Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

   AED - Werkgroep - Vogelhorst 1  

Update: 18 augustus 2019

Fondsenwerving AED per 25 november - 2023
  116 donaties -  bedrag  € 6.160,-

Beste buurtbewoners,

we zijn dankbaar dat u, de mensen van Vogelhorst 1,  voldoende geld bijeengebracht hebben om voor de komende 3 jaar de AED's op de Nachtegaallaan in stand te houden. (± € 6000,-) De vrijwilligers van de Kern zullen de noodzakelijke wekelijkse ...... lees verder klik hier

Steun het AED-project Vogelhorst 1

NL 83 INGB 0009 4826 04

Stichting OntmoetingsHuis de Kern

vermeld: Donatie AED en uw naam en adres


Volg een AED-reanimatiecursusVerslag AED-reanimatiecursus 4 november 2023  klik hier
Verslag AED-reanimatiecursus 14 oktober 2023  klik hier
Verslag plaatsing AED's (2020)  klik hier
Ontstaansgeschiedenis AED Project  klik hier


Update: 3 december 2023

  Inzet AED Vogelhorst 1 - November 2023


In de maand november is er twee keer positief gereageerd door beschikbare hulpverleners in Vogelhorst 1 op een oproep van Hartslagnu voor reanimatie hulpverlening. Beide keren werd een AED uit de kast genomen en naar het aangegeven adres gebracht.

De oproep maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is dat een groot aantal mensen zich scholen in deze hulpverlening, niet iedereen is altijd ‘in de buurt’ of beschikbaar. Hoe meer mensen weten hoe te handelen hoe groter de kans dat er daadwerkelijk geholpen kan worden.

Hulpverleners bedankt voor jullie inzet! En nogmaals dank aan alle buurtbewoners die de beschikbaarheid van de AEDs in deze wijk ondersteunen en mogelijk maken.


Update: 29 november 2023

  Verslag Reanimatie AED Cursus -  4 november 2023


De tweede cursus van dit najaar stond opnieuw onder leiding van de ons bekende ervaren en  gekwalificeerde docenten. De hele reanimatie en hulpverleningsprocedure werd grondig doorgenomen en praktisch geoefend, aanvullingen en nieuwe inzichten werden gedeeld en vragen beantwoord. Ook nu werden ervaringen rondom reanimatie uitgewisseld en de essentie van reanimatiehulp, omgang met de dood, besproken.

Naar aanleiding van praktische vragen zoals: hoe werkt dat nu precies, een AED uit de kast nemen, kun je die zomaar open maken, etc. werd een kleine excursie ondernomen naar de kast met AED aan de overkant van de Nachtegaallaan hoek Wielewaallaan. Het was verhelderend  en goed om het een keer in de praktijk te hebben gezien. Verschillende cursisten gaven aan daardoor met meer vertrouwen in actie te kunnen komen als je opgeroepen wordt.

Een ander belangrijk extra onderdeel van aandacht was het door de docent ingebrachte probleem met de defecte AED. Hoe dan te handelen? Blijf in ieder geval niet bezig met het kapotte of niet goed functionerende apparaat, laat indien mogelijk een andere helper zich hierover buigen, eventueel in overleg met de meldkamer van 112. Zorg er vooral voor dat er iemand doorgaat met reanimeren!!


Update: 25 november 2023
 

    Update - AED - Project Vogelhorst 1   


Beste Buurtbewoner,

We zijn dankbaar dat u, de mensen van Vogelhorst 1, voldoende geld bijeengebracht hebben om voor de komende 3 jaar de AED’s op de Nachtegaallaan in stand te houden. (± € 6.000,-) De vrijwilligers van de Kern zullen de noodzakelijke wekelijkse controles blijven uitvoeren en zorgen voor eventuele reparaties en updates. Het is tegenwoordig helaas niet meer vanzelfsprekend om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de directe woon omgeving, maar u heeft dit gelukkig wel gedaan!  (De BAH organiseert de AED’s in Vogelhorst 2.)

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er twee stichtingen gevestigd op de Koekoeklaan 2, het OntmoetingsHuis de Kern en de stichting Om-Shanti, de eerste houdt zich vooral bezig met onderwerpen die te maken hebben met onze buurt, we stellen ruimtes beschikbaar voor vergaderingen en lezingen van niet “commerciële” activiteiten, we hebben een luisterend oor voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het dagelijks leven en indien nodig helpen we bij het initiëren van een zorgnetwerk, doorverwijzingen, ziekenhuisbezoek, enz. (zie website) Dit alles gebeurt op een niet commerciële basis, hoogstens tegen een onkostenvergoeding aangezien wij allen al veel geld stoppen in het laten functioneren van het pand en we inmiddels vrijwel allemaal met pensioen zijn en de oplopende energiekosten ook ons belasten. (We zijn inmiddels tussen de 65 en 80+ jaar en met name de avondactiviteiten zijn een behoorlijke uitdaging, gelukkig helpen de meeste mensen die de ruimte gebruiken ons wel met het opruimen en schoonmaken van het pand, maar nieuwe vrijwilligers blijven altijd welkom.)

Alle activiteiten vinden plaats in onze “huiskamers” die wij als particulieren beschikbaar stellen voor u als buurtbewoner. Op deze website  kunt u zien wie we zijn en wat we precies doen. Tevens kunt u hier uw “verhalen” kwijt, want we geven graag aandacht aan zaken die u belangrijk vindt voor onze buurt. In de komende jaren zullen we regelmatig bijeenkomsten blijven organiseren rondom thema’s als de grote veranderingen in de gezondheidszorg, hoe kunnen we elkaar blijven helpen met het ouder worden en delen we onze ervaringen en inzichten rondom dementie (levend verlies), wat is de zin van m’n leven nu ik bepaald word door beperkingen, hoe ga ik om met het sterven en de dood, enz. We blijven onze levenservaring en expertise inzetten voor de medemens en we doen dit mede omdat de meeste van ons uit de zorg en of hulpverlening komen.

download pdf  klik hier

Voor meer informatie over de stichting Om-Shanti  klik hier


Update: 10 oktober 2023
 

    Update - AED - Project Vogelhorst 1   


Beste buurtbewoners,

Zoals u weet staan er langs de Nachtegaallaan drie AED’s, deze zijn in maart 2020 geplaatst dankzij donaties van u als buurtbewoner. Inmiddels zijn de AED’s niet meer weg te denken uit ons straatbeeld en is de noodzaak om snel te kunnen handelen (binnen zes minuten) bij een hartstilstand of boezemfibrillatie van levensbelang, waardoor de kans op overleven en een beperking van de “schade”, aanzienlijk wordt vergroot. Het binnen zes minuten aanwezig zijn van een ambulance is namelijk voor onze wijk niet mogelijk.

Na een oproep aan alle bewoners, om de plaatsing van drie AED’s in onze wijk mogelijk te maken door middel van een financiële bijdrage, werd eind 2019 een bedrag opgehaald van € 12.610,-. Daarmee kon het AED project van start gaan; dit geld is gebruikt voor het volgende: de opstartkosten van € 3.650,- bestaand uit de elektriciteitsaansluiting door Liander, de palen voor de bevestiging van de buitenkasten met AED’s, het plaatsen van de palen, klein materiaal zoals schroeven, beugels, bouten, enz.

Vanaf maart 2020 tot en met augustus 2023 zijn er maandelijkse elektrakosten voor de buitenkasten (verlichting, koeling en verwarming), hiervoor is € 2.630,86 uitgegeven. Het jaarlijks onderhoud en verzekering van de AED’s kwam neer op € 1.428,99. In totaal is er over de periode 2019 tot en met augustus 2023 een bedrag van € 12.504,75 uitgegeven, zoals u kunt uitrekenen hebben we nu nog ongeveer € 100,- in kas. (De kosten voor het maken van de logo’s, het printen van de nieuwsberichten, evenals alle werkzaamheden rondom het bouwen van de bevestigingen op de palen zijn voor rekening van het OntmoetingsHuis de Kern gekomen.)

Voor de mensen die de afgelopen drie jaar in Almere-Hout (Vogelhorst 1) zijn komen wonen, en niet goed op de hoogte zijn van het AED - project, verwijzen wij u voor de ontstaansgeschiedenis en meer informatie naar de website van Het OntmoetingsHuis de Kern.
www.dekernontmoetingshuis.nl/de-werkgroepen/aed-vogelhorst-1/#ontstaansgeschiedenis

Steun het AED - project Vogelhorst 1

Door middel van dit schrijven doen wij dan ook opnieuw een verzoek aan u als buurtbewoner om het voortbestaan van de AED’s in onze wijk te waarborgen. De jaarlijkse kosten voor elektra, verzekering en onderhoud zijn momenteel niet exact vast te stellen, maar liggen tussen de € 1.650,- en € 2.000,-.

Om de komende drie jaar de kosten te kunnen dekken, streven we ernaar om een bedrag van minimaal € 6.000,- op te halen. Het AED apparaat gaat ongeveer 10 jaar mee. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer:
 

NL 83 INGB 0009 4826 04
Stichting OntmoetingsHuis de Kern
vermeld: Donatie AED en uw naam en adres


AED cursus/training op 14 oktober of 4 november 2023

Ondanks dat de dekkingsgraad in de loop der jaren omhoog is gegaan, blijkt in de praktijk dat het opkomstcijfer van vrijwilligers die geschoold blijven verhoogd moet worden. Het is uitermate belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn die opgeroepen kunnen  worden bij een hartstilstand. Elke dag worden er gemiddeld bijna 3000 burgerhulpverleners verzocht om hulp te verlenen. Daarom doen wij een dringende oproep om de jaarlijkse AED cursus/training te blijven volgen.

Zorg voor elkaar is zorg voor jezelf

Wanneer de alarmcentrale (112) een melding krijgt dat iemand een hartstilstand heeft, zal men de ambulance, maar ook burgerhulpverleners, alarmeren, zodat deze worden ingezet. Een burgerhulpverlener is een vrijwilliger die jaarlijks een AED cursus/training volgt, zonder burgerhulpverleners heeft het geen zin om AED’s in de wijk te hebben, zij zijn een onmisbare schakel in de AED-hulpverlening. Daarom organiseren wij jaarlijks de AED (herhalings)cursussen. Er is nog plaats in de cursus die gehouden gaat worden op zaterdagochtend, 14 oktober en 4 november a.s. De cursus wordt gegeven op Koekoeklaan 2, van 09.30 uur tot ongeveer 12.00 uur en de kosten zijn € 48,-. Wij rekenen zelf geen kosten voor het faciliteren van de cursus. De  € 48,-. betreft het honorarium van de docent. Wilt u aan een cursus willen deelnemen of wilt u nader geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen door een email te sturen naar:

dekernalmerehout@upcmail.nl
of bellen naar 06 - 18121831


Mededelingen

 • De website van OntmoetingsHuis de Kern wordt regelmatig bijgewerkt en binnenkort zal deze weer een grote update krijgen met nieuwe rubrieken, ze bevat informatie over zaken die voor u als buurtbewoner belangrijk en/of interessant kan zijn.
 • De website van de stichting Om-Shanti wordt losgekoppeld van de website van het OntmoetingsHuis de Kern. De nieuwe Om-Shanti website bevat informatie over de essentie van een spiritueel leven en informatie over levensbeschouwelijke onderwerpen, zoals het sterven, de dood, bestaat de Ziel, hoe behoud ik m’n innerlijke harmonie in deze tumultueuze tijd, wat is de essentie van het bewustzijn en een gelukkig leven, enz.

Wij danken u hartelijk voor het steunen van het AED-project in Vogelhorst 1. Alleen samen kunnen we de kosten dragen die er zijn om de AED’s te behouden. Als stichting zijn wij niet bij machte om dit project financieel zelf te dragen, maar we willen er wel voor zorgen dat de AED’s in de wijk blijven functioneren, doordat we ten minsten twee keer per week een noodzakelijke controle uitvoeren.

Met vriendelijke groeten,
namens de AED werkgroep

    Petra Boumans

download pdf  klik hier


Update: 20 oktober 2023

  Verslag Reanimatie AED Cursus -  14 oktober 2023

Omdat het belangrijk is dat er voldoende vrijwilligers zijn die in geval van nood oproepbaar en beschikbaar zijn en de vaardigheid van hulpverlening bij een hartstilstand en het bedienen van een AED apparaat onderhouden wordt, zijn er ook dit jaar weer twee AED-reanimatie cursussen georganiseerd. Deze staan onder leiding van gekwalificeerde docenten: een opleidingsbevoegde verpleegkundige met ervaring op de hartbewaking en een LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) instructeur.

De meeste cursisten van 14 oktober waren “op herhalingsoefening” en daarbij bleek dat het opfrissen van de vaardigheden zeer welkom was. De hele procedure werd opnieuw uitgelegd en praktisch geoefend zodat alles zowel voor degene op “herhalingscursus” als voor de nieuwe cursisten duidelijk en helder was.

Dit jaar werd de cursus praktisch uitgediept met het inbrengen van bijzondere situaties zoals: een drenkeling - iemand uit een rokerige omgeving - iemand die voorover is gevallen. Hoe dan de hulpverlening en eventuele reanimatie op gang moet komen werd uitgelegd en geoefend. Ook werd gewezen op het belang om op te letten bij het ophalen van een AED ook het bijbehorende tasje niet te vergeten, daarin zitten o.a. een schaar, een scheermesje, een mondmasker en een schoonmaakdoek. Hilarisch voor de cursusleidster en de deelnemers was dat het gebruik van het mondmasker altijd in eerste instantie verkeerd wordt geïnterpreteerd.

 


 

Nee dames

niet bij jezelf opzetten

dat masker ;-)


Tevens werd er aandacht besteed aan opgedane ervaringen van de cursisten en gesproken over de essentie van AED-reanimatie hulp: de omgang met de dood. Er kwam een vertrouwelijk en ondersteunend gesprek op gang. In de uitspraak: “AED-reanimatiecursus volg je niet voor jezelf maar voor de ander” kon iedereen zich vinden. Een calamiteit kan zich altijd en overal zomaar voordoen zoals bleek uit de ervaring van een cursist, toen bij het boodschappen doen in de stad iemand zomaar onderuit ging en bewusteloos bleef liggen. “Dankzij dat ik elk jaar deze cursus doe kon ik rustig blijven en doen wat er gedaan moest worden” vertelde een cursist.

De werking en omgang met de App van HartslagNu werden besproken en ervaringen uitgewisseld. Ook als je tijdens je oproep in de verte de sirene van de ambulance hoort, kan het toch nodig zijn dat je reageert op jou oproep, omdat de ambulance onderweg kan zijn voor iets anders dan waarvoor jij opgeroepen wordt. De App meldt wel of je nog nodig bent of niet.


Update: 9 november 2022

  Verslag Reanimatie AED Cursus -  Najaar 2022

Dit najaar zijn er weer een tweetal Reanimatie AED Cursussen gegeven - in september en oktober. De cursus stond opnieuw onder leiding van de gekwalificeerde docenten: een  opleidingsbevoegde verpleegkundige met ervaring op de hartbewaking en een LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) instructeur. De opzet van de cursus is vooral praktisch, de instructies worden geoefend en vragen worden beantwoord met kennis vanuit de praktijk aangevuld met een dosis humor.

Per cursus zijn 12 personen uitgebreid geïnstrueerd over hulpverlening bij reanimatie met behulp van een AED. Deze keer mochten we opnieuw een aantal nieuwe deelnemers verwelkomen wat gezien de diverse verhuizingen binnen de wijk een goede ontwikkeling is.

Omdat 2022 “het jaar van het vrouwenhart” is lag het accent dit keer op het reanimeren van vrouwen en werd er geoefend met “vrouwelijke” oefenpoppen. Ook werd de praktijk bij mensen met een uitzonderlijk groot postuur geoefend middels een “dikke man” oefenpop. Dit alles gaf een extra dimensie aan het geheel.

Ter sprake is gekomen het belang om je in te laten schrijven als burgerhulpverlener zodat je opgeroepen kunt worden bij een calamiteit, dit doe je via het reanimatie oproepsysteem van HartslagNu. Zo kan de meldkamer van 112 burgerhulpverleners in de buurt oproepen voor inzet bij een reanimatie. Vereiste is natuurlijk wel dat de vaardigheid jaarlijks wordt opgefrist via een Reanimatiecursus.

Aanmelding bij HartslagNu.
Om te zorgen dat je oproepbaar bent, meld je dan aan op de website van HartslagNu
klik hier. Het is het handigst om je via de computer in te schrijven bij HartslagNu, via de app kan het een beetje onoverzichtelijk zijn. Als je op deze site bent klik dan op de balk “ik word burgerhulpverlener”, daarna word je gevraagd om in te schrijven als burgerhulpverlener. Als je geregistreerd en ingelogd bent dan krijg je de vraag waar je je AED-cursus hebt gevolgd, je kunt dan “overig” aanklikken, vervolgens word je gevraagd je certificaat te downloaden.

Als je op je computer een account bij HartslagNu hebt aangemaakt is het ook handig om de app van HartslagNu te downloaden op je telefoon via de Google Play Store of Apple Store. Hier kun je makkelijk alles beheren zoals   de tijden wanneer je beschikbaar bent, of het aan en uitzetten als je niet gestoord wilt worden, op vakantie bent, enz.

Als het weer tijd is om de reanimatiecursus op te frissen krijg je automatisch hiervan bericht.


Update: 16 september 2021

  Reanimatie AED Cursus -  Oktober 2021

Door de versoepelingen rondom de corona pandemie kunnen er weer reanimatie AED cursussen gegeven worden, natuurlijk met inachtneming van de geldende corona maatregelen.

Op zaterdag 16 oktober a.s. wordt in OntmoetingsHuis de Kern, Koekoeklaan 2 te Almere van 09.30 tot 12.30 uur een Reanimatie AED Cursus gegeven. Deze cursussen worden gegeven door een docent van het Rode Kruis.

In de cursus Reanimatie en AED leer je hoe te reanimeren en om een AED apparaat te bedienen. Tijdens de klassikale lessen oefen je de noodzakelijke vaardigheden op een reanimatiepop onder deskundige begeleiding. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat dat je deze cursus met goed gevolg hebt doorlopen.

De cursus is bedoeld voor mensen die de vaardigheden willen aanleren maar ook als herhalingscursus voor degenen die het hulpverleners certificaat willen verlengen of de vaardigheden willen opfrissen.

Voor deelname aan de cursus van 16 oktober a.s. dient u zich aan te melden met een  e-mail naar dekernalmerehout@upcmail.nl of via het contactformulier op deze website  klik hier.
Uw deelname wordt door ons bevestigd.


Update: 16 september 2021

  Verslag Reanimatie AED Cursus -  4 en 11 september 2021

Eindelijk was het dan weer zover, vanwege Covid-19 kon er de afgelopen tijd geen Reanimatie AED cursus worden gegeven dus was het extra “feestelijk” dat het sein op groen kon worden gezet en er weer nieuwe en herhalingscursussen konden plaatsvinden. De eerste training vond plaats op zaterdagochtend, 4 september en de tweede op 11 september 2021.

We hebben uiteraard maatregelen getroffen zodat iedereen op een veilige manier aan de cursus kon deelnemen. De cursus werd gehouden in de ruimtes van het OntmoetingsHuis De Kern waar overal goed geventileerd wordt door middel van een permanente elektrische ventilatie, ook is er een koolmonoxidemeter aanwezig die de luchtkwaliteit in de gaten houdt. In elke ruimte staat een fles met desinfecterende handzeep.

De cursus is aangepast vanwege de Corona waardoor er voorlopig geen mond op mondbeademing wordt toegepast. De meegenomen reanimatiepoppen waarop geoefend wordt, zijn telkens bij iedere cursist gedesinfecteerd en deze worden nu alleen gebruikt voor de borstcompressie en het leren aansluiten en bedienen van de AED. Ondanks dat reanimatie een serieus onderwerp is, heeft de docent de cursus wat opgeleukt met muziek, waardoor de borstcompressie op maat van de muziek wordt uitgevoerd.

De cursus wordt gegeven onder de stimulerende leiding van de gekwalificeerde docenten: een  opleidingsbevoegde verpleegkundige met ervaring op de hartbewaking en een LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) instructeur. De opzet van de cursus is vooral praktisch, de instructies worden geoefend en vragen worden beantwoord met kennis vanuit de praktijk aangevuld met humor.

De groep werd in tweeën gedeeld: de ene groep oefende de reanimatie en de bediening van de AED, de ander kreeg instructies over wat je moet doen bij verslikken en dreigende verstikking en wanneer en hoe je iemand in stabiele zijligging legt. Er werd gewezen op het gevaar van snoeptomaatjes, druiven en knakworstjes (altijd doorsnijden!) ze zijn net zo gevaarlijk als zuurtjes, pinda’s en borrelnootjes. Ook werd doorgenomen hoe je moet handelen bij drenkelingen. Daarna werd er gewisseld van groep. Voor een deel van de cursisten was het de eerste keer dat ze een reanimatie AED cursus deden, voor anderen was het een herhaling.

Op een plezierige wijze werden de cursisten geïnstrueerd over waar ze op moeten letten wanneer iemand onwel wordt en wanneer wel of wanneer niet gereanimeerd moet worden. Na afloop krijgen de cursisten per mail een certificaat van het Rode Kruis toegestuurd waarmee ze zich als burgerhulpverlener kunnen inschrijven bij HarslagNu.nl zodat ze bij calamiteiten opgeroepen en ingezet kunnen worden bij een reanimatie.

Een van de herhalingscursisten vertelde: “ik ben in de afgelopen periode twee keer opgeroepen en ervaar het herhalen van de cursus als een goede steun in de rug om de kennis en de vaardigheden te onderhouden. Met name het oefenen van de borstcompressie  en het bedienen van de AED. Ik voel me nu zekerder doordat ik weer heb kunnen oefenen.”


Update: 18 augustus 2021

  Reanimatie AED Cursus - september 2021

Door de versoepelingen rondom de corona pandemie kunnen er weer reanimatie AED cursussen gegeven worden, natuurlijk met inachtneming van de geldende corona maatregelen.

Op zaterdag 4 en 11 september a.s. wordt in OntmoetingsHuis de Kern, Koekoeklaan 2 te Almere van 09.30 tot 12.30 uur een Reanimatie AED Cursus gegeven. Deze cursussen worden gegeven door een docent van het Rode Kruis.

In de cursus Reanimatie en AED leer je hoe te reanimeren en om een AED apparaat te bedienen. Tijdens de klassikale lessen oefen je de noodzakelijke vaardigheden op een reanimatiepop onder deskundige begeleiding. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat dat je deze cursus met goed gevolg hebt doorlopen.

De cursus is bedoeld voor mensen die de vaardigheden willen aanleren maar ook als herhalingscursus voor degenen die het hulpverleners certificaat willen verlengen of de vaardigheden willen opfrissen.

Voor deelname aan de cursus van 4 en 11 september a.s. dient u zich aan te melden met een  e-mail naar dekernalmerehout@upcmail.nl of via het contactformulier op deze website  klik hier.
Uw deelname wordt door ons bevestigd.


Update: 5 augustus 2020

  Verslag plaatsing - AED -  Project - Vogelhorst 1

Beste buurtbewoners,

Zoals we u hebben laten weten in de vorige update zijn de AED apparaten inmiddels geplaatst, waarschijnlijk heeft u ze al zien hangen langs de Nachtegaallaan. In dit verslag willen we u graag meenemen in het gehele proces. Het was ook voor ons een heel avontuur aangezien, voor zover ons bekend, er geen AED’s aan lantaarnpalen hangen in de publieke ruimte.

Unieke plaatsing
Een AED in buitenopstelling wordt meestal geplaatst aan de buitenmuur van een gebouw. In Vogelhorst 1 zijn geen buitenmuren langs de Nachtegaallaan die goed toegankelijk zijn. We moesten daarom iets anders verzinnen, vandaar onze keuze om de AED aan een lantaarnpaal te plaatsen ook vanwege de directe mogelijkheid de lantaarnpaal aan te sluiten op het energienet. Maar ja, het was wel een heel gepuzzel om de buitenkast geschikt te maken voor plaatsing aan een lantaarnpaal, dat vroeg om een ingenieuze oplossing om de noodzakelijke aanpassingen hiervoor te verrichten.

We zijn eerst begonnen om geschikte lantaarnpalen te zoeken voor de ophanging van de buitenkast. Onze gedachte was dat die palen wel beschikbaar zouden zijn bij de gemeente, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Tegelijkertijd hadden we contact met Liander voor de elektriciteitsaansluiting en hierdoor wisten we dat de palen moesten voldoen aan een bepaalde afmeting zodat de te plaatsen faget (aansluitkast) niet in de knel zou komen. De paal zou dan minsten 6 meter hoog zijn, dus moesten we iets verzinnen voor het afzagen en afdoppen van de paal. We hebben een flink aantal groothandelaren benaderd voor de aanschaf van drie lantaarnpalen, maar we liepen telkens weer ergens tegenaan. Uiteindelijk hadden we een bedrijf gevonden die ze wel kon leveren met een levertijd van ruim drie maanden, dus toen hebben we onze zoektocht omgedraaid, we benaderden geen palenleveranciers maar de aannemers die ze plaatsen om hun te vragen waar we de palen konden aanschaffen. Dat bleek een goede ingang te zijn en zo zijn we via de firma Reimert - die de palen hebben gedopt en in de grond geplaatst - en hun contact dat zij met de gemeente hebben, uitgekomen bij de firma SPIE Infratechniek BV die ons de drie palen op maat hebben gedoneerd. Nu konden we eindelijk de afspraak maken met Liander om de elektriciteitsaansluiting te plannen en de uitvoering hiervan werd gedaan door de firma Van Gelder op 9 april 2020.

De buitenkast van de AED (Aivia - geleverd door Medisol) heeft een ventilatie- en verwarmingssysteem, zodat het AED apparaat tegen de weersinvloeden beschermd is. Het kastsysteem is gebaseerd op 24 Volt gelijkstroom. Daardoor moet er een aparte voeding geplaatst worden tussen de buitenkast en de 230 Volt aansluiting van het elektriciteitsnet. Het weerbestendige voedingsapparaat is ook in deze paal geplaatst. Aangezien de meegeleverde voeding niet geschikt was voor buiten, hebben we moeten zoeken naar een geschikte voeding.

Montage en materiaalkeuze
Nu moest besloten worden hoe de montage zou worden uitgevoerd. De belangrijkste overwegingen daarbij waren: een solide constructie, niet gemakkelijk te demonteren en weerbestendig.

De buitenkast is op een kunststofplaat gemonteerd en deze plaat is door middel van twee mastbeugels (geleverd door de firma Visser-Assen) bevestigd op de paal. Bij de keuze van het materiaal voor deze plaat is opnieuw rekening gehouden met de verschillende weersinvloeden die in de loop van de tijd ontstaan (hitte - kou). Allerlei materialen zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk is gekozen voor POM (polyoxymethyleen), omdat dit materiaal zeer vormvast en weerbestendig is en hoge temperaturen kan weerstaan.

Het kunststofbedrijf Perlaplast - Kunststofshop in ‘s-Heerenberg dat deze plaat kon leveren, was zo vriendelijk met ons mee te denken en ondanks dat we op een vrijdagmiddag met hen contact legden, hebben zij de platen op maat gezaagd zodat we ze maandagochtend vroeg konden ophalen, om weer snel verder te kunnen gaan met de montage ervan.

De elektriciteitsaansluiting vanuit de paal naar de buitenkast loopt via een gat in de paal dat zo dicht mogelijk bij de bevestigingsplaat is geplaatst. Het gat in de paal is uiteraard afgedicht en voorzien van een kabeldoorvoer. De elektriciteitskabel loopt door een schuin gat in de bevestigingsplaat naar de ingang van de buitenkast die aan deze plaat is gemonteerd.

 

 

 

 

 

Zowel bij de bevestiging van de plaat aan de mastbeugels als de buitenkast aan de plaat, zijn slotbouten gebruikt. Het voordeel van deze bouten is dat ze niet gemakkelijk losgedraaid kunnen worden. Maar de toepassing van slotbouten betekende wel dat er passende vierkante openingen in de mastbeugels en de bevestigingsplaat gemaakt moesten worden, zeg maar gerust geponst.

De bevestiging van de kast op de plaat met 3 bouten is extra versterkt met op maat gemaakte aluminium strips om te voorkomen dat de kunststof achterwand van de kast uitscheurt.

 

 

 

 

 

De vele uren huisvlijt, pas- en meetwerk welke in alle details van een stevige, weerbestendige en hufter-proof montage zijn gaan zitten hebben wij met veel plezier thuis uitgevoerd. Evenals het steeds weer op pad gaan om de benodigde materialen op te halen. Steeds weer waren er kleine details die om verbetering en/of versteviging vroegen.

 

 

 

 

 

Strips en ringen moesten op maat gezaagd en gevijld worden, de gaten in de achterplaat en de mastbeugels voor de slotbouten, alles handwerk en uitgevoerd door vrijwilligers van de Kern met geduldige en vaardige handen. Het heen en weer gerij naar Van Driel, Gamma of Praxis is niet te tellen, want gaandeweg de werkzaamheden werd steeds duidelijker wat de koers moest worden van  het in elkaar zetten van de montage.

De elektrotechnische uitvoering is met vakmanschap en oog voor duurzaamheid en detail uitgevoerd. Dankzij de goede voorbereiding was de montage op locatie betrekkelijk eenvoudig.

Het ophangen van de kast aan de lantaarnpaal
Het grote moment is nu aangebroken. Al het gemonteerde zit nu als een puzzelstukje in elkaar. Alle  schroeven, bouten, moeren, plaatjes, beugels, snoeren kunnen alleen nog maar aan elkaar vastgemaakt en verbonden worden dus gaan we op pad met al het gereedschap, plakband, meetsnoer, waterpas enz. enz. dat we nodig hebben om de buitenkast op te hangen aan de lantaarnpaal.

 

 

 

 

 

Zichtbaarheid        
In geval van een noodsituatie is de snelheid van het vinden van de AED locatie en de inzet van het AED apparaat van cruciaal belang. Die herkenbaarheid is zeker van belang voor wandelaars, fietsers, mensen die niet in deze wijk wonen.

Om de zichtbaarheid te vergroten zijn er verschillende verwijsborden geplaatst: aan de paal boven de AED kasten en aan de Nachtegaallaan tegenover de AED-locaties. Tevens zijn er verkeersbord-rode signaleringsbanden aangebracht op de palen waar de AED kasten aan bevestigd zijn.

De constructie van de verwijsborden is min of meer identiek. De borden bestaan uit twee plastic plaatjes van ca 2 mm dikte. Deze zijn op een aluminium plaat geplakt met speciaal dubbelzijdig plakband (volgens telefonisch advies van Bison). De rand is afgewerkt met een kunststof U-profiel. Dat betekende opnieuw veel pas en meetwerk (verstek zagen!). De bevestiging aan de paal is uitgevoerd met een aluminium strip van 2 mm dikte die gebogen is tot de gewenste diameter. Op deze wijze is een eenvoudige, duurzame en elegante oplossing voor de bevestiging gerealiseerd.

‘s Avonds is de buitenkast verlicht. Wanneer de buitenkast wordt geopend gaat er een alarm af, dit is om vandalisme af te schrikken. Als de deur van de kast niet goed is afgesloten gaat er ook een alarm af, maar deze stopt wanneer de deur van de kast weer wordt gesloten. Sowieso stopt het alarm na drie minuten.

Regelmatige controle    
Nu de AED’s functioneel zijn, is het van belang om regelmatig te controleren of alles nog in orde is. Zijn de zegels van de kast nog intact, is de toegankelijkheid gewaarborgd, is de elektriciteitsvoorziening nog in orde, enzovoort.

We hebben een controleschema opgesteld met een lijst van aandachtspunten waarmee vrijwilligers deze zaken regelmatig nazien. En dat bleek ook wel nodig te zijn. Onlangs was bij een van de AED’s een zekering kapot. Gelukkig hebben we die gelijk kunnen repareren.


Update: 10 april 2020

  Update - AED -  Project - Vogelhorst 1 - Fase 3

 

Beste buurtbewoners,

Met veel plezier laten wij u weten dat er drie AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in Vogelhorst zijn opgehangen. De drie verzegelde kasten met de AED staan op de hoek Nachtegaallaan-Wintertalinglaan, Nachtegaallaan-Wielewaallaan en Nachtegaallaan-Korhoenlaan. Vanaf vandaag zijn de AED’s inzetbaar bij nood. Als de kast wordt geopend om de AED te pakken gaat het alarm af, dit gaat weer uit als de klep van de kast gesloten wordt.

Dit project is mede gerealiseerd door de hulp en bijdrage van velen, waarvoor hartelijk dank. Inmiddels hebben 36 buurtbewoners met succes een reanimatiecursus gevolgd en zijn er 17 bewoners waarvan ons bekend is dat ze BHV’er zijn. Zodra de overheidsmaatregelen het toelaten gaan we weer nieuwe cursussen organiseren. U kunt zich hiervoor natuurlijk altijd nog opgeven.

Binnenkort kunt u op deze website een uitgebreid verslag vinden van het AED-project alsmede een financiële verslaglegging. In verband met de jaarlijkse kosten (elektra, onderhoud en verzekering) blijven donaties nog altijd welkom (NL 83 INGB 0009 4826 04).

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus vindt u hieronder.

Met vriendelijke groet,
Stichting OntmoetingsHuis De Kern

~~~~~~~~~~

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus
(bron: https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/)

De website van HartslagNu.nl geeft een aanscherping van de richtlijnen voor tijdens een reanimatie. De volgende richtlijnen gelden vanaf 8 april 2020 voor burgerhulpverleners:

Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen. Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!
•   Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:
        -    Geef geen mond-op-mondbeademing.
        -    Geef wel borstcompressies.
        -    Sluit wel een AED aan.
•   Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:
        -    Geef geen mond-op-mondbeademing.
        -    Geef geen borstcompressies.
        -    Sluit wel een AED aan.
•   Ga niet naar een reanimatie als:
        -    Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
        -    Je behoort tot een hoogrisicogroep.

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie! Voor actuele bijstelling van deze maatregelen zie hartslagNu.nl  klik hier


Update: 11 februari 2020

  Update - AED -  Project - Vogelhorst 1 - Fase 2

 

Beste buurtbewoners,

Het heeft even geduurd voordat we u nu op de hoogte konden brengen van de ontwikkeling van de AED’s. Tijdens de afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt. Aangezien er momenteel nog geen duidelijk en uitgekristalliseerd gemeentelijk beleid bestaat rondom het plaatsen van AED’s in de openbare ruimten, hebben we veel tijd en energie moeten steken in het iedere keer uitzoeken welke wegen op welke wijze bewandeld moesten worden. Als eerste hebben we uitgezocht welke aannemers werkzaam zijn voor de gemeente Almere als het gaat om werkzaamheden in de openbare ruimten. Uiteindelijk hebben we een bedrijf gevonden waar we geschikte palen konden bestellen, maar toen bleek dat er een lange leveringstijd was, zijn we weer op zoek gegaan naar een leverancier voor de palen.

Dankzij de bemoeienis van de heer K. Pruim van Reimert Bouw en Infrastructuur die we hadden benaderd voor het in de grond plaatsen van de palen, kregen we een nieuwe ingang bij de gemeente Almere. De heer J. de Jong van de gemeente Almere benaderde voor ons het bedrijf dat de infrastructuur voor Almere verzorgt. We werden verrast toen bleek dat SPIE Infratechniek B.V. ons aanbood om drie, op lengte afgezaagde, palen te sponsoren. We zijn de heer C. Grant van SPIE Infratechniek B.V. zeer erkentelijk hiervoor.

Inmiddels hebben we bericht gekregen dat de palen in week 10 geleverd zullen gaan worden. Reimers Bouw gaat ervoor zorgen dat de palen aan de kopse kanten afgedopt worden zodat er geen regenwater in kan lopen, daarna zullen ze in de grond geplaatst worden op de hoek van de Nachtegaallaan/Wintertalinglaan, Nachtegaallaan/ Wielewaallaan en Nachtegaallaan/]Korhoenlaan. Dit betekent dat we de heer N. Schennink van Liander de opdracht hebben kunnen geven voor de aansluiting van de elektriciteit en hopelijk vindt dit in week 12 plaats.

Ondertussen hebben we van de gemeente (via de heer K. Dijkhuis gebiedsmanager voor o.a. Vogelhorst en mw. S. Olthof) een toezegging ontvangen voor een bijdrage uit het Wijkbudget, dit is een subsidie voor goede ideeën voor de wijk. Deze subsidie gebruiken we voor de aansluitingskosten en het in de grond zetten van de palen, alsmede voor de bevestigingsmaterialen (plank en beugels) die nodig zijn om de buitenkast aan de paal te kunnen bevestigen.

Gaandeweg de installatie van de AED’s zullen we u op de hoogte houden van een openingsgelegenheid met betrekking tot het in gebruik nemen van de AED’s.

We houden u verder op de hoogte via deze website.


Update: 23 december 2019

Beste buurtbewoners,

Sinds enige maanden zijn we intensief bezig om fase 2 van het AED-project te realiseren. Als eerste hebben we uitgezocht welke palen nodig zijn om de AED’s in een buitenkast te kunnen plaatsen en te voorzien van stroom en beveiliging.

We hebben hiervoor contact opgenomen met de gemeente in de hoop dat men ons de juiste lantaarnpalen zou kunnen leveren. De communicatie verliep echter moeizaam omdat het niet “normaal” is dat een stichting lantaarnpalen wil aanschaffen ten behoeve van het AED project. We hebben namelijk geen normale lantaarenpalen nodig van 5 meter met een kap, maar slechts palen van 2,20 meter zonder kap, waarin Liander de elektriciteitsvoorziening kan plaatsen.

Helaas was ook Liander niet in staat om in overleg met de gemeente ons de juiste palen te leveren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar leveranciers van lantaarnpalen die deze ook voor ons op maat kunnen maken. Na lang zoeken hebben we het juiste bedrijf en mogelijkheden gevonden om de palen voor ons op maat te maken. Omdat de palen in de openbare ruimte worden geplaatst, moeten ze aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Tevens moet Liander bodemonderzoek doen ten aanzien van de exacte plaats waar de palen gezet moeten worden.

We hebben ook een tweetal subsidie aanvragen gedaan voor de extra kosten van de palen en de elektriciteitsaansluiting omdat deze nog niet volledig waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting. Een subsidie, het Samen Sterk Budget, is helaas afgewezen. Voor de andere subsidie, het Wijkbudget, zijn twee mensen van de gemeente op 16 december jl. bij ons langs geweest voor een gesprek om zich nader te informeren over het AED project. We wachten momenteel op hun antwoord ten aanzien van een eventuele subsidie.

We gaan zo gauw mogelijk de palen bestellen en Liander de opdracht geven om de elektriciteitsaansluiting te maken. Zodra we meer zicht hebben op het verloop van de aansluitingen en de eventuele opening van het AED project, dan vindt U de informatie op deze website.


Update: 14 november 2019

AED-reanimatiecursus 8 november 2019

Op vrijdagmiddag 8 november werd de derde reanimatiecursus en uitleg over het gebruik van een AED gegeven. Evenals bij de vorige cursussen werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. Een groep werd geleerd wanneer en hoe je moet reanimeren, met en zonder AED en de andere groep kreeg instructies over hoe je iemand in de stabiele zijligging legt en wat doe je bij verslikking en verstikking.

Een deelneemster meldde ons: "Een jaar of 10 geleden, volgde ik in twee opeenvolgende jaren een cursus Reanimatie en AED. Interessant en de moeite waard maar door de vorm en inhoud van de cursus was het voor mij moeilijk om alles te onthouden.

Afgelopen vrijdag volgde ik weer een cursus, nu in het ontmoetingsHuis de Kern van dezelfde organisatie maar inmiddels in een geheel andere opzet dan destijds. Niet één enthousiaste “lerares’, maar twee, een gespecialiseerde verpleegkundige met ruime ervaring op de hartbewaking en een Lotus (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) instructeur, dames met gevoel voor humor en praktisch, ook voor het dagelijks leven.

Ook de opzet van de lessen is veel praktischer geworden, zo werd er nu steeds vanaf het begin herhaald wat je moet doen. Bij mij lijkt de lesstof daardoor beter te beklijven dan destijds. Wat vertrouwen geeft is dat de huidige AED’s je na registratie van de toestand van het slachtoffer precies  vertellen wat je moet doen (of laten).

Aangezien ik zelf ook oma ben, vond ik de aandacht voor verslikking en verstikking bij kleine kinderen zeer de moeite waard, want ik had me nooit gerealiseerd dat snoeptomaatjes, druiven en knakworstjes altijd doorgesneden moeten worden, omdat ze anders minstens zo gevaarlijk zijn als de beruchte pinda’s en borrelnootjes.

Kortom, ik ben blij dat ik deze leerzame en praktische cursus heb gevolgd en ga deze de komende jaren zeker herhalen. Mocht u nog twijfelen dan raad ik u van harte aan deze cursus te volgen, leerzaam en o zo praktisch, en behalve dat de huidige AED’s aangeven wat er moet gebeuren is er ook een app waarop alles staat afgebeeld."


Zolang mensen zich aanmelden, zullen we nieuwe AED-reanimatiecursussen blijven organiseren. Hoe meer mensen mee doen, des te effectiever zal het AED-project in Vogelhorst zijn. Voor meer info: klik hier


Update: 25 oktober 2019

AED-reanimatiecursus 23 oktober 2019

Op woensdagavond 23 oktober werd de tweede reanimatiecursus en uitleg over het gebruik van een AED gegeven. Na aankomst, hebben we kennis met elkaar gemaakt en werden de 12 deelnemers in twee groepen verdeeld. Een groep werd geleerd wanneer en hoe je moet reanimeren, met en zonder AED en de andere groep kreeg instructies over hoe je iemand in de stabiele zijligging legt en wat doe je bij verslikking en verstikking.
 
De twee docenten van het Rode Kruis gaven de cursus met veel enthousiasme en de uiteenlopende vragen werden uitgebreid en deskundig beantwoord. Ook voor degenen die vroeger al eens een reanimatiecursus hadden gevolgd bleek de cursus een goede aanvulling en update te zijn, een aantal inzichten zijn in de loop der jaren namelijk veranderd. Alle deelnemers waren blij met de uitgebreide informatie die ze deze avond kregen en gingen, tevreden (soms een klein beetje moe) naar huis. Iedereen krijgt het certificaat van deelname deze week toegestuurd en kan dan zich aanmelden als BHV’er
op deze website: https://hartslagnu.nl/


Update: 16 oktober 2019

Misverstand

Geen € 500,-  maar  € 47,-

Beste buurtbewoners,

Tijdens de afgelopen dagen hebben enkele mensen ons benaderd met de vraag waarom de reanimatiecursus zo duur moet zijn. Dit misverstand is ontstaan omdat er  foutieve informatie is verspreid en men kennelijk niet goed heeft begrepen hoe de kosten van de cursus tot stand komen.

Daarom nogmaals een korte uitleg. Het Rode Kruis geeft in principe alleen cursussen met 12 deelnemers en men rekent hiervoor dan € 500,- indien dit op locatie gebeurt. Dit betekent per persoon iets minder dan € 42,- hierbij komen dan nog € 5,- kosten van  de Kern voor het gebruik van de accommodatie, koffie, thee, enz. Hierdoor is het totaal bedrag van de reanimatiecursus  € 47,- en dus geen  € 500,- De meeste reanimatiecursussen worden in Nederland voor  € 55, - of nog veel meer gegeven.Update: 12 oktober 2019

AED-reanimatiecursus 5 oktober 2019

Zaterdag 5 oktober 2019 was het zover, de eerste AED reanimatiecursus ging van start in het OntmoetingsHuis de Kern. Vorig jaar oktober werd de AED-werkgroep opgericht en nu is een mijlpaal bereikt, omdat het project steeds concreter wordt, doordat de eerste twaalf vrijwilligers uit Vogelhorst om 09.30 uur binnenliepen om zich te laten scholen als gecertificeerde BHV’ers.  De docenten van het Rode Kruis hadden veel interessant  instructiemateriaal bij zich; poppen, mondkapjes, spuitbusje, matjes, enz.

 

 

 

 

 

 

De groep werd in tweeën gesplitst waardoor er voldoende  persoonlijke aandacht kon blijven. Een groep kreeg uitleg over de  bediening van het AED-apparaat en het geven van de juiste “borstcompressies” en de andere groep werd getraind om goed te kunnen herkennen of het slachtoffer wel of niet gereanimeerd moet worden. Hierna werden de rollen omgedraaid zodat iedereen alle facetten goed onder de knie kon krijgen. Wat opviel  was met hoeveel plezier en met name met hoeveel humor de cursus werd gegeven, waardoor het zware onderwerp luchtiger en dus ook beter bespreekbaar werd. Na afloop gingen de cursisten tevreden naar huis.                                                                                                                                            

Het reanimatie oproepsysteem in Nederland:

Na het volgen van de cursus werd iedereen aangeraden om zich hierbij aan te melden. Voor aanmelding op deze website: https://hartslagnu.nl/Update: 12 oktober 2019

DE EERSTE FASE IS VOLTOOID!

Beste buurtbewoners,

De eerste belangrijke fase van het AED-project in Vogelhorst 1, is voltooid. We hebben inmiddels voldoende donaties van u ontvangen om de 3 AED’s aan te schaffen, inclusief de buitenkasten en verzekeringen, enz.

Allereerst spreek ik mijn dank uit (namens de toekomstige gebruikers) en ook mijn waardering voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt! Het is een bemoedigend gebeuren, zeker nu het maatschappelijke en politieke klimaat van de afgelopen jaren ervoor heeft gezorgd, dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit de samenleving en niet langer als “vadertje staat” wil optreden.

De gevolgen hiervan zijn dagelijks tastbaar in onder andere de gezondheidszorg en ook rondom allerlei situaties op buurt- en wijkniveau is het merkbaar. Het appèl dat hierdoor ontstaat aan ons allen, kan slechts door gemeenschappelijk handelen worden gepareerd. Het realiseren van een AED-project is hiervan een goed voorbeeld, hoe een “lokaal en algemeen belang”, mensen kan mobiliseren.

Het vervolg: We zijn momenteel bezig de netbeheerder Liander voor de stroomvoorziening van de AED-buitenkasten en ook met de gemeente voor de plaatsing van de palen waaraan alles moet worden opgehangen. Het is nu nog onduidelijk hoe het een en ander financieel zal uitpakken. Ons uitgangspunt hierbij is, dat we de gemeente aanspreken op hun bijdragen aan ons AED-project, aangezien de aanrijtijd relatief lang is vergeleken met andere wijken in Almere. Tevens zijn er vrijwel geen collectieve voorzieningen in Almere Hout en enige tastbare betrokkenheid van de gemeente zou welkom zijn. Zeker als we kijken naar de gemeentelijke uitgangspunten die betrekking hebben op onze situatie, te weten:

Uit “Almere Principles”: Punt 7. Mensen maken de stad. Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.

Uit “Programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019": Uit het voorwoord:
“In de dagelijkse praktijk zien wij nu al vele vormen van samenwerken; bewoners onderling, ondernemers die elkaar opzoeken, bewoners samen met ondernemers of met lokale partners en/of de gemeente, maar ook de gemeente samen met lokale partners. In deze samenwerkingsverbanden doet de gemeente wat nodig is, maar laat ook aan de stad wat mogelijk is. De gemeente trekt hierbij samen op, vertrouwt op de kracht van Almeerders en lokale partners en probeert zo alert mogelijk in te spelen op dat wat er leeft in de samenleving. De vraagstukken van Almeerders staan voorop en de werkwijze is hier dienstbaar aan.”

In dit programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019 neemt de gemeente positie in. Het zet de koers van ‘samen met de stad’ zoals in de afgelopen jaren is ingezet, voort. Het versnelt dit proces waar mogelijk, vanuit een vertrouwen in de kracht van de stad en reagerend op initiatieven die Almeerders nemen en  vragen die zij stellen. Niet voor niets spreekt men in Almere over ‘mensen maken de stad’. De lessen die uit de ervaringen met het wijkgericht werken, zelfbeheer, excellent gastheerschap, het frontlijnwerken en zelfbouw in de afgelopen jaren getrokken zijn, vormen de basis voor het wijkgerichte werken in de komende jaren: de Almeerse aanpak.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de AED-werkgroep en het bestuur van De Kern

Gerard van Wijk (initiatiefnemer)Update: 3 oktober 2019

Update - AED -  Project - Vogelhorst 1

 

Beste buurtbewoners,

BELANGRIJK EN GOED NIEUWS!

Door middel van deze brief wil ik u graag op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en het “goede nieuws” nader toelichten. Een gedeelte van deze brief gaat over de veranderingen in de markt van de AED’s, omdat er het laatste half jaar nieuwe inzichten en mogelijkheden zijn ontstaan voor de Nederlandse situatie, met name ten aanzien van de criteria op basis waarvan de AED-projecten nu kunnen worden gerealiseerd.

1. Tijdens een controle met betrekking tot de definitieve aanschaf van de 3 AED’s voor Vogelhorst 1, (en een gedeelte van 2) in Almere Hout, is namelijk gebleken dat er niet langer hoeft te worden gekozen voor AED’s met een FDA-keurmerk, deze apparaten zijn primair geschikt voor de Amerikaanse markt en niet alle fabrikanten van Europese AED’s, bieden hun producten aan voor deze markt.

2. Bijna een jaar geleden heeft de werkgroep zich georiënteerd op de markt van AED’s en de algemene opinie m.b.t. wat de “beste” AED zou zijn, was toen al enigszins in beweging, maar omdat men niet wilde wachten op hoe dit proces zou verlopen is toen besloten om een bepaald type AED (met FDA-keurmerk) te kiezen. En mede op basis hiervan is toen ook de begroting gemaakt, die inmiddels is achterhaald en al een keer is bijgesteld ten aanzien van de “afschrijvingskosten”.

3. Inmiddels hebben zowel de Hartstichting alsook het Rode Kruis kenbaar gemaakt dat er ook andere heel goede en veel goedkopere AED’s beschikbaar zijn voor Nederland. Mijn ervaring elders in den lande onderschrijft dit feit en het is mede ontstaan door de “hype” rondom de AED’s, die de vraag heeft gestimuleerd, waardoor ook de andere spelers op de markt zich wat duidelijker hebben geprofileerd. Een veranderend inzicht geldt ook voor de buitenkast; in de praktijk blijkt een pincode niet als zinvol en prettig te worden ervaren, maar eerder als belemmerend, immers mensen in een stressvolle situatie willen direct toegang hebben tot een AED. Tevens levert een beveiligde AED-buitenkast het probleem op, dat deze bij diefstal van de AED, meestal kapot wordt gemaakt en daarom ook niet goed verzekerd kan worden.

4. Door de veranderde situatie hebben we veel gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen en is er een uitvoerige email-wisseling geweest. Volledigheidshalve staat alle relevante informatie inmiddels op onze website. Hier kunt u zelf lezen waarom we hebben besloten om een ander merk AED en buitenkast te gaan kopen. Tevens hebben we een leverancier gevonden die samen met het servicecontract ook een verzekering levert voor de 3 AED’s.

5. De financiën
De nieuwe situatie betekent dat we net binnen €10.500,- zullen blijven, dit is inclusief 3 AED’s, 3 Buitenkasten, 3 Onderhoudscontracten voor 8 jaar, de vervanging van 3 batterijen na 6 jaar en 3 palen en montagemateriaal.
De €10.500,- is exclusief de eventuele aansluitkosten op het elektriciteitsnet en de maandelijkse stroomkosten. Inmiddels is er € 8575,- binnengekomen, dus we komen nog “iets” tekort.

6. De donaties
We richten ons daarom nogmaals tot alle bewoners van Vogelhorst met het vriendelijke verzoek dit project nu te steunen, zodat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De AED‘s zijn er voor iedereen en daarom doen we hierbij een appèl op alle bewoners van Vogelhorst voor een financiële ondersteuning.

U kunt uw bijdrage als een “verzekeringspremie” zien, waardoor u in de komende 8 jaar een veel grotere kans van overleven hebt en meestal ook een kans op een betere kwaliteit van leven bij acute hartproblemen waarbij een AED zinvol en/of noodzakelijk is. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL 83 INGB 0009 4826 04

Stichting OntmoetingsHuis de Kern

 vermeld: Donatie AED en uw naam en adres

Op de home-pagina van deze website kunt u zien hoeveel er inmiddels is gedoneerd en vindt u tevens alle andere relevante informatie. Het reeds ontvangen bedrag wordt elke week geüpdatet. Ik dank alle betrokkenen voor hun inzet en bijdrage aan het werkelijk tot stand komen van de 3 AED’s in Vogelhorst.

Wij danken u hartelijk voor het steunen van het AED-project in Vogelhorst.
Het zijn altijd de mensen die de daad bij het woord (intentie) voegen,
die belangrijke en zinvolle maatschappelijke projecten mogelijk maken.

Met vriendelijke groeten,

namens de AED-werkgroep en het bestuur van De Kern

Gerard van Wijk (initiatiefnemer)

    Stichting OntmoetingsHuis De Kern:  Koekoeklaan 2, 1343 AM,  Almere Hout - Tel: 036 - 5402879
    Mob: 06-20605354 - E-mail: dekernalmerehout@upcmail.nl - Web: www.dekernontmoetingshuis.nl
    Bank: NL 83 INGB 0009 4826 04 - KvK nr:75312344 - Bezoek: Bij voorkeur na telefonische afspraak

~~~~~~~~~~

Onderbouwing keuze AED Vogelhorst

Bron: aed-blog.nl
Eind 2018
Afgelopen week is er onrust ontstaan op de Nederlandse AED markt, omdat het burgerhulpverleningssysteem HartslagNu (voorheen HartveiligWonen en HartslagNu) blijkbaar klanten had gemaild dat ze hun AED niet konden aanmelden bij HartslagNu omdat ze niet voldeden aan het FDA keurmerk. Gelukkig bleek deze onrust op een misverstand te berusten en heeft HartslagNu het bericht gerectificeerd en de betreffende klanten excuses aangeboden, maar hoe zit dat nu ook al weer precies, zo’n FDA-keurmerk?

FDA-approved
FDA staat voor Food and Drug Administration en is de organisatie die de kwaliteit van voedsel en medicijnen in de Verenigde Staten controleert.
Alle AED’s die op de Amerikaanse markt verkocht worden, moeten goedgekeurd zijn door de FDA, in de volksmond wordt dan gesproken over “FDA-approved”. Het toezicht door de FDA op AED’s is erg streng. Door dit strenge toezicht vergroot een FDA-keurmerk in veel gevallen de betrouwbare uitstraling van de AED.

CE-keurmerk
AED fabrikanten die hun AED niet aanbieden op de Amerikaanse markt hebben in feite niets te maken met de FDA. Zij zijn dus niet FDA-approved. Maar voor de Europese markt geldt wel dat deze AED’s moeten voldoen aan het CE keurmerk: AED’s met een CE-markering zijn door de EU goedgekeurd, voldoen aan de Europese regels en kunnen dus veilig gebruikt worden.

Overzicht AED’s
De volgende AED fabrikanten leveren AED’s op de Amerikaanse markt en vallen dus onder het toezicht van de FDA:
Cardiac Science, CU Medical, Defibtech, Heartsine, Philips, Physio-Control en Zoll.
Deze groep vormt naar schatting 60 à 70% van de totale Nederlandse AED markt.

De volgende AED fabrikanten vallen niet onder het FDA-toezicht:
M&B Electronics, Bexen, CardiAid, DefiSign, LifePoint, Mediana, Nihon Kohden, Primedic, Progetti, SaverOne, Schiller en Telefunken.
Naar schatting 30 à 40% van de Nederlandse AED’s heeft geen FDA-approval.

Wat vinden wij?
Er wordt veel waarde gehecht aan het FDA-keurmerk en dat begrijpen wij wel. Het geeft immers vertrouwen als een AED voldoet aan de strenge eisen die in de VS worden gesteld.

Maar dit betekent niet dat je dit ook kan omdraaien, dus dat AED’s zonder FDA-keurmerk niet betrouwbaar zouden zijn! Niet alle AED fabrikanten kiezen er namelijk voor om hun AED ook aan te bieden op de Amerikaanse markt. Bovendien gelden er wereldwijd allerlei kwaliteitssystemen om er zorg voor te dragen dat de AED veilig en betrouwbaar is te gebruiken. Voor Europa is dat het CE-keurmerk.

Er zijn geen aanwijzingen dat AED’s die momenteel zonder FDA-approval worden aangeboden op de Nederlandse markt, minder betrouwbaar zouden zijn dan AED’s met FDA-keurmerk.

Nieuwe modellen vaak nog geen FDA
Fabrikanten lanceren met enige regelmaat nieuwe AED-modellen op de markt. Omdat het verkrijgen van een FDA-approval een langdurig traject is (soms duurt dit meerdere jaren!), zijn deze modellen vaak al lange tijd verkrijgbaar op de Europese markt, voordat ze uiteindelijk ook worden aangeboden op de Amerikaanse markt. Deze modellen hebben dan dus nog géén FDA-approval, maar worden wel alvast toegelaten op de Europese markt. Dit toont ook wel aan dat ook de fabrikanten dan voldoende vertrouwen hebben in de veiligheid en betrouwbaarheid van hun AED’s, ook al zijn ze nog niet gecertificeerd door de FDA.

Nadeel FDA?
Zoals aangegeven staat een FDA-approval garant voor een goede kwaliteit AED. Maar door de strenge eisen en het intensieve toelatingsproces van de FDA is het wel zo dat deze AED’s in het algemeen iets duurder zijn dan AED’s die dit traject niet hebben moeten doorlopen.

Conclusie
Het feit dat een AED is voorzien van een FDA-approval geeft aan dat deze het strenge goedkeuringsproces heeft doorlopen voor toelating tot de Amerikaanse markt en ook onder toezicht blijft staan van de FDA. Dit wil echter niet zeggen dat AED’s zonder FDA-approval van mindere kwaliteit zouden zijn. Iedere AED redt levens, het al dan niet aanwezig zijn van een FDA-keurmerk heeft daar verder geen invloed op!

~~~~~~~~~~

Bron: leverancier medisol
Bron: aedwinkel.nl

Automatische Externe Defibrillatoren zijn levensreddende apparaten die leken de mogelijkheid geven om levens te redden, waar dit vroeger alleen was voorbestemd voor artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. In korte tijd is de AED zeer populair geworden. Het resultaat hiervan is echter, dat momenteel veel aanbieders zich op de markt begeven. Velen daarvan zijn alleen maar verkopers die het nieuwste populaire product zijn gaan verkopen, zonder daadwerkelijke ervaring in het reanimeren of zonder medische achtergrond. Veel onduidelijke verhalen zijn door deze dealers de wereld in gebracht en vertroebelen voor u de waarheid, zodat u dit kan belemmeren een goede beslissing te nemen. Om deze “Broodjes Aap” nu uit de wereld te helpen, hebben we de bekendste verhalen voor u op een rijtje gezet:

“Koop de AED die wordt gebruikt door uw lokale ambulancedienst”:

FOUT!

AED-Leveranciers die ook ambulancemonitoren aanbieden, gebruiken dit argument om begrijpelijke reden. Wij zijn het hier echter niet mee eens. Ten eerste zijn de belangrijkste minuten om iemands leven te redden de eerste minuten na een hartstilstand (lees: op het moment dat de ambulance nog niet ter plaatse is). Koop een AED die geschikt is voor ú! Als u een AED van het merk koopt dat gebruikt wordt bij uw ambulancedienst, dan kan dat betekenen dat u honderden euro’s teveel betaald voor een AED die niet aan uw eisen voldoet. Laat uw keuze niet beperken door dit argument. Ten tweede: ambulancediensten stappen met regelmaat over naar een ander merk monitor. Dit maakt het voor u erg ingewikkeld en duur om “compatible” te blijven met de ambulancedienst! Als u deze compatibiliteit met de ambulancedienst toch erg belangrijk vindt, dan is het goed om te weten dat er speciale tussenstukken op de markt zijn, zodat uw AED toch aangesloten kan worden op de monitor van de ambulancedienst. Naar onze mening moet iedere ambulancedienst gemakkelijk kunnen werken met iedere AED.

“Hun AED levert niet voldoende energie om succesvol te defibrilleren” of “Hun AED levert teveel energie, wat leidt tot schade aan het hart van de patiënt”:

FOUT!

Enkele jaren geleden werden alle nieuwe defibrillators, inclusief AED’s, uitgevoerd met de bifasische techniek, een soort tweerichtingsverkeer-schok. Verschillende fabrikanten patenteerden hun manier van schok toedienen en kwamen er achter dat succesvolle defibrillatie mogelijk werd met lagere stroomsterktes. Andere fabrikanten gingen ook over op de bifasische techniek, maar continueerden dit met de hogere monofasische stroomsterktes voor een beter resultaat. Vervolgens werden diverse marketingcampagnes gelanceerd waarbij de ene methode superieur boven de andere methode werd neergezet en andersom. Schade aan het hart kan plaatsvinden bij patiënten die teveel aan stroomsterkte krijgen toegediend, maar AED’s komen niet in de buurt van deze schadelijke energiehoeveelheden! Sommige AED’s zijn “non-escalating” wat inhoudt dat de stroomsterkte steeds hetzelfde is, maar zoals gezegd: een verschil in effectiviteit is niet bewezen. Kortom; er bestaat geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of publicatie waaruit blijkt dat de ene techniek meer levens redt dan de andere!

“Hun AED is lastig te bedienen”:

FOUT!

Na het volgen van een AED-cursus zijn alle AED’s gemakkelijk in gebruik. Koop dus een AED waar u uzelf prettig bij voelt. Laat een verkoper u niet vertellen wat moeilijk is en wat niet: deze keuze is geheel aan u en aan niemand anders!

~~~~~~~~~~

Bron: leverancier medisol
Bron: aedwinkel.nl

Gratis AED verzekeringen gaan levens redden
AED’s horen buiten; angst voor diefstal is verleden tijd.

Het is een bekend verhaal. Met veel moeite is een automatische externe defibrillator (AED) bij elkaar gespaard. Vrijwilligers hebben zich ingezet. De omgeving is betrokken. En het is gelukt. De AED wordt aangeschaft en de beschikbaarheid ervan wordt feestelijk gepromoot in de buurt. Maar dan wordt de AED gestolen. Ongelofelijk. Wie steelt er nu een apparaat waarmee je levens kan redden?

Maatschappelijk belang
Afgelopen tijd hebben soortgelijke berichten verschillende keren de media gehaald waardoor de indruk is ontstaan dat AED’s aan de lopende band gestolen worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel AED-eigenaren hun toestel niet buiten durven te hangen. Dat is zonde want bij een reanimatie telt iedere seconde. Daarom integreert Medisol BV vanaf heden een diefstalverzekering in het onderhoudsplan van AED’s. Deze gratis verzekering gaat levens redden.
Een AED moet altijd beschikbaar zijn Een AED kan door iedereen bediend worden. Indien in de buurt aanwezig, wordt het toestel tijdens een reanimatie ingezet. Het apparaat geeft een elektrische schok af waardoor het hart gereset wordt. Door een AED te gebruiken stijgt de overlevingskans met 60%. Maar iedere vertraging in de inzet zorgt dat de kans op overleven afneemt. AED’s in een afgesloten kast of gebouw zijn niet direct beschikbaar. Of erger nog: kunnen helemaal niet worden bereikt.

Zorgeloos levens redden
Veel AED eigenaren zijn bang om hun AED buiten te hangen uit angst voor diefstal. Door de AED verzekering standaard mee te leveren is dit probleem verholpen. Pieter Joziasse, CEO Medisol:
“ Dit is de enige juiste stap om het probleem van de bereikbaarheid van AED’s voor eens en altijd op te lossen. Wij hopen dat dit voorbeeld wordt opgevolgd door andere partijen. Voorheen moest voor een AED verzekering worden betaald. Nu is deze gratis. We hebben liever dat mensen dat geld gebruiken om de AED buiten te hangen.”

AED initiatieven
Verschillende partijen, waaronder Medisol en de Hartstichting, zetten zich al een tijd in om AED’s in herkenbare en bereikbare kasten beschikbaar te stellen. In het bijzonder in woonwijken is de AED- dichtheid nog niet goed genoeg en is de bereikbaarheid in de nacht belangrijk. De kosten vormen nog steeds een drempel bij AED’s. In 2016 nam Medisol daarom al het initiatief om een deel van deze kosten voorspelbaarder te maken, door elektroden en batterijen na een inzet te vergoeden. Mede dankzij deze actie heeft de Nederlandse overheid, sinds januari 2018, om deze reden een budget beschikbaar gesteld voor AED-eigenaren. Medisol hoopt dat de gratis AED diefstalverzekering wederom een keerpunt zal zijn. Samen met haar netwerk, bestaande uit bijna 400 samenwerkingspartners, zal er hopelijk opnieuw een voorwaartse stap gezet worden in het vergroten van de beschikbaarheid van AED’s.

~~~~~~~~~~

Bron: aedshop.nl
Bron: leverancier medisol

AED Certificaten - Keurmerken
Zoals voor veel producten waarbij de kwaliteit van groot belang is, zijn er voor AED’s keurmerken van toepassing. Wanneer een AED of fabrikant van een AED een keurmerk heeft verdiend, geeft dat bepaalde informatie over de mate van kwaliteitsbeheersing van de producten. Zoals elk type product kunnen AED’s en electroden voor AED’s ook voldoen aan bepaalde eisen waarmee ze een keurmerk kunnen verdienen. In dit artikel vindt u de verschillende soorten keurmerken en certificaten. Daarnaast is er uitleg gegeven hoe zo’n keurmerk tot stand komt. Aan welke voorwaarden moet een defibrillator voldoen en welke testen ondergaat een apparaat voordat het een keurmerk krijgt.

Wat is een keurmerk?
Een keurmerk is een logo op een product waarmee de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product toezegt. Een fabrikant kan natuurlijk niet zomaar een keurmerk op zijn artikel zetten, hiervoor heeft hij toestemming nodig van de keurmerkeigenaar. Deze eigenaar controleert de producten, of deze voldoen aan de eisen van het keurmerk. Maar wat is nu daadwerkelijk het nut van een kenmerk? Door middel van een keurmerk herkent u of het product aan bepaalde eisen voldoet, dat helpt u een onderscheid te maken; is het ene product beter is als het andere product? Een keurmerk helpt u in het maken van de juiste keuze, in dit geval in de keuze van een AED apparaat.

Wat is een certificaat?
Het verschil tussen een certificaat en een keurmerk is dat een keurmerk een logo is en een certificaat is een document. In het document wordt vermeld wat de kwaliteit van een product is, terwijl het keurmerk juist laat zien dat een product een certificaat heeft. Een keurmerk is dus eigenlijk het bewijs dat een product beschikt over een certificaat.

AED apparaten kunnen verschillende keurmerken bezitten namelijk, het AED keurmerk, het FDA keurmerk en de CE markering.

CE Markering
CE staat voor “Conformité Européenne”, het is een conformiteitsmerkteken. De CE markering is  geen keurmerk, zoals veel mensen denken. Het is een certificaat.

Deze markering geeft aan dat een product veilig is en de gezondheid en het milieu niet schaadt. Dat aangeven van de veiligheid gebeurt op basis van de Europese richtlijnen. De CE Markering is gebaseerd op de richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EG) of te wel Medical Device Directive. Deze richtlijn heeft als doel om de aparte nationale wetten te vervangen door één gemeenschappelijke regelgeving. Daardoor wordt in ieder land op dezelfde manier de veiligheid, de gezondheid en de consument beschermd. Deze producten moeten dan in Europa aan dezelfde eisen voldoen. Alle producten die in de Europese markt worden verhandeld, moeten voorzien zijn van een CE- Markering. Deze markering is dus verplicht voor een AED.

Wat zijn de eisen die deze richtlijn aan medische hulpmiddelen stellen? Een AED moet zo ontworpen en vervaardigd zijn, dat het gebruik van de AED geen gevaar vormt voor de veiligheid van de gebruiker en de patient. Op voorwaarde dat de AED wordt gebruikt op de voorgeschreven wijze en de daarvoor bedoelde doeleinden. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de steriliteit, veiligheid, doelmatigheid en de biocompatibiliteit van het product.

De CE-markering geeft aan dat een product overeenstemt met de door de Europese richtlijnen vastgestelde niveaus van bescherming (veiligheid) en dat alle door de richtlijnen vastgestelde conformiteitsbeoordelingsprocedures met betrekking tot het product werden gevolgd. Het gaat dus niet uitsluitend om het voldoen aan de essentiële eisen inzake veiligheid, volksgezondheid, consumentenbescherming en dergelijke, maar ook om de bijzondere verplichtingen die in bepaalde richtlijnen vastgelegd zijn. Eén van deze verplichtingen kan bijvoorbeeld zijn dat het product moet gekeurd worden door een aangemelde instantie.

Eisen en normen waaraan een medisch hulpmiddel (dus de AED en de elektroden) moet voldoen:

Op het etiket van het hulpmiddel staat tenminste de volgende informatie:
- Naam en adres in Europa van de fabrikant
- Gegevens over de inhoud

Verder staat op het etiket, indien van toepassing, de volgende symbolen:
- Serienummer
- Uiterste gebruiksdatum
- Aanwijzingen
- Waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen
- Eenmalig gebruik

Behalve informatie op het etiket is er bij het hulpmiddel ook een gebruiksaanwijzing. In deze gebruiksaanwijzing staat bijna ook alle informatie van het etiket. Daarnaast staan er nog andere gegevens die voor de veilige en juiste toepassing van het product noodzakelijk zijn:
- Productprestaties en eventuele bijwerkingen
- Juiste hulpstukken die aangesoten moeten worden
- Het onderhoud en eventuele controlehandelingen

Wat levert de CE markering op voor u als klant?
Met de CE markering garandeert u dat uw apparaat voldoet aan bepaalde minimum veiligheidseisen. Het voldoet aan de betreffende eisen van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen.

Het FDA keurmerk, FDA staat voor het Amerikaanse Food and Drug Administration. Hierbij zult u denken Food, dat heeft toch niets te maken met een AED. Niets is minder waar dit keurmerk bewaakt niet alleen de kwaliteit en veiligheid van voedsel en toevoegingen van voedsel, maar ook de veiligheid en kwaliteit van medicijnen, de behandeling van bloed, medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica. (thuisgebruik voor leken).

Wanneer een AED een FDA keurmerk krijgt opgeplakt, betekent dit dat het apparaat geschikt is voor thuisgebruik voor leken. Dat wil zeggen dat u niet medisch opgeleid moet zijn om dit apparaat te gebruiken.

Het FDA classificeert medische hulpmiddelen in 3 verschillende categorieën op basis van de mate van controle die nodig zijn om een redelijke zekerheid van veiligheid en effectiviteit te bieden. AED’s zijn ingedeeld in de categorie III. Hulpmiddelen die tot deze categorie behoren zijn hulpmiddelen die de grootste mate van controle leveren, dit is te danken aan hun levensreddende impact, ze leveren veel informatie en het zijn duidelijke, eenvoudig te gebruiken apparaten.

FDA-keurmerk
Philips
Zoll AED
Physio-Control
Defibtech
Heartsine
Cardiac Science

Het AED keurmerk wordt toegepast op een AED wanneer deze AED voldoet aan eisen die zijn vastgesteld door het AED Keurmerk Instituut. Dit keurmerk wordt uitgegeven op initiatief van Drs.F.M. (Frans) Versteegen, Gezondheidswetenschapper en oud-inspecteur IGZ. Het AED Keurmerk Instituut wil bereiken dat AED’s in Nederland klaar voor gebruik zijn.  Dit kenmerk vertelt aan u, de consument, dat de AED jaarlijks getest is met een externe AED tester en voldoet aan diverse criteria. Deze criteria zijn:

AED keurmerk
- Functioneel  gereed zijn (zonder beschadigingen of breuken)
- In de juiste omgeving: beschermd tegen stof, kou, warmte (tussen 5-30 graden)
- De AED is niet ouder dan 10 jaar
- Getest met een externe AED-tester
  (deze tester moet voldoen aan de eis dat de output Joules aantoonbaar is)
- Defibrillatie elektroden aanwezig zijn binnen de houdbaarheidsdatum in de periode op het AED keurmerk.
- Batterij aanwezig met voldoende capaciteit in de periode op het AED keurmerk
- Meest recente software geïnstalleerd

In eerste instantie lijkt dit keurmerk een uitstekend keurmerk om de kwaliteit van AED’s te waarborgen. Dit is natuurlijk ook zo, maar de eisen die dit keurmerk stelt aan een AED zijn eigenlijk eisen die vanzelfsprekend zijn. Medisol verkoopt namelijk alleen AED’s die nieuw zijn, functioneel gereed, met het meest recente software geïnstalleerd en daarnaast worden de AED’s altijd getest. Dus bij Medisol voldoen de AED’s altijd aan deze eisen en kunt u dus stellen dat wij volgens de richtlijnen van dit keurmerk werken.

TÜV certificaat
Het TUV certificaat wordt uitgegeven door TÜV Rheinland. TUV staat voor Technische Uberwachungs Verein. TUV certificaatDit bedrijf beoordeelt de kwaliteit van producten op functionaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Deze organisatie test en keurt defibrillatoren volgens internationale erkende richtlijnen. Dit keurmerk geeft aan dat fabrikanten die de AED’s maken, AED’s ontwikkelen die van hoge kwaliteit zijn en wettelijk toegestaan zijn en voldoen aan Duitse en Europese veiligheidseisen. Wanneer een AED deze goedkeuring heeft, heeft het product een goede kans op een succesvolle introductie op de internationale markten.

De volgende fabrikanten zijn in het bezit van een TÜV certificaat:
Defibtech, Medtronic, Philips, Primedic, Schiller en Zoll.

Maar naast het bezit van een TÜV certificaat, beschikken deze organisaties ook over een ISO 9001 certificaat.
Wat houdt een gecertificeerde organisatie in? De ISO 9001 norm is de norm voor kwaliteitsborging, deze norm laat zien dat de organisatie voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Deze eisen stellen dat een bedrijf zijn kwaliteitsbeleid op papier moet zetten, en dat dit beleid bekend is bij alle medewerkers. Ze moet de bedrijfsprocessen beheren en aan kunnen tonen dat het bedrijf dit proces daadwerkelijk uitvoert. ISO9001
Tevens moet het bedrijf zorgen voor het verhogen van klanttevredenheid.
Wanneer de fabrikanten beschikken over de ISO 9001 norm, weet u, als consument, dat de fabrikant betrouwbare en producten van hoge kwaliteit aanbiedt.

IP Classificatie
Het is u vast weleens opgevallen dat bij verschillende AED’s de code IP55 weergeven wordt. Dit is een IP classificatie (International Protection), waarmee de beschermingsgraden van omhulsels wordt aangegeven. Met deze classificatie wordt aangegeven in welke mate materiaal bestendig is tegen water, voorwerpen en stof. De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door twee cijfers: het eerste cijfer geeft de bescherming tegen het indringen van voorwerpen en stof. Het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad voor water aan. Bij veel van de AED’s die op onze websites staan, wordt de IP55 classificatie aangegeven, dit geeft aan dat de defibrillator een hoge mate heeft van stof- en waterdichtheid (spuitwaterdichtheid).

Wanneer dit certificaat verschijnt bij een AED, weet u dat deze AED in het bijzonder geschikt is voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals zwembaden en bij reddingsbrigades. Dit keurmerk is daarom een belangrijk punt wanneer u een AED uit gaat kiezen.

In onderstaand schema vindt u de betekenissen van de cijfers.
IP classificatie

 1e cijfer  Beschrijving  IP aanduiding  Benaming
 0   niet beschermd tegen stof    IP 0X  
 1  beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm  IP 1X  
 2  beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm  IP 2X  aanrakingsveilig
 3  beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm  IP 3X  
 4  beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm  IP 4X  
 5  beschermd tegen stof  IP 5X  stofvrij
 6  stofdicht  IP 6X   stofdicht
 2e cijfer   Beschrijving                                                                       IP aanduiding  Benaming
 0  niet beschermd tegen water  IP X0  
 1  beschermd tegen druppelend water  IP X1  druipwaterdicht
 2  beschermd tegen druppelend water
 onder een hoek van 15 graden
 IP X2  
 3  beschermd tegen sproeiend water  IP X3  regenwaterdicht
 4  beschermd tegen opspattend water  IP X4  spatwaterdicht
 5  beschermd tegen waterstralen  IP X5  spuitwaterdicht
 6  beschermd tegen stortbuien   IP X6  
 7  beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep -
 30 minuten lang
 IP X7  waterdicht
 8  beschermd tegen verblijf onder water  IP X8  drukwaterdicht

1,5 meter valproef          
Schokken door vallen, stoten of botsingen zijn normaal tijdens het logistieke traject en de levenscyclus van producten, dus ook bij een AED. Het gecontroleerd uitvoeren van val proeven is essentieel voor het vaststellen van de zwakke schakels in het product. De val proef is het ultieme bewijs van het product dat het product een vereiste valhoogte zonder schade doorstaat. De valproef is geen keurmerk, wanneer een AED deze valproef doorstaat ontvangt het een certificaat hiervoor.

Bij een AED is de vereiste valhoogte minimaal 1 meter. Veel apparaten doorstaan dan ook deze proef van 1 meter, maar bereiken geen hogere valhoogte zonder schade te hebben aan het apparaat. De enige AED die uitstekend uit deze test komt is de Zoll AED. Deze defibrillator doorstaat als enige de test met een valhoogte van maar liefst 1,5 meter! U zult denken, wat is voor u het belang van de valproef bij de aanschaf van een AED? Wanneer een defibrillator de valproef doorstaat, wordt het apparaat betrouwbaarder maar daarnaast hoeft het verpakkingsmateriaal niet extra beschermend voor het product te zijn. Dit resulteert in goedkopere verpakking en transportkosten en minder risico van schade aan het apparaat voor u als klant.

Valproef
In onderstaand schema staan diverse defibrillatoren met de daarbij horende uitslagen van de valproeven:

 Type AED  Uitslag Valproef
 Cardiac Science G3 Plus  1 meter vrije valproef
 Defibtech Lifeline  1 meter vrije valproef
 Defibtech Lifeline View  1,2 meter vrije valproef
 Heartsine Samaritan 350 P  1 meter vrije valproef
 Lifepak 1000  1 meter vrije valproef
 Philips Heartstart HS1  1 meter vrije valproef
 Philips Heartstart FR3  1 meter vrije valproef
 Physio-Control CR Plus  1 meter vrije valproef
 Zoll AED Pro  1,5 meter vrije valproef

In dit schema is te zien dat het om een vrije valproef gaat, hiermee wordt bedoeld dat het apparaat vanuit elke hoek, elke zijde van het apparaat 1 meter naar beneden wordt laten vallen.

Om te kijken hoe de verschillende fabrikanten van de AED’s omgaan met kwaliteit, heeft Medisol enkele fabrikanten ondervraagd naar hun kwaliteitseisen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de fabrikant van Defibtech de AED’s dagelijks testen. De kwaliteitsafdeling van deze fabrikant is erg nauw betrokken bij het productieproces. Ze testen namelijk de onderdelen en het systeem van de defibrillatoren gedurende het gehele productieproces.

Al deze onderdelen worden functioneel getest. Deze testen zorgen voor een uitgebreide check van de onderdelen die als geheel de AED vormen. Om de kwaliteit van dit merk AED’s te garanderen, wordt elke Defibtech AED individueel getest en geïnspecteerd bij de gespecialiseerde technici van Defibtech. Het bedrijf maakt gebruik van de meest geavanceerde productietechnieken, hierdoor kan Defibtech zorgen voor een AED met de hoogste levels van kwaliteit en betrouwbaarheid.

De fabrikant Cardiac Science test de AED’s tijdens de fabricatie. De defibrillatoren worden individueel voor een lange tijd getest. Door elke AED individueel te testen en niet te werken met steekproefsgewijze testen, waarborgt deze fabrikant zijn kwaliteit wat betreft de AED. Elke defibrillator wordt namelijk getest, waardoor fouten eerder voorkomen kunnen worden.

Kortom, er bestaan veel verschillende keurmerken en certificaten voor AED’s zoals u heeft kunnen lezen in dit artikel. Maar niet elk certificaat of keurmerk is verplicht voor een AED, alleen de CE Markering is verplicht voor dit apparaat. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de overige keurmerken en certificaten overbodig zijn. De aanschaf van een AED maakt u niet zomaar, bij de aanschaf van zo’n waardevol product is het voor u handig om alle informatie hierover te verzamelen en kwalitatief gezien de beste AED aan te schaffen. Wanneer een bepaald type AED beschikt over certificaten en keurmerken, geeft dat voor u als klant net dat stukje extra zekerheid dat juist dat type AED voor u de meest geschikte is.


Update: 24 augustus 2019

Vragen over de AED

Tijdens het aanreiken van de infobrieven met betrekking tot de financiën van de AED werd een aantal keren de vraag gesteld “waarom noemen jullie geen richtbedrag ten aanzien van de hoogte van de donatie voor de AED’s”.

We trachten alle vrijwilligers die langs de deur gaan zo te instrueren dat er overal hetzelfde antwoord wordt gegeven, te weten:

 1. Het eerste uitgangspunt is dat u doneert zoveel als u het waard vindt dat er 3 AED’s in uw directe woonomgeving komen. Dit is een persoonlijke afweging waarbij onder andere draagkracht een argument is waar wij niet in kunnen en willen treden.
 2. Er zijn allerlei berekeningen te maken maar die zijn allen speculatief. We weten namelijk niet hoeveel mensen er gaan doneren. Onze oplossing voor dit probleem is dat we wekelijks, elke zondag, het bedrag van de donaties die gestort zijn, op onze website vermelden.

Heeft u nog andere vragen? Mail of bel ons dan. klik hier voor contactgegevensUpdate: 23 augustus 2019

Rectificatie - AED financiering

Beste buurtbewoners,

Enigszins beschaamd wend ik me namens het bestuur van de stichting OntmoetingsHuis de Kern tot u, met drie belangrijke mededelingen, te weten:

1. Doordat de leden van het stichtingsbestuur op vakantie waren is er geen goed en voldoende inhoudelijk overleg geweest tussen het bestuur en de mensen van de werkgroep m.b.t. de financiering van het AED-project. En zoals het met veel onderwerpen en werkgroepen gaat, zijn er altijd verschillende meningen en wegen om het einddoel te bereiken. Het bestuur is begin juli 2019 in functie getreden en is momenteel bezig met de nadere kennismaking met de leden van de verschillende werkgroepen.

Indien u de brief van 18 augustus 2019 hebt gelezen, dan weet u dat er voor de financiering van het AED-project is uitgegaan van een periode van 2 maal 8 jaar. Deze door de werkgroep gekozen opzet, betekent dat er ook over 8 jaar voldoende geld in kas zou moeten zijn om de bestaande apparatuur en onderhoudscontracten te vernieuwen indien dit nodig is, aangezien de garantietermijn dan is afgelopen. Men is via deze opzet gekomen tot een totaal bedrag van ongeveer € 27.000.-.

Dit betekent dat er nu al geld zou worden opgehaald dat in principe pas over 8 jaar daadwerkelijk nodig is. Het bestuur vindt dit geen goede werkwijze en heeft daarom besloten om nu de fondsenwerving slechts voor één periode van 8 jaar te starten, hetgeen betekent dat we ongeveer €16.000,- moeten binnenkrijgen, zodat we op een verantwoorde wijze kunnen overgaan tot de aanschaf van de apparatuur en het afsluiten van de onderhoudscontracten.

2. Tijdens het rondbrengen van de AED-infobrief hebben we heel veel positieve reacties gekregen en inmiddels hebben zich ook weer nieuwe mensen aangemeld, zodat we nu 85 vrijwilligers hebben. De overige reacties hadden van doen met de vragen die te stellen zijn bij de in eerste instantie gekozen financieringsopzet. Enkele mensen stelden de vraag waarom nu al geld inzamelen dat op z’n vroegst pas over 8 jaar nodig is. We hebben toen uitgelegd dat de gedachte hierachter is geweest, dat er op deze wijze voor een langere periode een financiële basis zou worden gecreëerd. Echter, het lijkt ons toch beter om u als buurtbewoner niet te “overvragen” en we hebben dan ook besloten dat we pas over 7 jaar u weer gaan vragen om een financiële bijdrage voor het instandhouden van 3 AED’s in Vogelhorst. Op deze manier vindt er ook weer een toetsing plaats, ten aanzien van het draagvlak in onze buurt.

3. Een andere opmerking die werd gemaakt had betrekking op de relevantie van de BHV en reanimatie cursussen die binnenkort gehouden gaan worden. Om elk misverstand te voorkomen, uw training kunt u natuurlijk op elk moment waar u zich ook bevindt in binnen of buitenland inzetten, waar en wanneer dit nodig is!

De Donaties
We richten ons tot alle bewoners van Vogelhorst met het vriendelijk verzoek dit project nu te steunen, zodat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De AED‘s zijn er voor iedereen en daarom doen we hierbij een appèl op alle bewoners van Vogelhorst voor een financiële ondersteuning.

U zou uw bijdrage als een “verzekeringspremie” kunnen zien, waardoor u in de komende 8 jaar een veel grotere kans van overleven hebt en meestal ook een kans op een betere kwaliteit van leven bij acute hartproblemen waarbij een AED zinvol en/of noodzakelijk is. Een heel klein gedeelte van de donaties wordt gebruikt voor de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de informatiebrieven (papier, toners, etc.), ontwerp logo, banners, foldermateriaal enz. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer

NL 83 INGB 0009 4826 04

Stichting OntmoetingsHuis de Kern

 vermeld: Donatie AED en uw naam en adres

Op de home-pagina van deze website kunt u zien hoeveel er wordt gedoneerd en vindt u tevens alle andere relevante informatie. Het reeds ontvangen bedrag wordt elke week geüpdatet. Mocht het niet lukken om het benodigde bedrag van € 16.000,- bij elkaar te krijgen, waardoor het AED-project niet kan doorgaan, dan zullen we u hierover uiteraard tijdig en nader informeren en zal het door u gedoneerde bedrag worden teruggestort. Vooralsnog gaan we hier natuurlijk niet vanuit.

Wij danken u hartelijk voor het steunen van het AED-project in Vogelhorst.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van De Kern

Gerard van Wijk (initiatiefnemer)

    Stichting OntmoetingsHuis De Kern:  Koekoeklaan 2, 1343 AM,  Almere Hout - Tel: 036 - 5402879
    Mob: 06 - 20605354 - E-mail: dekernalmerehout@upcmail.nl - Web: www.dekernontmoetingshuis.nl
    Bank: NL 83 INGB 0009 4826 04 - KvK nr: 75312344 - Bezoek: Bij voorkeur na telefonische afspraakUpdate: 18 augustus 2019

Steun het AED-project Vogelhorst

Beste Buurtbewoners,

Op 8 april jl. hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het AED-project in Vogelhorst. Dit was tevens de oproep voor vrijwilligers en inmiddels kunnen we u mededelen dat er 80 buurtbewoners van Vogelhorst 1 en 2 zijn die zich hebben opgegeven om als burgerhulpverlener (BHV) mee te werken aan het AED-project. Door deze aanmeldingen kunnen we het AED-project nu daadwerkelijk gaan realiseren. We zijn verheugd met dit mooie resultaat. Uiteraard kunt u zich als buurtbewoner nog steeds blijven aanmelden voor het volgen van de AED-reanimatiecursus, welke in september 2019 van start zal gaan. De cursussen worden gehouden op de Koekoeklaan 2.

De stand van Zaken
We hebben inmiddels geografisch uitgezocht wat de beste locaties zijn voor de AED’s. De eerste komt op de hoek van de Nachtegaallaan en de Wintertalinglaan. De tweede komt aan de voorzijde van de woning aan de Koekoeklaan 2 en AED 3 komt op de hoek van de Nachtegaallaan en de Korhoenlaan. Hierdoor wordt een optimale dekking bereikt op basis van de 6-minuten zone, welke de kans op een geslaagde reanimatie vergroot.

We zijn bezig met het benaderen van de betrokken instanties om ervoor te zorgen dat er een paal komt voor het ophangen van de buitenkast voor AED 1 en 3 en ook voor de noodzakelijke stroomvoorziening. De buitenkasten zijn essentieel omdat de AED niet mag worden blootgesteld aan temperaturen onder de +5 graden Celsius of boven de 40 graden Celsius. Dus bij langdurige kou verwarmt de kast de AED en bij extreme hitte koelt de kast de AED door middel van een ventilator. De kasten zijn mede daarom geplaatst aan de noordzijde van de Nachtegaallaan en uiteraard zijn de kasten verlicht.

Het OntmoetingsHuis de Kern wordt inmiddels niet alleen maar door een vriendengroep gerund, maar is een stichting geworden waarin ook buurtbewoners kunnen participeren. Stichting de Kern beheert het project via de werkgroep AED en de financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester (een registeraccountant), die daarvoor geen kosten in rekening brengt. Jaarlijks wordt er een financieel verslag gepubliceerd, dit verslag is uiteraard in te zien door alle donateurs.

De Begroting en Exploitatie
De eenmalige aanschafkosten zijn ca. € 10.000,- (3x AED, 3x buitenkast en de montage).  Naast deze eenmalige kosten zijn er ook de jaarlijkse kosten voor afschrijving, onderhoud, verzekering en de stroom van ca. € 2.000,-. Dit is € 16.000,- voor een periode van acht jaar. (De afschrijving is gebaseerd op de garantietermijn van acht jaar.)

De eventuele meerkosten hebben te maken met twee posten betreffende de aanleg van de stroomkabel en de jaarlijkse stroomkosten. De energiekosten liggen tussen de € 20,- en € 40,- per kast, per jaar. We weten nog niet welke kosten de gemeente voor haar rekening neemt. Op het moment dat dit duidelijk is zullen wij u nader informeren.

We zijn met ingang van vandaag gestart met de benodigde fondsenwerving wat betreft de aanschaf van de AED’s, de buitenkasten, de afschrijving, verzekering en het onderhoud, evenals een post van € 1.000,- voor onvoorziene kosten. Het totaal benodigde bedrag voor de 3 AED’s voor een periode van minimaal 8 jaar is ca. € 27.000,-. (dit is inclusief de mogelijkheid tot aanschaf van nieuwe apparatuur na een periode van acht jaar).

We trachten op korte termijn een groot gedeelte van de € 27.000,- via donaties binnen te krijgen, anders kunnen we niet overgaan tot aanschaf. Een verantwoorde financiële bedrijfsvoering voor minimaal 8 jaar is noodzakelijk. We hopen dan ook dat er inmiddels voldoende financiële draagkracht bestaat voor de 3 AED’s in Vogelhorst.

De Donaties
We richten ons tot alle bewoners van Vogelhorst met het vriendelijk verzoek dit project nu te steunen, zodat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De AED‘s zijn er voor iedereen en daarom doen we hierbij een appèl op alle bewoners van Vogelhorst voor een financiële bijdrage. Een heel klein gedeelte van de donaties wordt gebruikt voor de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de informatiebrieven (papier, toners, etc.) ontwerp logo, banners, foldermateriaal enz. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL 83 INGB 0009 4826 04

Stichting OntmoetingsHuis de Kern

 vermeld: Donatie AED en uw naam en adres

 Op deze website kunt u zien hoeveel er wordt gedoneerd, dit bedrag wordt elke week geüpdatet. Mocht het niet lukken om het benodigde bedrag van € 27.000,-  bij elkaar te krijgen, waardoor het AED project niet kan doorgaan, dan zullen we u hierover uiteraard tijdig en nader informeren en zal het door u gedoneerde bedrag teruggestort worden. Vooralsnog gaan we hier natuurlijk niet vanuit.

Wij danken u hartelijk voor het steunen van het AED-project in Vogelhorst

Met vriendelijke groeten,

Namens de werkgroep AED

Bernhard van der VenUpdate: 29 juni 2019

Goed Nieuws: inmiddels hebben we 77 aanmeldingen ontvangen van mensen die zich beschikbaar willen stellen voor de AED bemanning als Burgerhulpverlener.

Dit is voldoende om 3 AEDs te gaan plaatsen in Vogelhorst 1. We zijn nader aan het onderzoeken wat de exacte locatie zal zijn en hoe een en ander op gemeentegrond te realiseren.

Financiering AED:

Eenmalige kosten: meer informatie volgt na 9 juli 2019

Jaarlijkse kosten - donateurs: meer informatie volgt na 9 juli 2019


Update: 18 juni 2019

wij hebben elkaar Hart nodig

meld je aan als vrijwilliger en doe mee met de AED

Na de werving voor vrijwilligers tijdens de gezellige Burendag op 16 juli 2019 zijn de banners duidelijk zichtbaar opgehangen en ook daarop was er opnieuw respons voor dit initiatief. Intussen zijn alle mensen die zich hebben opgegeven voor de AED-cursus benaderd en is er geïnventariseerd wie wanneer kan deelnemen. Voor een adequate verspreiding over de verschillende straten en 24/7 beschikbaarheid zijn nieuwe aanmeldingen nog steeds zeer welkom, meld je aan en we krijgen het voor elkaar....

Meer informatie volgt.Update: 14 april 2019

AED - VOGELHORST 1

Beste Buurtbewoners,

Zoals toegezegd in onze Open brief van OntmoetingsHuis de Kern van 2 en 31 maart jl. informeren wij u nu nader over de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van een AED in Vogelhorst 1. De werkgroep, samengesteld uit bewoners van de wijk en mensen van De Kern (die ook inwoners zijn van Vogelhorst 1), heeft geïnventariseerd wat nodig is en wat een goede dekkingsgraad is voor Vogelhorst 1. Door de aanschaf van meerdere AED’s kunnen we de kans op overleven van bewoners van Vogelhorst 1 die een hartstilstand krijgen, aanzienlijk vergroten. Om een ideale dekking voor onze wijk te garanderen zijn 3 AED’s nodig. Om deze te kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig in de vorm van vrijwilligers.

Als men geconfronteerd wordt met iemand die een hartstilstand krijgt, is snel handelen van levensbelang. De Hartstichting hanteert een maximale tijd van “6 minuten” waarbinnen, bij adequaat handelen, de overlevingskans en de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt vergroot. Voor Vogelhorst 1 geldt dat een ambulance vrijwel nooit binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn, daarom is het belangrijk dat er snel door een burgerhulpverlener (BHV’er) begonnen wordt met reanimeren en het gebruik van een AED apparaat. Maar u moet wel weten hoe dit werkt!

Hoe kunnen we de kans vergroten op een geslaagde reanimatie in onze wijk?

1. Vrijwilligers: Een AED is alleen effectief als er voldoende vrijwilligers zijn die kunnen reanimeren en het AED apparaat kunnen bedienen. Doordat niet elke BHV’er 24/7 beschikbaar kan zijn, is een grote groep vrijwilligers essentieel voor het welslagen van dit project. Het aanschaffen en financieren van AED apparatuur is relatief simpel, maar als er niet voldoende vrijwilligers zijn om in actie te komen heb je niets aan een AED apparaat. Een goede dekkingsgraad houdt in dat er ongeveer 20 vrijwilligers per AED cirkel nodig zijn. Voor onze wijk betekent dit dat er minimaal 50 vrijwilligers nodig zijn.

Wij hebben u (elkaar) als vrijwilliger hard nodig voor het slagen van dit AED project. Volgens de Hartstichting krijgen elk jaar 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis, het aantal is nog stijgende in verband met de vergrijzing van de bevolking. Door het aanschaffen van een AED en het hebben van voldoende getrainde BHV’ers in de wijk die kunnen reanimeren en een AED kunnen aansluiten, ontstaat een grotere en betere overlevingskans.

2. Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht? Om te weten hoe u adequaat kunt handelen bij een hartstilstand is het wenselijk dat u een reanimatiecursus hebt gevolgd. Hier leert u reanimeren en ook hoe u het AED apparaat moet bedienen. Een reanimatiecursus wordt o.a. gegeven door het Rode Kruis en kost ongeveer € 40,- per persoon. Deze reanimatiecursus zal jaarlijks herhaald moeten worden om gecertificeerd te blijven als BHV’er en wordt gegeven op Koekoeklaan 2. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten via de aanvullende verzekering, anders is het voor eigen rekening.

Om de kwaliteit, motivatie en continuïteit van de BHV’ers te kunnen waarborgen, zullen er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd worden rondom begrippen als ziekte  (langdurig/chronisch), sterven en de dood. Tevens zal er aandacht zijn voor nazorg van de vrijwilligers indien men een reanimatie heeft uitgevoerd.

3. Financiën. Uiteraard zijn aan het hele AED project in Vogelhorst 1 kosten verbonden (aanschaf, installatie, onderhoud, stroom, verzekering, enz.) maar we gaan ervan uit dat de aanschaf en lopende kosten gemakkelijk door ons allen gedekt kunnen worden. Eerst is het van belang om te inventariseren of er voldoende vrijwilligers zijn in Vogelhorst 1 die zich willen laten scholen tot BHV’er. Op het moment dat er voldoende geschoolde vrijwilligers zijn zullen we een beroep doen op uw financiële steun. Tijdens de geplande informatie bijeenkomst op woensdag, 1 mei 2019 om 19.30 uur (zie vragenlijst) zullen wij u uiteraard ook een begrotingsoverzicht geven van de totale kosten van dit AED project.

Graag verzoeken wij u het bijgaande vragenformulier in te vullen en te retourneren. U kunt het bij ons inleveren, maar het ook scannen en dan via de e-mail opsturen.

Namens de Werkgroep AED Vogelhorst 1
Bernhard van der Ven


Vragenformulier AED Vogelhorst 1

Naam:    

Adres:    

Telefoon:    

Mobiel:    

E-mail:    

Dit ingevulde formulier graag voor 23 april 2019 inleveren bij of opsturen aan:

De Kern, Koekoeklaan 2, 1343 AM Almere Hout     Tel: 036-5402879    Mobiel: 06-20605354
E-mail: dekernalmerehout@upcmail.nl                    Website: www.dekernontmoetingshuis.nl

 

1. Wilt u meewerken aan het realiseren van AED’s in Vogelhorst 1?    □ Ja  □ Nee

2. Bent u al een gecertificeerde Burgerhulpverlener (BHV’er)?    □ Ja  □ Nee

3. Heeft u enige expertise, kennis of ervaring die u zou kunnen inzetten?    □ Nee    □ Ja, namelijk        

4. Op woensdag, 1 mei om 19.30 uur is er een informatie bijeenkomst over de AED in het OntmoetingsHuis De Kern, Koekoeklaan 2 in Almere Hout.

Hier kunt u met al uw vragen en opmerkingen terecht.
Indien u geen vrijwilliger wilt of kunt worden, bent u toch welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Tevens nodigen we de mensen die nog “twijfelen” uit, zodat u alsnog uw keuze definitief kunt bepalen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?  □ Ja  □ Nee

Hartelijk dank voor uw medewerking, namens de Werkgroep AED Vogelhorst 1Update: 5 maart 2019

Uit: "Nieuwsberichten - Open Brief OntmoetingsHuis De Kern - 2 maart 2019"

De AED (Automatische Externe Defibrillator)

 • Enige maanden geleden heeft u van ons een open brief ontvangen met de vraag om gezamenlijk te onderzoeken of er in Almere Hout voldoende draagvlak is voor een of meerdere buurt AED’s. Inmiddels is er een werkgroep gestart om een en ander in kaart te brengen en een mogelijke realisatie voor te bereiden. Naast het feit dat ons pand zal dienen als locatie voor een van de AED’s, zal de nieuwe of bestaande ruimte gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke reanimatiecursussen en de herhalingscursussen.

U ontvangt binnenkort nadere informatie over de ontwikkelingen rondom de AED.


Update: 30 december 2018

Naar aanleiding van de vergadering op 27 oktober 2018 is er  een werkgroep van wijkbewoners opgericht die de aanschaf en beheer van een AED-apparaat voorbereidt. Er wordt nagedacht over onderwerpen als keuze van apparaat, fondsenwerving, communicatie, beheer, plaats, opleiding van vrijwilligers voor reanimatie, etc. Zodra de plannen uitgekristalliseerd zijn, zullen deze bekend gemaakt worden in de wijk.


NIEUWSBERICHTEN

    OntmoetingsHuis De Kern - Almere Hout

    


Open brief

    12 oktober 2018

AED - Automatische Externe Defibrillator


Beste buurtbewoners,

 • Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er momenteel wederom veel aandacht is voor de “noodzaak” van een AED in uw directe woonomgeving. In het verleden heeft het Rode Kruis een actie gehouden om de aanschaf van een AED te stimuleren, maar we vonden toen de aanschafprijs te hoog en het algemene besef over het grote belang van een AED was toen nog niet tot iedereen doorgedrongen.
 •  Wij zijn vrijwel allemaal werkzaam (geweest) in de zorgsector en kennen van daaruit het effect van een snelle en effectieve reanimatie indien iemand een harststilstand heeft gekregen en we willen graag samen met u, als “buurt” onderzoeken of we een dergelijke voorziening nu gezamenlijk kunnen realiseren.
 • Vooralsnog denken we primair aan een buitenunit, zodat de AED te allen tijden voor iedereen in Almere Hout beschikbaar is, dus ook buiten kantoortijden. We beschikken over een grote overdekte schuur/fietsenstalling waar deze kan worden opgehangen en beschermd is tegen weers- en windinvloeden en waar elektriciteit voorhanden is. Deze ruimte is ook nu al voor iedereen vrij toegankelijk bij een bezoek aan ons Huis.
 • We stellen gaarne onze gemeenschappelijke ruimte beschikbaar voor het geven van een reanimatiecursus, welke sterk is aan te bevelen, want de AED is weliswaar een geweldige innovatieve en elektronische ontwikkeling en vormt een essentieel onderdeel van een reanimatieproces, echter zonder voldoende kennis over de reanimatie zelf, is het apparaat op zich altijd minder effectief. Deze cursus is voor iedereen gemakkelijk te volgen en moet niet verward worden met een algemene EHBO cursus, welke natuurlijk ook heel zinvol is, maar “iets” meer tijd en moeite kost om goed te volgen.
 • In de loop der jaren is gebleken dat een “6 minuten periode” het uitgangspunt zou moeten zijn voor het effectief inzetten van een AED. Dit betekent dat hierbinnen een aantal handelingen moet worden verricht, wil de uiteindelijke kans op het zo “goed” mogelijk overleven van een hartstilstand of ventrikelfibrilleren optimaal zijn. Men moet eerst 112 bellen, dan beginnen met het reanimeren en vervolgens de AED inzetten, en hoe sneller dit alles gebeurt, hoe groter de kans is om te overleven.
 • Men noemt de mensen die zich willen inzetten (oproepbaar zijn) voor een reanimatie en de cursus hebben gevolgd “burgerhulpverleners”; zij vormen het hart van een goed werkende 6 minuten zone. Dus hoe meer mensen zich hierbij aansluiten des te effectiever zal het geheel kunnen functioneren.
 • Handelingen binnen de 6 minuten periode:
  • Stap 1: burgerhulpverleners krijgen een oproep bij een hartstilstand in hun buurt.
  • Stap 2: burgerhulpverleners starten met reanimeren, halen een AED en zetten deze in.
  • Stap 3: burgerhulpverleners gaan door met reanimeren totdat de ambulance er is.
 • Momenteel is er een groot aanbod van AED’s en de werkgroep zou een verantwoorde keuze moeten maken, welke voor onze situatie zinvol is. Op dit moment heeft de Nederlandse Hartstichting, samen met Philips een actie waarbij de aanschafprijs van een AED is verlaagd van € 2681,-  naar € 1629,-. Dit betreft een Philips AED met Aivia buitenkast (met pincode), maar dit is slechts een voorbeeld.
 • We stellen voor om tot een kleine werkgroep te komen, die het een en ander nader uitwerkt, aangezien deze algemene voorziening beter niet door 1 persoon kan worden georganiseerd. Onze penningmeester is een registeraccountant en is bereid om zich in te zetten voor een transparante en gedegen opzet van de noodzakelijke financiën.

~~~~~~~~

Beste buurtbewoners, in een situatie waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt, worden wij allen opgeroepen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze dagelijkse leefsituatie, deze brief is dus een oproep om te onderzoeken of u wilt en/of kunt meewerken (bijdragen) aan de totstandkoming van een AED in uw buurt. We zien uw reacties graag tegemoet bijvoorbeeld via het onderstaande email adres of per telefoon en stellen tot slot voor, om een eerste oriënterende vergadering te houden op:

     Zaterdag, 27 oktober aanstaande om 14.00 uur in het
    OntmoetingsHuis de Kern, Koekoeklaan 2, te Almere Hout
.Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier      

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl