Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

    Werkgroep Digitale Bibliotheek   

 

Onze digitale bibliotheek is ontstaan eind jaren 90 van de vorige eeuw en sinds ruim 10 jaar wordt er dagelijks aan gewerkt. Een aantal mensen van het OntmoetingsHuis de Kern werkt vrijwel dagelijks aan het indexeren van de digitale bibliotheek, want de  inmiddels meer dan 100.000 bestanden moeten gemakkelijk en snel beschikbaar zijn. De bibliotheek is hoofdzakelijk opgezet in het Engels maar er is ook materiaal in het Frans en Duits.

Het ligt in de bedoeling om deze bibliotheek onder de naam internationale Om-Shanti Digital Library (OSDL) in 2022 online en fysiek beschikbaar te stellen aan de mensen die werkzaam zijn op de gebieden:

► 01 - YOGA                               ► 04 - SPIRITUALITY                   ► 07 - HEALTH

► 02 - TEACHINGS                    ► 05 - RELIGION                          ► 08 - MAGAZINES

► 03 - SCRIPTURES                  ► 06 - PHILOSOPHY                    ► 09 - VARIOUS

De bibliotheek bevat de volgende bestanden, te weten:

Text - (PDF)  -: Video - (MP4) - Audio - (MP3)  - Photo -(JPG) - Presentation - (PPTX)

In het totaal zijn er 5100 directories (mappen) met ongeveer 4000 onderwerpen, om dit alles toegankelijk te maken is er een speciaal Search programma ontwikkeld.       Rutger     

Upgrade: 9 januari 2022
Eind jaren 80 van de vorige eeuw ben ik in contact gekomen met de stichting Om-Shanti, sindsdien ben ik betrokken bij allerlei projecten. Momenteel houd ik mij hoofdzakelijk bezig met het werken aan de digitale bibliotheek. Deze omvat een verzameling van ruim 100.000 bestanden, waarvan ongeveer de helft pdf-bestanden; boeken, artikelen, rapportages en wetenschappelijke studies.

In eerste instantie allemaal bestanden met slechts een nietszeggend nummer of een letter-nummer combinatie, dit materiaal is in de afgelopen 10 jaar verzameld door de initiatiefnemer van de stichting Om-Shanti.

Om deze grote verzameling te ontsluiten en hierdoor in de toekomst goed toegankelijk te maken voor wetenschappers, Yoga-leraren en leerlingen, filosofen, psychologen artsen, enz., dienen deze bestanden stuk voor stuk geopend te worden, bekeken te worden, geclassificeerd te worden en voorzien te worden van een logische beschrijving. Het classificeren en beschrijven van een bestand kost zo’n vijf tot soms wel vijftien minuten, we zijn met ruim 28.000 beschreven bestanden ruim over de helft.

We zullen dus nog wel een tijdje bezig zijn! Het classificeren doen we meestal met z’n tweeën, om vergissingen of ingeslopen voorkeuren te voorkomen.

Je kunt je natuurlijk de vraag stellen, waarom doe je nu zoiets en is het zinvol, wenselijk of zelfs noodzakelijk? Net zoals met veel zaken, gaat zoiets geleidelijk. Je bent druk, zit in de tredmolen van je werk, van je verantwoordelijkheden. Bij mij het stressvolle van een fiscale-accountancy praktijk, met veelal, vandaag het probleem op tafel en liefst gisteren de oplossing.

Je draaft maar door, ondanks hints vanuit je omgeving, moet je het niet wat rustiger aandoen? Nee, dat kan niet, dat begrijp je toch, is meestal je reactie! Dat gaat dan zo jaren door, totdat je je laat verleiden door een goede kennis, om eens mee te gaan naar een Hatha Yoga les, “dat zou goed voor je zijn”.

Ach, ja die eerste Yogales, ik begreep er toen nog niets van, dat men zag dat de gestrest-heid van mij afdroop. Toch ben ik vrijwel wekelijks de Yogalessen blijven volgen en heb inzicht gekregen in de mechanismen van de stress en handvaten gekregen om die in grote mate te beheersen.

En met het openen voor de Hatha Yoga, de min of meer fysieke kant van de Yoga, ontstond ook de belangstelling voor een andere kant van de Yoga, de Vedanta, of de Advaita Vedanta. De filosofische/spirituele kant van de Yoga.

Dat sloot aan op het in mijn puberteit, en ook nog wel in mijn studenten tijd, gevoeld verlangen om de werkelijkheid en het leven beter te begrijpen. Het raadsel bijvoorbeeld van de door mij gevoelde discrepantie tussen de Christelijke leer en de alledaagse praktijk daarvan.

Voor mij bracht de aangereikte literatuur uit de Yoga traditie ordening en verbreed inzicht in de “werkelijkheid”. Met name bij het lezen van het boek van Nicolas Notovich, een Rus die in 1887 Tibet bezocht, viel een “ kwartje”. Maar ik heb daarvoor en daarna nog vele andere boeken uit onze bibliotheek tot mij kunnen nemen.

Het werken aan de digitale bibliotheek is met name vanwege de omvang een enorme uitdaging, maar erg interessant. En wellicht merkwaardig genoeg, enorm rustgevend. En dank aan mijn twee collega’s Petra en Monique om dit samen te kunnen doen.

Rutger


      Monique     

Upgrade: 15 januari 2022
Als klein meisje verwonderde ik me al over mijn ademhaling, ik begreep niet dat de adem vloeide zonder dat ik daar iets voor hoefde te doen. Ik verwonderde me ook over het leven, over de mensen om mij heen en over mezelf, hoe kwam dit alles tot stand? Waar, hoe en wanneer was het allemaal begonnen? Op zondag ging ik met mijn ouders mee naar de Rooms-Katholieke Kerk, de rituelen spraken me aan, ik voelde me er prettig bij maar vond helaas geen antwoord op mijn levensvragen, bestonden die antwoorden eigenlijk wel?

Begin zeventiger jaren, inmiddels getrouwd en moeder, volgde ik in Baarn mijn eerste Hatha Yoga les, tot mijn verrassing speelde hierbij de ademhaling die me altijd zo gefascineerd had, een belangrijke rol; op de School voor Filosofie ging ik een verband zien tussen mijn levensvragen, mijn Katholieke opvoeding en wat ik op school geleerd had van de oude Griekse wijsgeren, ik werd steeds nieuwsgieriger en verlangde naar meer inzicht.

In de tweede helft van de jaren tachtig kwam ik in contact met de Stichting Om-Shanti,  mijn man Jan en ik gingen de Hatha Yogalessen volgen en ik schreef me in voor de zesjarige academie. Tot mijn verrassing ontdekte ik dat Yoga veel meer inhoudt dan de Hatha Yoga die ik ooit had leren kennen, dat de opleiding tot yogaleraar slechts een aanzet was om me verder te gaan verdiepen in de eeuwenoude Yogafilosofie en dat de praktijk van het dagelijkse leven een voorwaarde is om deze levensfilosofie te kunnen integreren. Alles wat ik tijdens mijn leven had geleerd kwam in een ander licht te staan en de verschillende disciplines die in mijn leven een rol hadden gespeeld, vielen samen.

Mijn talenkennis en ervaring met vertalen hielpen me de teksten beter te begrijpen, en mede hierdoor heb ik jarenlang de vertaalgroep van Om-Shanti geleid en heb ik me nog meer kunnen verdiepen in het belang van het gebruik van de juiste betekenis van begrippen die we hier in het Westen niet kenden.

Mijn zorgervaring hielp me om in de hospice van Om-Shanti mee te kunnen draaien, het was een belangrijke ervaring om iemand van 100 tot 110 te verzorgen tot aan de dood. De toenemende kwetsbaarheid en afhankelijkheid deden me beseffen hoe de ouderdom ons allen tot nadenken zou moeten stemmen. Het allerbelangrijkste was echter een glimp van de antwoorden op de grote vragen van het leven.

Ik begon te begrijpen dat deze antwoorden rationeel niet volledig te vatten zijn maar deel uitmaken van een bewustwordingsproces en dat je je ideeën over mogelijke antwoorden los moet kunnen laten voordat er iets van een besef over het echte antwoord kan ontstaan. Een proces dat voor mij als “talig” mens behoorlijk confronterend was en nog altijd is. Je kunt de subtiliteit van het leven niet in woorden vatten, je moet de essentie in wezen zelf ervaren.

De vriendengroep van Om-Shanti was voor mijn man Jan en mij tijdens het lange ziekteproces van Jan een grote steun. In 2016 heeft Jan in het pand dankzij hun geweldige hulp nog een overzichtstentoonstelling van zijn beeldhouw- en schilderwerk kunnen organiseren klik hier en ook rond zijn overlijden in 2019 stond iedereen paraat.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en werk ik met veel plezier mee aan de realisatie van de digitale bibliotheek. Door het indexeren en het lezen van de vele boeken en geschriften is het een verrassing te ontdekken hoe ver je kunt “reizen” zonder je plek te verlaten, er gaan steeds weer nieuwe werelden voor mij open.

Monique


    Digitale bibliotheek - Quotes      

Upgrade: Quotes december 2021

Jaren geleden werd mij gevraagd of ik naar quotes wilde gaan zoeken die gebruikt  kunnen worden als een onderdeel van onze internationale digitale bibliotheek. Dit vond ik een interessante uitdaging en met behulp van een lange lijst met bekende en onbekende namen ben ik aan de slag gegaan. Het was een verrassing voor me om te ontdekken dat vele quotes me werkelijk iets te vertellen hadden en inmiddels voor mij geen clichés meer zijn.

Inmiddels zijn er vele jaren verstreken en nog steeds ben ik met plezier quotes aan het verzamelen. Wat het zoeken zo boeiend maakt en waaraan ik nooit heb gedacht is, dat het grondig lezen van de quotes en over de inhoud reflecteren, ook iets doet met je mindset. Dit gebeurt niet bij alle quotes maar wel bij vele, de woorden blijven dan in me hangen en werken ook door in m’n stemming en verlangens tijdens de dag.

Wat heeft een spirituele input van buitenaf toch een grote invloed op de mens, dit geldt voor het lezen maar toch ook voor het zien, enz. Ik begrijp nu ook beter waarom mensen vaak aan het begin van de dag een spreuk of quote lezen en zeggen dat doet me goed en verrijkt m’n leven.

Het is mij niet altijd direct duidelijk wat er in de tekst bedoeld wordt, de woorden laat ik dan maar een tijdje bezinken en tot mijn verbazing krijg ik soms ineens een ingeving wat de bedoeling werkelijk is. Hieronder een paar voorbeelden van quotes:

"Of course, you can’t force your mind to be silent. That would be like trying to smooth ripples in water with a flatiron. Water becomes clear and calm only when left alone". Alan Whatts

"A doubt arises and is cleared. Another arises and that is cleared, making way for yet another; and so it goes on. So there is no possibility of clearing away all doubts. See to whom the doubts arise. Go to their source and abide in it. Then they cease to arise. That is how doubts are to be cleared". Ramana Maharshi

"Don't be concerned about others not appreciating you. Be concerned about your not appreciating others". Confucius

In Het OntmoetingsHuis de Kern zijn ook boeken met quotes aanwezig, deze kunnen daar gelezen worden. Er zitten ook mensen bij die ik helemaal niet ken en na het lezen van enkele quotes komt dan de vraag in me op, wie is hij toch..., wat deed hij of zij enz. De bron waaruit de quote voortkwam is snel gevonden in onze internationale digitale bibliotheek en het is heel verrijkend om daar meer uit het leven van de schrijver te lezen.

Het was en is een lange zoektocht die me veel brengt en net zoals m’n leven, dat ook een zoektocht voor mij is, heel boeiend.

Nancy


Update: februari 2019

In december 2018 werden we verrast met een verzameling geluidsbanden waarop bijzondere lezingen over onder andere Yoga en Vedanta. Het vroeg nogal wat zorg en creativiteit om dit materiaal verantwoord over te zetten naar verstaanbare digitale bestanden voor onze in ontwikkeling zijnde digitale bibliotheek.

Daarbij werden we op bijzonder loyale wijze ondersteund door de heer Frits Bolsenbroek; expert in- en verzamelaar van oude Philips bandrecorders. Belangeloos stelde hij een van zijn machines beschikbaar, hetgeen ons de juiste weg wees naar de beste manier waarop we dit materiaal toch nog voor de toekomst kunnen bewaren.

Frits is een unieke audiofiel in ‘hart en nieren’ met een meer dan gemiddelde expertise en fascinatie voor de bandrecorders. Hij verzamelt, repareert en reviseert Philips bandrecorders. Wilt u uw eigen recorder laten repareren of inruilen? Dat kan.

Meer informatie over zijn vaardigheden vindt u op zijn website: bandrecorder.be/Bandrecorder/Welkom.html
Voor informatie over inruilen of reparatie kunt u contact opnemen per email: bandrecorder.be@hotmail.nl


Update: november 2018

De werkgroep wordt (tijdelijk) uitgebreid met 2 mensen, omdat het toch nog "iets" meer werk is dan we aanvankelijk dachten en we toch graag in 2020 klaar willen zijn met dit project.


Update: april 2018

Het bibliotheek-programma inclusief de database is vrijwel klaar, we kunnen nu gemakkelijker antwoord geven op uw vragen of er een bepaald boek fysiek of digitaal aanwezig is in de bibliotheken. De manier waarop we het materiaal beschikbaar stellen wordt steeds in onderling overleg geregeld.

Er is nog steeds ruimte voor nieuwe boeken; neem contact op als u vragen heeft over welke boeken er in onze bibliotheek passen en nu al aanwezig zijn. Tevens bevat onze bibliotheek bijna 27.000 audio- en videobestanden die gaan over de (geestelijke) gezondheid, filosofie, psychologie, religie, spiritualiteit, kunst, cultuur en levensbeschouwelijke onderwerpen, wetenschap, enz. Ze hebben meestal de vorm van lezingen, cursussen, instructies, (bij)scholing, documentaires, hoorcolleges, interviews, enz. Het materiaal is na onderling overleg doorgaans ook voor u (tijdelijk) toegankelijk.Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier   

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl