Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

AED - Werkgroep - Vogelhorst 2  

 

 Update: 7 oktober 2019

Update - AED -  Project - Vogelhorst 2


Beste buurtbewoners,
Zoals al eerder is uitgelegd in onze vorige AED - infobrieven, moet een AED bij voorkeur binnen 6 minuten worden ingezet. Door de structuur van onze wijk zijn een aantal mensen die formeel woonachtig zijn in Vogelhorst 2 vooralsnog aangewezen op de AED’s in Vogelhorst 1.

Het afgelopen jaar zijn er echter veel meer woningen gebouwd in Vogelhorst 2. Inmiddels staan er 50 woningen en 12 zijn nog in aanbouw. Vrijwel al deze woningen liggen op een te grote afstand van de AED’s in Vogelhorst 1, om hier op tijd gebruik van te kunnen maken. Gezien de opmerkingen en vragen van de nieuwe mensen in Vogelhorst 2, zijn we als OntmoetingsHuis de Kern zeker bereid om onze expertise aan hen beschikbaar te stellen.

Zo kunnen onze spandoeken en al het andere materiaal (folders, wijkbrieven, enz.) gebruikt worden door de mensen die ook in het gehele Vogelhorst 2 gebied willen werken aan het realiseren van AED’s.

Het is echter dan wel noodzakelijk dat er voldoende mensen zich gaan opgeven voor de reanimatiecursus, omdat de AED’s alleen operationeel worden als er voldoende burgerhulpverleners (BHV'ers) zijn die ze kunnen en willen gebruiken.

Bent u woonachtig in Vogelhorst 2 en wilt u meewerken aan het tot standkomen van een of meerdere AED’s in uw wijk, neem dan contact op met het secretariaat van OntmoetingsHuis de Kern: Telefoon 036-5402879, Mobiel 06-20605354 of per email dan staan we u graag te woord.

Mensen die actief willen meewerken, kunnen participeren in de werkgroep AED van de Kern. Telefoon 036-5402879 - Mobiel 06-20605354 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl