Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

De telefonische hulpdienst en telefooncirkel

 

Vanuit de stichting Om-Shanti is ons de mogelijkheid geboden om samen met hen een telefonische hulpdienst en/of telefooncirkel op te zetten. Deze activiteiten zijn binnen Om-Shanti ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van een aantal medewerkers die actief zijn geweest binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, spirituele begeleiding, en allerlei maatschappelijke organisaties.

Hierdoor spreekt men regelmatig over onderwerpen als secularisatie en het behoud van z'n eigen religieuze beleving en opvatting, zingeving, euthanasie, het lijden, stervensbegeleiding, orgaandonatie, rouwverwerking, mantelzorg, de steeds sterker wordende invloed van de "tijdgeest", de juiste omgang met fake news, enz. Maar ook het onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van het natuurlijke zorgnetwerk en het eventueel activeren hiervan, komen hierbij vaak aan de orde.

Het belangrijkste dat men doet aan de telefoon, is een luisterend oor bieden en waar mogelijk hulp aanbieden en dit indien nodig organiseren, zodat het leven weer wat dragelijker en uitnodigender wordt, dat is het belangrijkste uitgangspunt van onze telefonische hulpdienst.

Een groot gedeelte van de uitvoerende taken wordt geïnitieerd met behulp van derden, dit zijn bijvoorbeeld de familie, buren, vrienden, kennissen, oud collega’s, vrijwilligers, enz, maar natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van de bestaande organisaties en instellingen die op de verschillende werkvelden actief zijn. Gezamenlijk trachten we  de situatie van de persoon in kwestie te verbeteren en monitoren we, indien nodig en gewenst, het verloop van het proces van “herstel en verbetering”.

Aan het eind van de jaren 60 heeft iemand die nu nog actief is binnen Om-Shanti het principe van de telefooncirkel bedacht, in praktijk gebracht en verder ontwikkeld en later gecombineerd met de telefonische hulpdienst. Ondanks dat men normaal gesproken een direct contact prefereert, heeft de ervaring toch geleerd, dat ook een telefonisch contact tot een intensieve en wezenlijke communicatie kan leiden en de fysieke afstand soms een extra openheid kan creëren.

Vanuit de Kern weten we uit eigen ervaring dat een telefooncirkel veel rust en vertrouwen kan geven tijdens bijvoorbeeld een ziekte- of rouwperiode. Ons uitgangspunt is dat indien mensen daar behoefte aan hebben we heel gemakkelijk een telefooncirkel kunnen starten, we wachten uw reacties af en zullen u als buurtbewoner via deze website op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen. Zie telefoonnummer onder “Contact”.

Onderwerpen die hiermee verband zijn:

Zorgnetwerk: klik hier            Huisbezoek: klik hierHome:  klik hier

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl