Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Algemeen nieuws

 

In deze rubriek vindt u allerlei wetenswaardigheden die van doen hebben met onze directe leefomgeving. Het gaat hierbij niet om de uitvoering van beleidsmatige beslissingen van de gemeente.Donderdag 8 maart 2018 organiseert provincie Flevoland een inloopavond over werkzaamheden aan de N706 Vogelweg.

De inloopavond wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 19 te Almere.

In september en oktober 2018 staat groot onderhoud gepland voor de Vogelweg. Het betreft hier het traject tussen de Waterlandseweg en de A27. Gedurende de werkzaamheden, is de Vogelweg afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er gelden dan omleidingsroutes.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden en de wegafsluiting klik hier


Update: 9 juni 2017

Waterlandseweg (N305) afgesloten van 16 - 19 juni

In verband met de werkzaamheden aan de verdubbeling van de Waterlandsweg wordt deze tussen de Kemphaanweg/Meentweg en de A27 in het weekend van 16 - 19 juni 2017 op verschillende tijden geheel of gedeeltelijk afgesloten. De omleidingsroutes worden tijdig aangegeven.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden en de wegafsluiting klik hier


Update: 1 januari 2017

Afvalkalender 2017
‘Bakkendag Almere’ wordt niet meer gebruikt. De Afvalkalender voor 2017 is te downloaden via de app Recyclemanager. Via de website van Recyclemanager heeft u ook de mogelijkheid om de afvalkalender te printen.

Als u geen gebruik maakt van internet of geen mogelijkheid heeft om de kalender te printen dan kan de gemeente er een thuis sturen. Bel daarvoor naar het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14036 of vul het contactformulier in op www.almere/contactformulier

Voor de website van Recyclemanager: klik hier


Update: 1 januari 2017

Kerstbomen inzameling

Op zaterdag 7 januari 2016  tussen 8.30 - 9.30 uur zet de gemeentelijke afvaldienst een vuilniswagen bij het Zwaanplantsoen om kerstbomen op te halen. U kunt uw kerstboom natuurlijk ook inleveren op de recyclingperrons. Als u meer wilt weten over de kerstboominzameling kijk dan op pagina "kerstboominzameling" van de website van de gemeente Almere.

Voor de website van de "kerstboominzameling": klik hier


Update: 25 oktober 2016

Proef met pakket- en briefautomaat van PostNL in Almere Hout


Sinds enkele weken staat aan de Nachtegaallaan/hoek Meerkoetlaan een pakket- en briefautomaat van PostNL. Deze maakt deel uit van een proef die PostNL uitvoert in Almere, er worden in de gemeente 16 van deze automaten geplaatst om te zien of dit echt in een behoefte voorziet. De pakket- en briefautomaat is 24/7 te gebruiken, de codes voor de pakketlockers worden per sms of per email verstuurd.

Voor meer informatie over het gebruik van de pakket- en briefautomaat klik hier

Voor het nieuwsbericht in 'Almere Vandaag' klik hier


Update: 1 augustus 2016

Bladkorven weer weggehaald door de gemeente

In de 3e week van juni zijn de bladkorven in AlmereHout weer weggehaald. Er is goed gebruik van gemaakt, zeker gezien het groeizame weer was het een welkome aanvulling om het tuinafval af te voeren. U kunt nu weer een afspraak maken met de gemeentelijke afvaldiens om snoeiafval op te halen of het kosteloos naar een van de recyclingstations in de gemeente brengen. Half oktober zullen de bladkorven weer geplaatst worden.

Voor meer informatie over plaats en openingstijden van de recyclingstations: klik hier


Update: 5 juni 2016

Buurttelevisie
Buurttelevisie in juni 2016 ook in Almere van start gegaan. Het initiatief is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het beter in beeld brengen van wijken, problemen zichtbaar te maken en bewoners en instanties uit te nodigen om oplossingen aan te dragen. Hoofdredacteur Holthuis komt voornamelijk via sociale media in contact met burgers die via deze weg een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

De website van Buurttelevisie is: www.amsterdam.buurttelevisie.nl

Voor artikel Almere Dichtbij klik hier
Voor bericht Omroep Flevoland klik hier
Voor meer informatie en ideeën kunt u emaillen naar  info@buurttelevisie.nl


Update: 22 mei 2016

Verkeersomleiding

De Eksterweg is afgesloten vanaf de Kievitsweg tot voorbij de carpoolplaats wegens werkzaamheden. Tot en met donderdag 26 mei worden automobilisten omgeleid via aangrenzende wegen.


Update: 15 februari 2016

Staatsbosbeheer - Buitencentrum Almeerderhout - Wekelijkse Wandeling

Vanaf 6 februari organiseert Staatsbosbeheer wekelijks een wandeling door het Almeerderhout. Wandelaars krijgen informatie over het ontstaan en de bijzonderheden van het jongste Stadslandgoed van Nederland. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en vertrekt om 13.00 uur vanuit Buitencentrum Almeerderhout. Deelname kost € 2,50 per persoon.

Voor aanmelden Wekelijkse Wandeling Almeerderhout: klik hier


Update: 15 februari 2016

Staatsbosbeheer - Buitencentrum Almeerderhout - Haardhoutdag

Op zaterdag 20 februari 2016 is het weer 'Haardhoutdag' in Buitencentum Almeerderhout op het terrein van Stadslandgoed De Kemphaan. Na aanmelding krijgt u via e-mail bericht dat u het hout kunt komen ophalen, de afname is minimaal 1m3. Hout van eigen bodem dat u kunt opslaan en laten drogen tot het volgende stookseizoen.

Voor aanmelden Haardhoutdag  klik hier


Update: 13 februari 2016

De stichting Het Almeers Houthakkersgilde heeft ons verzocht onderstaand bericht  te plaatsen, met uitleg van de huidige werkzaamheden:

Betreft dunning werkzaamheden bospercelen rond ALMERE HOUT

Via een huis aan huis brief heeft de Gemeente Almere mededeling gedaan omtrent de voorgenomen dunning en onderhoud in de bospercelen rond onze wijk. Het betreft de percelen gelegen tussen de woonwijk en de Leeuwerikweg en de Watersnipweg.

De werkzaamheden worden in opdracht van de Gemeente Almere uitgevoerd door een bosbouw aannemer, waarbij gebruik wordt gemaakt van zwaar materiaal, z.g. Harversters. Deze machines zijn in staat om in korte tijd uiterst efficiënt grote bospercelen te dunnen. Het nadeel is dat deze grote schade aanrichten aan de omgeving waar zij worden ingezet. Het kan soms jaren duren voordat de sporen van die werkzaamheden verdwenen zijn.

Dat de bosondergrond schade oploopt is niet te vermijden. Een ander verhaal is echter het grasperceel achter de Fazantlaan, Patrijslaan en de Geelgorslaan. Punt is namelijk dat ook in het perceel haagbeuken, direct tegen het schelpenpad gelegen, dunning werkzaamheden worden verricht. Dat houdt dus in dat de machines het grasperceel met z'n toch al slappe ondergrond zo ongeveer gaan omploegen, en dat zou heel jammer zijn.

Om die reden hebben wij, het Almeers Houthakkers Gilde, contact opgenomen met de Gemeente Almere en aangeboden om het perceel haagbeuken handmatig (motorzaag) te dunnen. Het betreft 22 bomen die herkenbaar zijn aan een rode markering. Wij hebben daartoe een gesprek gevoerd met de Gemeente met als resultaat dat de haagbeuken door het Gilde worden gedund. Daar zijn wij heel blij mee! Wij gaan er iets moois van maken en maken van de gelegenheid gebruik om ook de overhangende takken te snoeien. Met dank aan de Gemeente Almere!

Wanneer

Het is de bedoeling om de werkzaamheden uit te voeren in de weken 5 en 6.

Over de Stichting het Almeers Houthakkers Gilde.

De Stichting het Almeers Houthakkers Gilde bestaat uit een groep betrokken buurtgenoten uit Almere Hout die zich, onder regie van Staatsbosbeheer, bezig houdt met onderhoud en uitdunning werkzaamheden aan de meer kwetsbare bospercelen in het Kathedralenbos. De bedoeling is dat het nog jonge bos aldus, voor de natuurliefhebber, de wandelaar en de recreant, een levendiger en aantrekkelijker aanzien krijgt waarbij ook de onderbegroeiing meer kans krijgt.

Het Gilde – inmiddels acht jaar actief – is een bij Staatsbosbeheer aangesloten vrijwilligers organisatie die ook behulpzaam is bij de organisatie van een aantal publieksgerichte activiteiten van Staatsbosbeheer.

Gerard Hellwig, voorzitter, Vlaamse Gaailaan 1, telefoon mob: 0611956506

Bob Dieperink, secretaris, Wielewaallaan 6

Jos van der Haagen


Update: 31 december 2015

Kerstbomen inzameling

Op zaterdag 9 januari 2016  tussen 8.30 - 9.30 uur zet de gemeentelijke afvaldienst een vuilniswagen bij het Zwaanplantsoen om kerstbomen op te halen. U kunt uw kerstboom natuurlijk ook inleveren op de recyclingperrons. Als u meer wilt weten over de kerstboominzameling kijk dan op pagina "kerstboominzameling" van de website van de gemeente Almere.

De website van de "kerstboominzameling" is:

www.almere.nl/wonen/afval/kerstboominzameling


Bladkorven geplaatst: begin oktober - half december 2015

Zoals jaarlijks gebruikelijk heeft de gemeente de bladkorven aan de Nachtegaallaan weer geplaatst, deze keer hebben we voor onze wijk meer korven gekregen en op meer locaties, te weten:

Nachtegaallaan - hoek Watersnipweg

Nachtegaallaan - Zwaanplantsoen

Nachtegaallaan - hoek Vogelweg

In de periode dat de bladkorven in de wijk staan is het niet mogelijk om bij de gemeente een afspraak te maken voor het ophalen van grof tuinafval. De korven worden 1 keer per week geleegd, als de korven eerder vol zijn of als u een onveilige of ongewenste situatie ziet ontstaan kunt u een melding doen bij de gemeente via internet op de pagina "melding openbare ruimte".

Voor de pagina van de gemeente voor de "melding openbare ruimte" klik hier


De stichting Het Almeers Houthakkersgilde heeft ons verzocht onderstaand bericht van Staatsbosbeheer te plaatsen, met uitleg van de ingrijpende werkzaamheden die momenteel gaande zijn in het Kathedralenbos: 10 april 2015

BOSWERKZAAMHEDEN  KATHEDRALENBOS

In het Kathedralenbos wordt dit jaar gewerkt aan de toekomst van het bos. Op verschillende locaties worden bosvakken uitgedund en zullen er een aantal kapvlaktes gemaakt worden. De boswerkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden in 2015. Na de werkzaamheden worden de eventueel beschadigde recreatiepaden weer hersteld.

Dunning.
Een dunning vindt om de paar jaar plaats in een bos. We kijken dan naar bomen die we voor de toekomst willen behouden. Dit zijn bomen die bepaalde natuur- en recreatiewaarde hebben of geschikt zijn voor de houtproductie.

Kapvlaktes.
In het bos worden oude populierenvakken omgevormd. Dit gebeurd omdat bomen slechter worden en tijdens harde wind niet meer betrouwbaar zijn. De vakken worden zodra het mogelijk is weer ingeplant met hoogwaardige loofhoutsoorten zoals linde, eik, beuk en es.

Heeft u nog vragen?
Staatsbosbeheer
Adres: Kemphaanlaan 1358 AG Almere
Email: stadsbossenalmere@staatsbosbeheer.nl

Of bel met boswachter Thijmen op: 06-54957405

Voor het pdf-bestand met precieze aanduiding van de werkzaamheden klik hier


Ook dit voorjaar worden de bladkorven weer geplaatst: 14 maart 2015
Vanaf half maart plaatst de gemeente bladkorven op ruim 84 locaties in boomrijke wijken in Almere. Al voor het vierde jaar komen de bladkorven in de wijken. Men kan zo makkelijk bladeren uit de tuin en van de straat kwijt. Dit jaar mag er ook snoeiafval uit de tuin bij gegooid worden. Een goed idee, want zo houden we samen ook de straat in Almere schoon en veilig.

Ook snoeiafval
In de bladkorven kunnen buurtbewoners gemakkelijk bladeren kwijt, zowel bladeren uit de tuin als overtollig blad uit de openbare ruimte. Alleen groen tuinafval mag verzameld worden in de korf, geen ander tuinafval. De korven worden regelmatig geleegd en iedereen in de wijk mag er gebruik van maken.

Wij verzoeken u vriendelijk alleen groenafval in de korven te deponeren, geen plastic zakken!

Tijdelijk
De bladkorven zijn tijdelijk geplaatst; ze zullen tot half juni blijven staan.

Locaties:   Nachtegaallaan
                   Nachtegaallaan bij Oid
                   Nachtegaallaan bij Zwaanplantsoen


Drankenkartons en blik voortaan bij het plastic afval inleveren: 26 februari 2015

Drankenkartons (inclusief dop) en blik worden met ingang van heden samen met het plastic opgehaald in de blauwe plastic-container.
Na een proefperiode in Noorderplassen-West heeft de gemeente deze afvalscheiding nu voor de hele gemeente ingevoerd, hiermee wordt de verwerking van afval goedkoper en is het beter voor het milieu.

De website over de inzameling van drankenkartons en blik is: 

https://www.almere.nl/wonen/afval/stad-zonder-afval


Kerstbomen inzameling: 29 december 2014

Op zaterdag 10 januari 2015  tussen 8.30 - 9.30 uur zet de gemeentelijke afvaldienst een vuilniswagen bij het Zwaanplantsoen om kerstbomen op te halen. U kunt uw kerstboom natuurlijk ook inleveren op de recyclingperrons. Als u meer wilt weten over de kerstboominzameling kijk dan op pagina "kerstboominzameling" van de website van de gemeente Almere.

De website van de "kerstboominzameling" is: www.almere.nl/wonen/afval/kerstboominzameling


Tip over het ophalen van de vuilcontainers: 20 december 2014

Als u wilt weten wanneer u welke vuilcontainer aan de straat moet zetten voor de ophaaldienst dan kunt u de website van “Bakkendag Almere” raadplegen, daar vindt u een afvalkalender en andere mogelijkheden om u te herinneren aan welke vuilnisbak opgehaald zal worden.

De website van de Bakkendag is: http://www.bakkendagalmere.nl


Update: 20 december 2014: de bladkorven zijn op 18 december weer weggehaald, er is veel gebruik van gemaakt.


Bladkorven weer geplaatst: 15 september 2014
Vanaf half september plaatst de gemeente bladkorven op ruim 84 locaties in boomrijke wijken in Almere. Al voor het derde jaar komen de bladkorven in de wijken. Men kan zo makkelijk bladeren uit de tuin en van straat kwijt. Dit jaar mag er ook snoeiafval uit de tuin bij gegooid worden. Een goed idee, want zo houden we samen ook de straat in Almere schoon en veilig.

Ook snoeiafval
In de bladkorven kunnen buurtbewoners gemakkelijk bladeren kwijt, zowel bladeren uit de tuin als overtollig blad uit de openbare ruimte. Alleen groen tuinafval mag verzameld worden in de korf, geen ander tuinafval. De korven worden regelmatig geleegd en iedereen in de wijk mag er gebruik van maken.

Wij verzoeken u vriendelijk alleen groenafval in de korven te deponeren, geen plastic zakken!

Tijdelijk
De bladkorven zijn tijdelijk geplaatst; alleen in de herfstperiode. Wij hebben een beperkt aantal korven; deze staan voornamelijk in boomrijke buurten. De korven worden vóór de feestdagen weer weggehaald. 

Locaties:   Nachtegaallaan
                   Nachtegaallaan bij Oid
                   Nachtegaallaan bij ZwaanplantsoenDe Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl