Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Eco Hoven

 

De CPO-initiatieven  EcoParkhof  -  Eco Meerhof zijn als eersten gerealiseerd. Daarop gelijkende initiatieven met energie-neutrale woningen volgden: EcoPaardhof, EcoBoomHof, EcoVeldlaan en EcoTuinhof.Update: 30 juni 2019

EcoTuinlaan is de volgende fase, deze is op 11 juni 2019 met 11 CPO-leden van start gegaan.

De website van EcoTuinlaan is: https://ecotuinlaan.nl/


Update: 16 februari 2016

Het project Eco Meer Hof is eind 2015 gestart als vervolg op het project Eco - Park Hof. De lokatie is gepland naast de geplande locatie van Eco Park Hof op de akker aan de Tureluurweg en wordt uitgevoerd volgens de nieuwe uitgifte- en vergunningsvoorwaarden. Een informatieavond wordt gehouden op 17 februari 2016, u kunt zich aanmelden via de website van het project.

De website van Eco Meer Hof is: http://ecomeerhof.nl


Update: 2 maart 2015

De derde bouwfase zal als apart initiatief worden ontwikkeld en zal als aparte bouwstroom, dus als een latere realisatiefase, worden opgepakt. Dit om de 1e en 2e bouwfase niet onnodig te doen laten vertragen en eerst hiervoor alle zaken om tot realisatie te komen goed te kunnen regelen.

Een eerste informatieavond wordt, na voldoende kandidaat deelnemers, georganiseerd op het vestigingsadres van de stichting, naar verwachting begin maart 2015.

De website van Eco Parkhof is: http://ecoparkhof.nl

De volgende websites over dit onderwerp zijn ook nog interressant:

http://onlinemarketingbureau.nl/portfolio-posts/ecoparkhof

http://www.plankostenfonds.nl/cpo/ecoparkhof


Update: 26 januari 2015

Eco Parkhof overweegt 3e bouwfase. Na de succesvolle wervingscampagne vanaf 8 oktober 2014 tot 20 januari 2015 zijn de 1e en 2e fase volledig bezet met deelnemers in het CPO Eco Parkhof.

Omdat er nog dagelijks zich gei╠łnteresseerden melden via onze website, heeft het bestuur van de stichting besloten om de mogelijkheden van een derde bouwfase te gaan onderzoeken.

De website van Eco Parkhof is: http://ecoparkhof.nl


Update: 9 januari 2015

Naar het zich laat aanzien gaan de ontwikkelingen van Eco Parkhof  nog steed door en blijft dit onze aandacht vragen. Indien u nog  aanmerkingen heeft of opmerkingen en vragen dan horen wij dit graag.

De website van Eco Parkhof is: http://ecoparkhof.nl


Update: 15 oktober 2014

Op maandagavond 6 oktober j.l. werd in het gebouw van architect Jos Abbo, de eerste informatieavond gehouden over het initiatief van de stichting EcoParkHof i.o.. Woordvoerder Minke Jorritsma introduceerde het initiatiefplan waarop 20 gei╠łnteresseerden zich hadden aangemeld.

De website van Eco Parkhof is: http://ecoparkhof.nl

Deze plannen moeten we goed in de gaten houden omdat er misschien consequenties kunnen zijn met betrekking tot de aansluiting op de Vogelweg. 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl