Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

De Bibliotheek

 

De bibliotheek zowel de digitale als fysieke is ontstaan eind jaren 70 van de vorige eeuw. Het idee voor het opzetten van een bibliotheek is ontstaan in de periode dat we het Yoga- en Gezondheidscentrum "Waar Oost en West elkaar Ontmoeten" hadden. Tijdens de vele contacten met werkers in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, hulpverleners, maatschappelijkwerkers, enz. samen met de bezoekers van het centrum ontstond de vraag naar een theoretische onderbouwing van hetgeen we toen aanboden.

In de loop der jaren zijn er zo ruim 5.000 fysieke boeken en artikelen verzameld. Eind van de jaren 80 zijn we ook begonnen met het opzetten van een digitale bibliotheek. Tijdens de afgelopen 40 jaar is deze bibliotheek verder uitgebouwd door de stichting Om-Shanti en vormt ze daar een belangrijk onderdeel van het Kennis Centrum.

Een aantal mensen van het OntmoetingsHuis de Kern werkt inmiddels al ruim 8 jaar, vrijwel dagelijks aan het indexeren van de digitale bibliotheek, want de bijna 100.000 bestanden moeten gemakkelijk en snel beschikbaar zijn. De bibliotheek is opgezet in het Engels.

Het ligt in de bedoeling om deze bibliotheek onder de naam Om-Shanti Digital Library (OSDL) in 2021 online en fysiek beschikbaar te stellen aan de mensen die werkzaam zijn op de gebieden:

► 01 - YOGA                               ► 04 - SPIRITUALITY                   ► 07 - HEALTH

► 02 - TEACHINGS                    ► 05 - RELIGION                          ► 08 - MAGAZINES

► 03 - SCRIPTURES                  ► 06 - PHILOSOPHY                    ► 09 - VARIOUS

De bibliotheek bevat de volgende bestanden, te weten:

Text - (PDF)  -: Video - (MP4) - Audio - (MP3)  - Photo -(JPG) - Presentation - (PPTX)

In het totaal zijn er 3800 directories (mappen) met ongeveer 4000 onderwerpen, om dit alles toegankelijk te maken is er een speciaal Search programma ontwikkeld.Update: 14-04-2021

Oproep

Het afgelopen jaar hebben wij weer boeken mogen ontvangen voor de bibliotheek maar nog steeds hebben wij ruimte voor nieuwe boeken, met name over Yoga en spiritualiteit.
Mocht u boeken willen schenken en als u vragen heeft over welke boeken er in onze bibliotheek passen neem dan contact op  klik hier

De internationale Om-Shanti Digital Library (OSDL) wordt nog steeds verder uitgebreid en bevat inmiddels ruim 100.000 bestanden. Deze zal binnenkort on-line gaan.


Update: 18-07-2019

De werkgroep wordt met nog 2 mensen uitgebreid omdat vele handen licht werk maken.


Update: 14-11-2018

De werkgroep wordt (tijdelijk) uitgebreid met 2 mensen, omdat het toch nog "iets" meer werk is dan we aanvankelijk dachten en we toch graag in 2020 klaar willen zijn met dit project.


Update: 20-4-2018

Het bibliotheek-programma inclusief de database is vrijwel klaar, we kunnen nu gemakkelijker antwoord geven op uw vragen of er een bepaald boek fysiek of digitaal aanwezig is in de bibliotheken. De manier waarop we het materiaal beschikbaar stellen wordt steeds in onderling overleg geregeld.

Er is nog steeds ruimte voor nieuwe boeken; neem contact op als u vragen heeft over welke boeken er in onze bibliotheek passen en nu al aanwezig zijn. Tevens bevat onze bibliotheek bijna 27.000 audio- en videobestanden die gaan over de (geestelijke) gezondheid, filosofie, psychologie, religie, spiritualiteit, kunst, cultuur en levensbeschouwelijke onderwerpen, wetenschap, enz. Ze hebben meestal de vorm van lezingen, cursussen, instructies, (bij)scholing, documentaires, hoorcolleges, interviews, enz. Het materiaal is na onderling overleg doorgaans ook voor u (tijdelijk) toegankelijk.


Update: 20-11-2014
We gaan uitzoeken of bepaalde boeken gekaft moeten gaan worden, ter voorkoming van beschadigingen.Update: 12-10-2014
We hebben een dertigtal boeken ontvangen, die worden opgenomen in de database en in de kasten geplaatst.De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl