Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

AED - Vragen - Antwoorden

 

Beste buurtbewoners,
Sinds een jaar ontvangt u regelmatig post van OntmoetingsHuis De Kern met betrekking tot de ontwikkelingen van het AED-project Vogelhorst. Tijdens de vele gesprekken krijgen we regelmatig vragen en in het kader van een open en transparante communicatie met de buurt, plaatsen we deze voortaan op onze website. Tevens vindt u hier nog een aantal algemene opmerkingen in relatie tot misverstanden rondom het gebruik en de noodzaak van AED's. (Heeft u nog meer vragen, stel deze dan gerust per telefoon of via de email).Opmerkingen (van de initiatiefnemer)


Opmerking 1: Een regelmatig terugkerend misverstand betreft het gebruik van een AED. Deze is niet alleen bedoeld voor als mensen op straat problemen met hun hart krijgen, maar u kunt deze uiteraard ook gebruiken als u zelf of uw bezoek niet goed wordt in uw woning.


Opmerking 2: De situatie in Almere Hout (Vogelhorst) is vrij bijzonder omdat er geen algemene voorzieningen zijn en de aanrijtijd vanaf de ambulancepost lang is door de afstand. Daarom is de aanwezigheid van AED's in de wijk zinvol / wenselijk / noodzakelijk.


Opmerking 3: De afgelopen tien jaar is de demografische samenstelling van de wijk langzaam maar gestaag veranderd en zijn er steeds meer jonge mensen en gezinnen komen wonen. Hierdoor zijn er ook meer handen beschikbaar voor de reanimatie.


Opmerking 4: De opvattingen over het op tijd en op een locatie reanimeren zijn mede gezien de  nieuwe behandelingsmogelijkheden zowel in de ambulance alsook in het ziekenhuis aanzienlijk verbeterd, daarom is een poging tot reanimatie op de juiste wijze uitgevoerd en op tijd, altijd zinvol. Gelukkig verschijnen er steeds meer verhalen van mensen die door een reanimatie op locatie nog een extra kans hebben gekregen in het leven.Vragen - Antwoorden


Update: 22 mei 2020

Vraag: Hoe zit het nu precies met het gebruik van de AED in de situatie van huisgenoten. Wij hebben geen Corona maar mijn vrouw is wel hartpatiënt. Volgens de richtlijnen van april 2020 zou ik mijn vrouw maar in zeer beperkte mate mogen reanimeren en geen mond-op-mond beademing mogen geven. Ik begrijp dit niet want we zoenen elkaar de hele dag. Kunt u ons nader inlichten?

Antwoord: We hebben hierover contact opgenomen met HartslagNu.nl, die haar richtlijnen  samenstelt met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. We kregen het volgende antwoord: De  richtlijnen geven weliswaar aan om geen mond-op-mond beademing toe te passen, maar als reanimatie tussen huisgenoten nodig is mogen zij natuurlijk hiervan afwijken en mond-op-mond beademing geven, ook in deze Corona-tijd.


Update: 16 oktober 2019

Vraag: Tijdens de afgelopen dagen hebben enkele mensen ons benaderd met de vraag waarom de reanimatiecursus zo duur moet zijn.

Antwoord: Dit misverstand is ontstaan omdat er  foutieve informatie is verspreid en men kennelijk niet goed heeft begrepen hoe de kosten van de cursus tot stand komen.

Daarom nogmaals een korte uitleg. Het Rode Kruis geeft in principe alleen cursussen met 12 deelnemers en men rekent hiervoor dan € 500,- indien dit op locatie gebeurt. Dit betekent per persoon iets minder is dan € 42,- hierbij komen dan nog € 5,- kosten van  de Kern voor het gebruik van de accommodatie, koffie, thee, enz. Hierdoor is het totaal bedrag van de reanimatiecursus  € 47,- en dus geen  € 500,- De meeste reanimatiecursussen worden in Nederland voor  € 55, - of nog veel meer gegeven.


Update: 11 oktober 2019

Vraag: Ik zie op jullie website dat het geld voor de aanschaf, verzekering, etc. voor de 3 AED’s en de buitenkasten nu vrijwel binnen is. Maar ik zie nergens in de financiële opzet de andere kosten vermeld staan, er zijn toch ook drukkosten, papier, spandoeken, enz. Hoe worden deze bekostigd.

Antwoord: Dit heeft u goed geconstateerd, deze kosten zijn tot nu toe betaald door een aantal mensen van de stichting Om-Shanti en we hebben deze onkostenvergoeding (bijna € 1200,-) als hun bijdrage gekregen voor het tot standkomen van het AED-project in Vogelhorst. In de toekomst zullen we echter deze kosten moeten meenemen in de begroting van de stichting de Kern. Daarom blijven giften voor de overheadkosten rondom het AED-project en andere kosten, zoals de verwarming, licht, sanitaire voorzieningen, tuinonderhoud, print en drukwerk, telefoon, enz. zeer welkom.

We hopen in de toekomst zoveel mogelijk met u als buurtbewoner te gaan communiceren via de website, maar we weten dat dit niet voor iedereen de beste manier van communiceren is. Want door het rondbrengen van de info-brieven zijn er ook veel zinnige gesprekken gevoerd, die ons helpen om goed zicht te houden op hetgeen waar men zich in deze wijk mee bezighoudt, en met name waar we als stichting OntmoetingsHuis de Kern iets mee zouden kunnen of moeten doen.


Update: 9 oktober 2019

Vraag: "Wat is nu de tijdsplanning voor de AED’s, wanneer hangen ze in Vogelhorst 1"

Antwoord: We zijn momenteel bezig met Liander voor de stroomaansluiting van de buitenkast. De AED zelf heeft geen elektriciteit nodig, de ingebouwde accu gaat 6 jaar mee. Echter de buitenkast en de verlichting hebben wel stroom nodig. Indien de temperatuur namelijk boven de 30-35 graden komt of onder de 5 graden dan functioneert de AED niet goed meer, daarom moet dan de kast extra worden geventileerd of verwarmd.

Aangezien 2 van de 3 AED’s op palen bevestigd worden die in de openbare groenstrook komen te staan, moet er hier een stroomvoorziening worden gecreëerd en dat gaat niet zo vlot in deze moderne tijd, waarbij het aanvragen voor een aansluiting, die niet zo gangbaar is, niet zomaar kan worden afgewikkeld volgens de interne protocollen van Liander.

Maar we zijn in overleg en er komt een deskundige kijken hoe het een en ander gerealiseerd kan worden. We houden u op de hoogte.


Update: 5 oktober 2019

Vraag: "Kunnen jullie ons helpen met het realiseren van een AED-project in Vogelhorst 2"

Deze vraag werd gesteld door verschillende mensen uit Vogelhorst 2 die verder weg wonen dan de 6-minutengrens (3 minuten heen, 3 minuten terug) gerekend vanaf de AED's in Vogelhorst 1.

Antwoord: Dat is zeker mogelijk en we stellen onze expertise en eventuele ondersteuning graag beschikbaar. Voor nadere informatie contact opnemen met het secretariaat: telefoon 036-5402879, mobiel 06-20605354


Vraag: "Is het mogelijk om me alsnog aan te melden voor de reanimatie cursus."

Antwoord: Ja dat is zeker mogelijk. Voor de samenstelling van de cursusbijeenkomsten verzoeken we u vriendelijk niet te lang te wachten in verband met de planning.


Vraag: "Doen jullie iets als een openingsbijeenkomst als alle drie de AED's operationeel zijn."

Antwoord: Ja, dat is zeker onze intentie en eventuele suggesties zijn welkom.


Vraag: "Als ik de reanimatiecurcus heb gedaan, blijft er dan nog onderling contact."

Antwoord: Ja, het is onze bedoeling om een aantal keren per jaar alle mensen die de cursus hebben gevolgd uit te nodigen voor een bijeenkomst waarbij mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen.


Update: 26 september 2019

Vraag: "Is er enige vorm van nazorg mogelijk als ik iemand heb moeten reanimeren."

Antwoord: Ja, er zijn drie mensen, afkomstig uit de zorg, die ook aan stervensbegeleiding doen die u hierbij kunnen helpen.Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier      

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl