Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Inwoners van Almere Hout en omgeving

 

Onze voorlopige gedachte is dat op deze plaats in principe iedereen informatie kwijt kan over activiteiten die men als inwoner van Almere Hout organiseert; we weten dat er een wandel- en wielrenclubje bestaat, evenals een groep mensen die bridge spelen, en er jaarlijks een voetbaltoernooi en een kaas- en wijnproeverij wordt georganiseerd, enz. Men kan zich hier dan even voorstellen en belangrijke mededelingen plaatsen, indien daar behoefte aan is.

We zijn ons nog aan het beraden of er ook eenmalig iets meer informatie kan worden gegeven over het “werk aan huis”, dat veelvuldig voorkomt in Almere Hout. Vanuit de filosofie van de Kern moet het geen commerciële advertentie-rubriek worden, maar eerder een mogelijkheid om uit te leggen wat men in “de praktijk aan huis” precies doet. We zien uw reacties met belangstelling tegemoet.


Update: 9 december 2022

Beste Almeerder,
Wij van Talent in Opleiding vinden dat iedereen het fundamentele recht heeft op gelijke beweegkansen. Door in elke levensfase voldoende te bewegen en te spelen krijgt iedereen de kans om zich lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond te ontwikkelen. Het is onze missie om iedereen in beweging te brengen en het plezier en zelfvertrouwen te laten ervaren dat bewegen met zich meebrengt.

Op dit moment voeren wij een onderzoek uit op het gebied van sport- en beweeggedrag, gericht op de 55-plussers in Almere Hout. Het aanbod van de sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep is schaars, daar wil Talent in Opleiding verandering in brengen.  

Vanuit Talent in Opleiding willen wij in de toekomst verschillende sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor de 55-plussers in Almere Hout. Door middel van deze enquête hopen wij de behoeften en belangen te achterhalen zodat Talent in Opleiding dit kan meenemen in de realisatie van deze sport- en beweegactiviteiten.

Doordat de locatie van OntmoetingsHuis De Kern voor de inwoners van Almere Hout gunstiger is gelegen dan van Talent in Opleiding, hebben we er voor gekozen dat de ingevulde enquêtes ingeleverd kunnen worden in de brievenbus van OntmoetingsHuis De Kern op het volgende adres:

OntmoetingsHuis De Kern, Koekoeklaan 2, 1343 AM Almere

Talent in Opleiding is OntmoetingsHuis De Kern dankbaar voor de medewerking en wij hopen dat de enquêtes met succes worden ingevuld!

Talent in Opleiding
Ricardo Brouwer
Buurtsportcoach Almere Hout en Almere Stad West

Website Talent in Opleiding klik hier


Update: 17 maart 2017

   kunt u mij helpen?

    Hallo! Ik ben Margot Zomer en woon op Meerkoetlaan 5. Voor mijn profielwerkstuk voor school (5 VWO) ga ik onderzoek doen naar het effect van dagelijkse activiteiten op de hartslag en bloeddruk, maar hiervoor heb ik zoveel mogelijk mannen tussen de 40 en 55 jaar oud met een zittende baan nodig.

Als u interesse heeft, iemand kent waarvan u weet dat hij het leuk zal vinden om mee te doen of als u meer informatie wilt, stuur dan even een sms/whatsapp met uw email adres naar 06 24 34 85 07 of een email naar margot.zomer@gmail.com

Alvast ontzettend bedankt!


Update: 4 mei 2016

De voorzitter van het Almeers Houthakkersgilde stuurde ons onderstaand bericht:

In Memoriam Jos van der Haagen

Op 26 maart 2016 is onze initiatiefnemer en bindende factor helaas overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval. Jos was een meester in het mensen tot elkaar brengen, te verenigen door het kijken naar het goede dat er uit samen-zijn en samen-doen kon ontstaan.

Het Almeers Houthakkers Gilde is daar een mooi voorbeeld van. Jaren geleden ontstaan en uitgegroeid tot een hechte vriendenclub die met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar en de natuur (Je hoort Jos hier praten) week na week in het bos te vinden is. De relatie met Staats Bosbeheer was er een die hij koesterde. De inzet om samen met hen vorm te geven aan het beheer van de natuur, was buitengewoon. De Gildenbroeders zijn trots op wat hij deed en wie hij was en zullen in zijn geest het werk voortzetten.

    “Dus mannen alle houtjes op 25 cm, niet te dik en niet laten vallen in de modder!”

De leden van het Almeers Rijwiel Genootschap, kennen hem niet alleen omdat hij ons bij elkaar bracht  maar zeker ook als een gedreven leermeester en een immer aanwezige coach op de weg. Jos begeleidde ons met eindeloos geduld en een stem als een orkaan naar een nog betere fietsbeheersing en een nog betere samenwerking in de groep. 

We zullen jouw lessen voor altijd in onze benen hebben.

Afscheid nemen van Jos valt ons allen erg zwaar. We zullen het verdriet dragen,  getroost als we zijn door wat hij ons heeft gegeven: We hebben een meester verloren, maar vele vrienden gewonnen!

Vaarwel Jos

Almeers Houthakkersgilde -  Almeers Rijwiel Genootschap

Gerard Hellwig, Voorzitter Stichting Almeers Houthakkersgilde

Vlaamse Gaailaan 1, 1343 AK Almere

Telefoon mob: 0611956506


Update: 13 februari 2016

Stichting het Almeers Houthakkers Gilde meldt organisatie update.

De Stichting het Almeers Houthakkers Gilde bestaat uit een groep betrokken buurtgenoten uit Almere Hout die zich, onder regie van Staatsbosbeheer, bezig houdt met onderhoud en uitdunning werkzaamheden aan de meer kwetsbare bospercelen in het Kathedralenbos. De bedoeling is dat het nog jonge bos aldus, voor de natuurliefhebber, de wandelaar en de recreant, een levendiger en aantrekkelijker aanzien krijgt waarbij ook de onderbegroeiing meer kans krijgt.

Het Gilde – inmiddels acht jaar actief – is een bij Staatsbosbeheer aangesloten vrijwilligers organisatie die ook behulpzaam is bij de organisatie van een aantal publieksgerichte activiteiten van Staatsbosbeheer.

Gerard Hellwig, voorzitter, Vlaamse Gaailaan 1
Bob Dieperink, secretaris, Wielewaallaan 6
Jos van der Haagen
Voor actuele werkzaamheden van het Almeers Houthakkers Gilde klik hier


Update: 19-6-2015

Te huur van Kerngroeplid: Vakantiewoning Zwitserland

Zie: Ingezonden Brieven klik hier


Almeers Houthakkersgilde

Staatsbosbeheer en de Stichting het Almeers Houthakkers Gilde slaan de handen ineen !

De Stichting het Almeers Houthakkers Gilde is een groep betrokken buurtgenoten uit Almere Hout die zich, onder regie van Staatsbosbeheer, bezig houdt met onderhoud en uitdunning werkzaamheden aan de bospercelen in het Kathedralenbos. De bedoeling is dat het nog jonge bos aldus, voor de natuurliefhebber, de wandelaar en de recreant, een levendiger en aantrekkelijker aanzien krijgt waarbij ook de onderbegroeiing meer kans krijgt.

Afgelopen zaterdag 13 juni 2015 werd het meubilair van de boshut verplaatst naar de Groene Kathedraal in de boswachterij Almeerderhout voor de officiële vastlegging van dit initiatief. Na meerdere gesprekken met Staatsbosbeheer is overeengekomen dat het Gilde een ruimer aandeel gaat leveren in de natuur, recreatie en bosbeheer activiteiten van Staatsbosbeheer. De overeenkomsten daartoe werden in de Groene Kathedraal ondertekend, namens Staatsbosbeheer door boswachter Thijmen van Heerde.

De Stichting het Almeers Houthakkers Gilde is er trots op om als vrijwilligers organisatie aangesloten te zijn bij Staatsbosbeheer !

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jos van der Haagen
De initiatiefnemer van het houthakkersgilde stuurde ons op 17 juni 2015 bovenstaande tekst.


Almeers Rijwielgenootschap

Het Almeers Rijwielgenootschap is een informeel clubje fiets minnende buurtgenoten uit Almere Hout die elkaar gedurende de afgelopen 15 jaar hebben gevonden. Als de weersomstandigheden het enigszins toelaten treft het clubje elkaar, gedurende het gehele jaar, in ieder geval op de zondagmorgen voor een stevige tocht per racefiets in en rond onze schitterende Flevo polder of de brug over richting 't Gooi en de Vechtstreek. Daarnaast sluit het Genootschap gedurende de zomermaanden regelmatig aan bij een aantal landelijk georganiseerde fietsevenementen.

 

 

 

 

 

Hoewel er doorgaans stevig wordt doorgefietst is van enige competitie geen sprake, genieten van de omgeving, de gezelligheid en het fietsspelletje staat bij het Almeers Rijwielgenootschap centraal. Hoewel het Genootschap vanzelfsprekend niets heeft met iets wat op discriminatie lijkt, staat het Genootschap bij voorkeur open voor de al wat oudere liefhebber van de edele wielersport.

Het Almeers Rijwielgenootschap bestaat op dit moment uit een 12 tal enthousiaste maar bovenal sportieve mannen uit de buurt, variërend in de leeftijd van eind 50 tot begin 70. Mocht dit korte profiel van het Almeers Rijwielgenootschap u aanspreken of wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Jaap Vis
Telefoon: 036-5242907
Email: j.vis11@kpnplanet.nl

Jos van der Haagen
 

De initiatiefnemer van de wielrenclub stuurde ons op 13 januari 2015 bovenstaande tekst 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl