Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Waterschap Zuiderzeeland

 

Indien er belangrijke beslissingen worden genomen op het gebied van watermanagement, welke direct van belang zijn voor u als inwoner van Almere Hout, dan vindt u hier nader informatie en meestal een link naar de website en/of artikelen die hiervoor relevant zijn.

De website van Waterschap Zuiderzeeland is: www.zuiderzeeland.nlOns water in Nederland

Dit is een belangrijke website waar u alle informatie vindt die van doen heeft met het water in Nederland en dus ook in Flevoland en Almere Hout. De website is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven.

De website van Ons water in Nederland: www.onswater.nlUpdate: 18 november 2014

Waterschappen koplopers in duurzaamheid
Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die gisteren werd overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. De waterschappen zijn goed op stoom om de hoge ambities die zij zichzelf hebben gesteld op het gebied van energieproductie en -
besparing te realiseren.

Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. De ambities van de waterschappen zijn in 2010 vastgelegd in het Klimaatakkoord en vorig jaar in het SER Energieakkoord. Deze gaan veel verder dan de nationale doelstellingen van het Rijk:

    30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020
    40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020
    30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020
    100% duurzame inkoop in 2015. Link naar artikelHome:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl