Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Archeologie

 

Archeologisch gezien wonen we in Flevoland in een bijzonder gebied; ook in en rondom Almere (Hout) zit veel geschiedenis in de bodem, behalve scheepswrakken uit de Gouden Eeuw en vliegtuigwrakken uit de recente geschiedenis zijn er resten uit de Midden-Steentijd gevonden.

Ruim 8000 jaar geleden lag de zeespiegel in dit gebied ongeveer 10 meter lager dan nu en was het hier een deltagebied, een moeras en een grote zandrug, al met al omstandigheden die zich uitstekend leenden voor het ontwikkelen van een nederzetting. Uit archeologische vondsten is gebleken dat er reusachtige bomen groeiden en er wilde dieren zoals everzwijnen en edelherten rond liepen in een veel groter formaat dan wij die nu kennen.

Tijdens de bouw en ontwikkeling van Almere zijn er bij afgravingen botten gevonden van wollige neushoorns en sabeltandtijgers, restanten van deze dieren kunnen nog steeds gevonden worden in de bodem en bijvoorbeeld onze tuinen.

Er heeft bij de aanleg van Almere helaas niet altijd in alle bouwgebieden archeologisch onderzoekplaats gevonden, pas de laatste jaren wordt in de nieuwbouw gebieden meer consquent onderzoek uitgevoerd. In Almere-Poort zijn nu negen officiële vindplaatsen gemarkeerd.In de provincie Flevoland zijn in de loop der tijd steeds weer verschillende scheepswrakken gevonden die gemarkeerd zijn met speciale palen.


Almere heeft als enige gemeente in Flevoland een stadsarcheoloog in dienst en een Bureau Archeologie en Monumentenzorg (BAM).

Voor de website van het BAM: klik hier


Erfgoedhuis Almere

Erfgoedhuis Almere is dé plek waar u alles te weten komt over de ontstaansgeschiedenis van Almere. De geschiedenis van deze jonge stad gaat heel ver terug. Ontdek alles over het leven in de prehistorie, over de schepen die op de Zuiderzee voeren en natuurlijk ook alles over het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Almere met haar bijzondere en experimentele gebouwen. Het cultureel erfgoed van de stad staat centraal.

Erfgoedhuis Almere is een initiatief van de gemeente Almere, en biedt lezingen, tentoonstellingen, kinderactiviteiten, lessen voor het basis en voortgezet onderwijs en nog veel meer. Erfgoedhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Voor de website van het Erfgoedhuis Almere: klik hier


Vogelhorst en Nobelhorst
In 2001 zijn er ook in Nobelhorst archeologische boringen gedaan en zijn er resten uit de Midden-Steentijd gevonden. Op de vindplaats De Brink in Nobelhorst is een mesolitische hut nagebouwd, deze archeologische vindplaats blijft in de toekomst beschermd.

Voor nadere informatie: klik hier.

In Almere Hout is langs de Paradijsvogelweg een groot en zwaar scheepswrak gevonden dat rond 1560 daar is gezonken, deze vindplaats wordt door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed beschermd.

Voor nadere informatie: klik hier.


Als u geïnteresseerd bent in archeologie en de geschiedenis van het gebied waarin u woont, kijk dan eens op de volgende websites:

Flevoland Erfgoed: http://www.flevolanderfgoed.nl

Scheepsarcheologie: http://www.verganeschepen.nl

Romeinse wachttoren Kotterbos: http://erfgoedstem.nl

Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland: http://www.samflevoland.nl


Vliegtuigwrakken
In de loop van de tijd en met name in de tweede wereldoorlog zijn er veel vliegtuigen in het IJsselmeer neergestort. Tijdens het droogleggen van de polders zijn er een aantal gevonden en geborgen. Door de stichting 4 mei Herdenking in Dronten zijn een aantal vindplaatsen gemarkeerd met een herdenkingspaal, de onthulling van de eerste paal was op 29 april 2011.

Als u geïnteresseerd bent in dit stukje geschiedenis dat met de drooglegging van de polders “boven water” kwam kijk dan onder andere op de website van stichting 4 mei Herdenking. U vindt daar ook een kaart met de locaties van de herdenkingspalen van de vliegtuigwrakken.

De website van stichting 4 mei Herdenking is: http://www.4meiherdenkingdronten.nl

Op de website van Visit Flevoland kunt u een fietsroute langs deze herdenkingsplaatsen downloaden klik hier


Berging scheepswrak in Dronten
In de gemeente Dronten is in augustus 2014 begonnen met de berging van een scheepswrak, het eerste deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) het vervolg zal plaatsvinden in de zomer van 2015. De werkgroep heeft een verslag van de werkzaamheden gemaakt op de Blogspot van het IFMAF.
De website van de Blogspot van de IFMAF is: http://ifmaffieldschool.blogspot.nlBoven:  klik hier                        Home:  klik hier

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl