Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

 

                  

                       De stichting Om-Shanti                       

Centrum voor Begeleiding

Gezondheid, Yoga en Vedanta

 

De nieuwe website van stichting Om-Shanti is op 15 januari 2024
in de lucht gegaan
, u kunt de website bezoeken via
www.om-shanti.org

 

We krijgen als stichting OntmoetingsHuis de Kern - in Almere Hout  regelmatig ondersteuning van de stichting Om-Shanti, omdat we zelf niet in staat zijn om alles tot stand te brengen van hetgeen we graag in Almere Hout willen doen met elkaar en voor de buurt.

De Kerngroepen van Om-Shanti zijn ontstaan aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw; het idee kwam voort uit de dagelijkse praktijk van het centrum “het Vuur”, (later in 1978 - 1980 omgevormd tot de stichting Om-Shanti) waar werd geconstateerd dat mensen (groepen) ondersteuning nodig hadden om hun idealen vorm te geven. In de loop der jaren zijn er meerdere Kerngroepen ontstaan, die allemaal hun eigen “identiteit” hebben en die op verschillende manieren hun doelen nastreven. De activiteiten die men ontplooit variëren van buurtwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, stervensbegeleiding,  praat- en studiegroepen die zich bezighouden met levensbeschouwelijke onderwerpen, persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van Yoga- Vedanta en meditatielessen, het ondersteunen een ziekenhuis in het buitenland, enz.

De exacte inhoud en vorm is elke keer afhankelijk van de personen die een Kerngroep vormen, ze zijn volledig onafhankelijk van Om-Shanti; deze stichting ondersteunt hen alleen op verzoek op allerlei terreinen, meestal op het gebied van scholing, publicaties, training, het organiseren van activiteiten, het vinden van accommodatie, enz. Soms participeren een aantal mensen van de stichting ook tijdelijk binnen een OntmoetingsHuis of een Om-Shanti afdeling (Kerngroep) bijvoorbeeld omdat men woonachtig is in de directe omgeving en actief wil deelnemen aan de verschillende activiteiten.

Algemene kenmerken van de Kerngroepen zijn dat men gezamenlijk iets onderneemt, maar z’n individuele vrijheid behoudt, respect heeft voor ieders levensovertuiging, zingeving belangrijk vindt en zich ook bekommert om z’n medemensen. De stichting voert geen actief beleid om Kerngroepen op te zetten, maar tracht de verzoeken tot hulp "en begeleiding" serieus te onderzoeken en indien mogelijk en wenselijk (meestal tijdelijk) daadkrachtig te ondersteunen.

Om-Shanti neemt de ander en z’n vragen, spirituele verlangens, problemen en “behoeftes” als startpunt voor een nader contact, en tracht de zelfwerkzaamheid indien mogelijk centraal te stellen, wij komen niet even langs om alle problemen op te lossen, maar wel om mensen te helpen ontdekken wat hun werkelijke potentieel is. De Kerngroepen variëren van 5 - 40 personen, er is geen leeftijdsgrens en er bestaan geen andere restricties. Niet alle Kerngroepen hebben een website of zoeken de publiciteit, maar werken bijvoorbeeld in “stilte” aan hun idealen en ondersteunen mensen en/of organisaties op de achtergrond.

Stichting Om-Shanti begeleidt ook, indien daar behoefte aan is, op een intensieve wijze mensen met hun spirituele en/of religieuze aspiraties op een individuele wijze en/of in groepsverband. Hierbij speelt het Individuele Yoga-oefenprogramma als aanzet tot het maken van een Sadhana programma een belangrijke rol. De Website van Om-Shanti wordt regelmatig onderhouden omdat deze ook internationaal toegankelijk moet zijn en daarom in verschillende talen is gemaakt.

De website van de stichting Om-Shanti is:  https://www.om-shanti.orgNajaar 2021

De gezondheid van onze initiatiefnemer is al enige jaren zorgelijk met hartfalen en langdurige diabetes, vanuit een erfelijke belasting, waardoor hij in 2017 een zware hartoperatie heeft moeten ondergaan. Begin vorig jaar bleek, nadat hij spontaan een heup brak, dat hij kanker - de ziekte van Kahler - heeft waardoor hij een reeks chemotherapieën moest ondergaan alsmede een stamceltransplantatie en het plaatsen van twee kunstheupen. Op dit moment ondergaat hij nog altijd chemokuren. Zijn jarenlange begeleiding van kankerpatiënten is een bron van opgedane kennis en ervaring waar hij nu uit put in de omgang met zijn eigen situatie.

Ondanks zijn slechte gezondheid en regelmatige bedlegerigheid geeft hij toch nog, zoveel als mogelijk, lezingen via Zoom of Skype of in onze gemeenschappelijke ruimte aan de Koekoeklaan over Yoga, de Vedanta filosofie, de dood, de huidige tijdgeest, de zin van een “zwaar” leven, de essentie van het begrip lijden, en hoe we gelukkig en met plezier onze levensweg kunnen vervolgen, ook als we beproefd worden, enz. Mede door de omgang met zijn eigen ziekte weet hij ons nog altijd te inspireren door deze vanuit de op de Yoga en Vedanta gebaseerde levensinstelling te belichten, zodat er een perspectief in ons ontstaat dat herkend wordt in het Hart. In deze voor hem fysiek zware periode is het voor ons telkens een wonder om te zien hoe hij omgaat met de beperkingen van zijn situatie en een toekomst waarin de fysieke dood op hem wacht.

Het is mede dankzij zijn intensieve Yoga beoefening, welke veel meer is dan alleen wat lichamelijke oefening (Hatha Yoga) maar meer betrekking heeft op wie we ten diepste zijn; een ziel die een reis maakt door het leven, dat hij nog dagelijks “werkt”, les geeft, gesprekken voert enzovoort en waardoor de pijn en het verdriet van het moeten loslaten van onze wereldse verbondenheid met een glimlach wordt opgebracht.

We brengen u hiervan nu al de hoogte opdat zijn fysieke dood u niet plotseling en onverwacht ter ore komt.

Indien mogelijk en mede afhankelijk van de situatie rondom Covid-19 zullen er nog een aantal bijeenkomsten/lezingen worden gehouden over kanker of andere ernstige ziektes in relatie tot het begrip stervensbegeleiding.

Wilt u meer weten over onze manier van stervensbegeleiding en/of de mogelijkheden die u van nature heeft als mens dan kunt u contact met ons opnemen klik hier. Ook door de Covid-19 pandemie hebben we gemerkt dat we elkaars lijden enigszins kunnen verlichten door onze diepste twijfels, angst, pijn en verdriet met elkaar te delen.


Update: 20 februari 2018

Wegens ziekte wordt de website van de Stichting Om-Shanti later gelanceerd.


Update: 1 december 2017

De vernieuwde website van de Stichting Om-Shanti gaat op 13 februari 2018 online.Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier   

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl