken.

 

We wensen iedereen een harmonieus en liefdevol Kerstfeest,
    een goede jaarwisseling en de beste wensen voor 2020

    namens alle medewerkers en betrokkenen
    van het OntmoetingsHuis De Kern Boven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl