Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Buitenplaats Oosterwold

 

Buitenplaats Oosterwold is een project (gestart in 2016) dat gerealiseerd is op de akker tussen de Tureluurweg en Het Kathedralenbos. Het bestaat uit een centraal gebied, daar omheen een vijver, omringd door bomen en een weiland. Duurzaamheid en zefvoorziening zijn sleutel-begrippen in de structuur en de uitwerking.

Voor een overzicht van het gebied klik hierUpdate: 20 juli 2019

De Vogelweg is opnieuw ingericht en veiliger geworden; er zijn twee rotondes aangelegd (kruising Tureluurweg en kruising Nagtegaallaan). Het beheer van deze weg  wordt overgedragen aan de gemeente Almere en zal daarom een nieuwe naam gekrijgen, voortaan is het Vogeldreef.

Bovendien is de toegestane maximum snelheid teruggebracht tot 60 km. per uur.
(geen "zorgen" meer, zie update 2 februari 2016)


Update: 8 augustus 2018

De inschrijving voor dit project is inmiddels gesloten, de eerste woningbouwfasen zijn gestart en er is al aardig wat aanplanting.

Voor een overzicht van het gebied klik hier


Update: 2 februari 2016

Een informatiebijeenkomst is gepland op 6 februari 2016. Aanmelden kan via de website van het project. Het voornemen is om begin 2016 te starten met de voorbereidingen van de infrastructuur.

De website van Buitenplaats Oosterwold is: http://buitenplaatsoosterwold.nl

Deze plannen moeten we goed in de gaten houden omdat er misschien consequenties kunnen zijn met betrekking tot de aansluiting op de Vogelweg. 

 

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl