Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Participatie - Referendum

 

Beste buurtbewoners, steeds vaker nodigen maatschappelijke ontwikkelingen ons uit om actief te participeren binnen de ontwikkelingen van onze samenleving. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat we elkaar ontmoeten en naar elkaars mening en visie willen luisteren. Hiervoor is het nodig dat er een regelmaat en structuur is via welke dit gestalte kan krijgen. Voor zover wij weten bestaat er binnen Almere Hout en omgeving geen (referendum)structuur via welke u uw mening, opvattingen en ideeën kwijt kunt ten aanzien van zaken die uw leefomgeving betreffen.

De actuele vraag is bijvoorbeeld: bent u op de hoogte van het feit dat de gebiedssecretaris van Almere Haven (waar Almere Hout ook onder valt) u heeft uitgenodigd om van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die onze samenleving in beroering brengen. En bent u bijvoorbeeld wel op de hoogte van het bestaan en de activiteiten van de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere?

Kortom, wij als burgers (inwoners van Almere Hout) worden steeds vaker gevraagd om onze mening. We zijn samen met u op zoek naar een manier (vertegenwoordigerschap, direct of indirect) via welke u uw opvattingen kenbaar kunt maken aan elkaar en aan de gemeente Almere.

Voorlopig denken we aan een referendum/onderzoek rondom onderwerpen die ons allen aangaan. Het ontmoetingsHuis De Kern wil hierbij van dienst zijn (faciliteren) maar we willen zeker niet solistisch gaan opereren. Hebt u gedachten, ideeën, plannen voorstellen over hoe we dit alles vorm kunnen geven neem dan even contact met ons op. (klik hier).Update: 28 januari 2015

Beste buurbewoners,

Naar aanleiding van de hierboven geplaatste tekst, zijn we door mensen benaderd met de vraag of wij onze gedachten en ideeën over een participerende samenleving, en de plaats van een referendum op buurtniveau hierbinnen op papier willen zetten, zodat het gemakkelijker wordt voor u om mee te denken en te praten.

We zullen aan dit verzoek tegemoet komen en u binnenkort o.a. via deze website een korte notitie doen toekomen, over de mogelijke vormen van een participerende samenleving op buurtniveau.  

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl