Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

De stichting Om-Shanti

 

We krijgen als stichting OntmoetingsHuis de Kern - in Almere Hout  regelmatig ondersteuning van de stichting Om-Shanti, omdat we zelf niet in staat zijn om alles tot stand te brengen van hetgeen we graag in Almere Hout willen doen met elkaar.

De Kerngroepen van Om-Shanti zijn ontstaan aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw; het idee kwam voort uit de dagelijkse praktijk van het centrum “het Vuur”, (later in 1978 - 1980 omgevormd tot de stichting Om-Shanti) waar werd geconstateerd dat mensen (groepen) ondersteuning nodig hadden om hun idealen vorm te geven. In de loop der jaren zijn er meerdere Kerngroepen ontstaan, die allemaal hun eigen “identiteit” hebben en die op verschillende manieren hun doelen nastreven. De activiteiten die men ontplooit variëren van buurtwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, stervensbegeleiding,  praat- en studiegroepen die zich bezighouden met levensbeschouwelijke onderwerpen, persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van Yoga- en meditatielessen, het ondersteunen van ziekenhuizen in het buitenland, enz.

De exacte inhoud en vorm is elke keer afhankelijk van de personen die een Kerngroep vormen, ze zijn volledig onafhankelijk van Om-Shanti; deze stichting ondersteunt hen alleen op allerlei terreinen, meestal op het gebied van scholing, publicaties, training, het organiseren van activiteiten, het vinden van accommodatie, enz. Soms participeren een aantal mensen van de stichting ook tijdelijk binnen een OntmoetingsHuis bijvoorbeeld omdat men woonachtig is in de directe omgeving en actief wil deelnemen aan de verschillende activiteiten.

Algemene kenmerken van de Kerngroepen zijn dat men gezamenlijk iets onderneemt, maar z’n individuele vrijheid behoudt, respect heeft voor ieders levensovertuiging, zingeving belangrijk vindt en zich ook bekommert om z’n medemensen. De stichting voert geen actief beleid om Kerngroepen op te zetten, maar tracht de verzoeken tot hulp "en begeleiding" serieus te onderzoeken en indien mogelijk en wenselijk (meestal tijdelijk) daadkrachtig te ondersteunen.

Om-Shanti neemt de ander en z’n vragen, spirituele verlangens, problemen en “behoeftes” als startpunt voor een nader contact, en tracht de zelfwerkzaamheid indien mogelijk centraal te stellen, wij komen niet even langs om alle problemen op te lossen, maar wel om mensen te helpen ontdekken wat hun werkelijke potentieel is. De Kerngroepen variëren van 5 - 40 personen, er is geen leeftijdsgrens en er bestaan geen andere restricties. Niet alle Kerngroepen hebben een website of zoeken de publiciteit, maar werken bijvoorbeeld in “stilte” aan hun idealen en ondersteunen mensen en/of organisaties op de achtergrond.

Stichting Om-Shanti begeleidt ook, indien daar behoefte aan is, op een intensieve wijze mensen met hun spirituele en/of religieuze aspiraties op een individuele wijze en in groepsverband. Hierbij speelt het Individuele Yoga-oefenprogramma (Sadhana) een belangrijke rol. De Website van Om-Shanti is regelmatig in onderhoud omdat deze ook internationaal toegankelijk moet zijn en daarom in verschillende talen is gemaakt.

De website van de stichting Om-Shanti is:  http://www.om-shanti.orgUpdate: 7 februari 2019

In december 2018 werden we verrast met een verzameling geluidsbanden waarop bijzondere lezingen over onder andere Yoga en Vedanta. Het vroeg nogal wat zorg en creativiteit om dit materiaal verantwoord over te zetten naar verstaanbare digitale bestanden voor onze in ontwikkeling zijnde digitale bibliotheek.

Daarbij werden we op bijzonder loyale wijze ondersteund door de heer Frits Bolsenbroek; expert in- en verzamelaar van oude Philips bandrecorders. Belangeloos stelde hij een van zijn machines beschikbaar, hetgeen ons de juiste weg wees naar de beste manier waarop we dit materiaal toch nog voor de toekomst kunnen bewaren.

Frits is een unieke audiofiel in ‘hart en nieren’ met een meer dan gemiddelde expertise en fascinatie voor de bandrecorders. Hij verzamelt, repareert en reviseert Philips bandrecorders. Wilt u uw eigen recorder laten repareren of inruilen? Dat kan.

Meer informatie over zijn vaardigheden vindt u op zijn website:

bandrecorder.be/Bandrecorder/Welkom.html

Voor informatie over inruilen of reparatie kunt u contact opnemen per email:
bandrecorder.be@hotmail.nl


Update: 20 februari 2018

Wegens ziekte wordt de website van de Stichting Om-Shanti later gelanceerd.


Update: 1 december 2017

De vernieuwde website van de Stichting Om-Shanti gaat op 13 februari 2018 online. 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl