Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Musea

 

Hier vindt u een overzicht  van de musea in onze regio waar u kunt genieten van een grote diversiteit van tentoonstellingen. Als u zich wilt oriënteren op het aanbod of een  museumbezoek wilt plannen kijk dan op de websites van de verschillende musea.Huis Doorn
Adres: Langbroekerweg 10
3941 MT Doorn
Telefoon: 0343-421020

Huis Doorn

Huis Doorn in de gemeente Doorn (Utrechtse Heuvelrug) is de laatste woonplaats van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. In 1945 heeft de Nederlandse regering alle Duitse bezittingen geconfiskeerd en Huis Doorn is toen een Rijksmuseum geworden. Wat Huis Doorn zo interessant maakt  is dat Wilhelm de kans heeft gekregen om veel persoonlijke objecten (schilderijen, meubels, porselein, etc.) uit Duitsland te laten komen en daarmee zijn laatste verblijfplaats in te richten.

De inrichting van Huis Doorn geeft een prachtig tijdsbeeld van de wereld van Wilhelm rond 1900.  Vooral de band met Nederland en de Oranje-Nassau’s wordt benadrukt.

Als bezoeker kunt u genieten van de verschillende objecten. Daarbij is het niet direct van belang om een antwoord te hebben op de vraag of Wilhelm een oorlogsmisdadiger was en in welke mate. Daarover is het laatste woord nog steeds niet gesproken. Zie bijvoorbeeld het recent verschenen boek “de Slaapwandelaars” van Christopher Clark.

In het park van Huis Doorn is in september een nieuw paviljoen geopend waarin de situatie van Nederland tijdens W.O. 1 wordt toegelicht aan de hand van beeldmateriaal en voorwerpen. De expositie heet “Tusschen twee Vuren” en is permanent aanwezig. Zeer interessant om kennis van te nemen, temeer omdat veel van de gebeurtenissen van die tijd vergeten zijn. Denk hierbij aan mensen die puissant rijk geworden zijn door de handel met Duitsland. Of aan de 1 miljoen Belgische vluchtelingen. Wist u dat onze Koninklijke Luchtmacht is begonnen in 1914 met vliegtuigen die in beslag genomen zijn ? Wel iets goedkoper dan de huidige JSF. Kortom voldoende aanleiding om eens een bezoek te brengen aan Huis Doorn en het Paviljoen.


Update: 16 mei 2015

Vrijwilligers van museum Huis Doorn winnen een prestigieuze EU-prijs voor cultureel erfgoed.

De Europese Commissie en Europa Nostra hebben op 14 april j.l. de winnaars van de 2015 EU prijs voor cultureel erfgoed bekend gemaakt. De prijs wordt toegekend in 4 categorieën: conservatie, onderzoek, bijzondere inzet en onderwijs. De Stichting Vrienden Huis Doorn wint de prijs in de categorie “bijzondere inzet”. De jury werd getroffen door: “de toewijding van de 180 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het openhouden van het museum en de conservering van de schitterende collectie, toen sluiting van het museum dreigde als gevolg van een terugtredende overheid”. De prijs wordt op 11 juni in Oslo uitgereikt.

In ieder geval is deze prijs een goede stimulans om ook eens een bezoek te brengen aan Huis Doorn.


De website van Huis Doorn is: http://www.huisdoorn.nl

Meer informatie over W.O.1 vindt u op: http://www.ssew.nl  en  http://www.eerstewereldoorlog.nu

Bernhard van der Ven, rondleider Huis Doorn.    

klik hier naar Home
klik hier naar Boven

 


De Bataviawerf
Adres: Bataviaplein 2
8244 PA Lelystad.
Telefoon: 0320-261409

Een gids/coördinator van de Bataviawerf deed ons onderstaande zeer inspirerende tekst en foto's toekomen:

Tussen 1985 en 1995 heeft Willem Vos zijn droom verwezenlijkt. Die droom was het reconstrueren van een VOC schip uit de 17e eeuw. Dat schip gaf hij de naam  “De Batavia”. Die naam ontleende hij aan een zogenaamd spiegelretourschip dat in 1628 op de Peperwerf in Amsterdam werd gebouwd en dat op haar eerste reis al op dramatische wijze verloren is gegaan. Deze ‘nieuwe’ Batavia ligt sedert 1995 in Het Markermeer bij Lelystad. Naast de scheepswerf waar zij werd gebouwd.

U kunt individueel een ontdekkingstocht maken over de werf en over alle dekken van de Batavia. Leuker is echter u te laten vergezellen door een gids van de werf. Enthousiaste vrijwilligers die u graag uitleg geven in de verschillende werkplaatsen waar oude ambachten levend worden gehouden. Ook vertellen zij u over het leven aan boord van een VOC schip in de 17e eeuw en over het spannende verhaal waarmee de schipbreuk gepaard ging.

Op dit moment is men in de beeldsnijderij bezig met het vervaardigen van meubilair voor de de hut van de schipper. Binnenkort wordt ook gestart met een nieuw historisch scheepsbouwproject.

De werf organiseert regelmatig extra activiteiten. Bijvoorbeeld een VOC dag  en een kinderpiraten dag.

Janneke Botermans, gids en coördinator dinsdagteam Bataviawerf

De website van Bataviawerf is: http://www.bataviawerf.nl


Museum Nieuw Land
Adres: Oostvaardersdijk 113
8242 PA Lelystad
Telefoon: 0320-225900

Nieuw Land is museum, archief en studiecentrum en gaat over de geschiedenis en het ontstaan van Flevoland. Beginnend bij de bedenker van het inpolderen, Ing. Cornelis Lely, geeft het museum door middel van boeiende presentaties een beeld van alles wat met de drooglegging van de polders samenhangt en wat men zoal tegenkwam in dat hele proces.

Het belangrijkste thema van het Nieuw Land museum is de geschiedenis van de mensen die zijn gaan pionieren, werken en wonen in het nieuwe land maar ook wordt er aandacht besteed aan de tijd vóór de Zuiderzee er was, de “oertijd”, middels een “Mammoetdag” in de kerstvakantie 2014.

Er zijn zeven vaste opstellingen waarvan drie speciaal voor kinderen en regelmatig zijn er tijdelijke opstellingen en activiteiten. In de vakantie periodes worden extra activiteiten geboden. Kijk regelmatig op deze website om op de hoogte te zijn van het actuele aanbod.

De website van het museum Nieuw Land is:  http://www.nieuwlanderfgoed.nl/museum


Aviodrome
Adres: Pelikaanweg 50
8218 PG Lelystad - Airport
Telefoon: 0320-289842

Het luchtvaartmuseum Aviodrome exposeert in de binnen- en buitenruimten historische vliegtuigen, in totaal staan er meer dan 100 vliegtuigen opgesteld, het oudste toestel is van hout en dateert uit 1900. Het museum geeft op gevarieerde wijze een beeld van de luchtvaartgeschiedenis en geeft de mogelijkheid om actief bezig te zijn, bijvoorbeeld in de vluchtsimulators kunt u zich werkelijk piloot voelen en in de radiokamer leert u morse seinen. Voor kinderen zijn er verschillende interessante en leuke speelplekken, kortom “de dag vliegt” in dit museum.

De website van Aviodrome is: http://www.aviodrome.nl


Nationaal Ruimtevaart Museum
Adres: Pelikaanweg 50
8218 PG  Lelystad Airport  
Telefoon: 0527-201201

Binnen het Aviodrome is sinds 2004 een zelfstandige expositie ingericht van het Nationaal Ruimtevaart Museum met onder andere de eerste Nederlandse satelliet ANS en zijn opvolger IRAS, een Gemini capsule op ware grootte, en een model van het Columbus laboratorium, waar astronaut André Kuipers in 2012 veel onderzoek heeft gedaan, tevens wordt het volledige Internationaal Space Station (ISS) tentoongesteld.

De website van het Nationaal Ruimtevaart Museum is: http://www.nationaalruimtevaartmuseum.nl


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Lelystad
Adres: Oostvaardersdijk 01-04
8244PA Lelystad
Telefoon: 0320-269700

Vlakbij de Bataviawerf staat het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Lelystad, het is gebouwd in de vorm van de omgekeerde romp van een schip. Het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot wordt hier beheerd en bezoekers hebben vrij toegang tot het depot waar een grote hoeveelheid geconserveerde en gerestaureerde objecten zijn uitgestald, bovendien is het mogelijk om het scheepsarcheologische werkproces te volgen en de verschillende andere tentoonstellingen te bezichtigen.

De toegang tot het depot is door de week gratis en omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Lelystad voor de publieksbegeleiding een samenwerking is aangegaan met 'buurman' Bataviawerf is het mogelijk om rondgeleid te worden door een gids, de betaling gaat dan via de Bataviawerf. In het weekend is alleen toegang via de Bataviawerf mogelijk. Het depot heeft geen eigen website.

De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is: http://www.cultureelerfgoed.nl


Museum Schokland
Adres: Middelbuurt 3
8319 AB Schokland
Telefoon: 0527-760630.
 

Museum Schokland bestaat uit meerdere tentoonstellingen die in verschillende gebouwen zijn ondergebracht rond de historische kerk (1834) van dit voormalige Zuiderzee-eiland. Er wordt in binnen- en buitenexposities een beeld gegeven van de geologie en de archeologie van de Noordoostpolder, het leven van de eilandbewoners en de drooglegging van de Noordoostpolder. In de Gesteentetuin worden diverse zwerfkeien geëxposeerd en ziet u de geschiedenis van het landschap vanuit de IJstijd.

De website van Schokland is: http://www.schokland.nl

De website van het Museum Schokland is: http://www.museumschokland.nl


Geologisch Museum Hofland
Adres: Hilversumseweg 51
1251 EW Laren NH
Telefoon: 035-382520

Het Geologisch Museum Hofland laat een overzicht zien van de geologische ontwikkeling van de aarde; de mineralen waaruit de aardkorst is opgebouwd, de verschuiving van de continenten door de jaren heen, de verschillende klimaten die onze planeet beheersten en de ontwikkeling van planten en dieren. Er is een afdeling ingericht waar met name de geologische ontwikkeling van Het Gooi te zien is. Voor kinderen worden regelmatig activiteiten georganiseerd en voor scholen zijn er educatieprogramma’s.

De website van het Geologisch Museum Hofland is: http://www.geologischmuseumhofland.nl


Museum Nagele
Adres: Ring 23
8308 AL Nagele
Telefoon: 0527-653077

De permanente tentoonstelling in Museum Nagele gaat hoofdzakelijk over de Nederlandse architectuurgeschiedenis en de plaats die Nagele daarin inneemt, met name de ideeën van de stroming “Het Nieuwe Bouwen” worden uitgelegd en zijn in dit dorp uitgewerkt; zo hebben alle huizen in Nagele een plat dak en vormt het geheel een kunstzinnige compositie van verticale en horizontale lijnen. Niet alleen in het museum is veel te zien, ook een wandeling door cultuurhistorisch Nagele is de moeite waard.

In de beide zalen voor de tijdelijke exposities zijn elke 3 maanden nieuwe exposities van hedendaagse kunstenaars of op het gebied van architectuur te zien.

Update: 25 mei 2015

Op 7 juni vindt om 15 uur in Museum Nagele de opening plaats van de nieuwe expositie ‘In Motion’.
Stromen, vloeien, lopen, rennen, storten, plenzen .... Hoeveel woorden kennen we niet om beweging aan te duiden. Aan deze tentoonstelling doen mee Hilly Binksma-Martens, Inge Bosman, Jansje Dane-Ruijter, Ria Demarteau, Anneke Ek, Liesbeth Klein, Marijke Maijer, Marijke Ouwehand, Martha de Vos-Hunneman en Grietje van Wijk. De kunstenaars, die al twaalf jaar samen de QS2 Textielgroep vormen, hebben hun wortels in de textielkunst, maar ze hebben hun terrein in de loop van de tijd verbreed en ze tonen in deze expositie nieuw werk. De expositie is te bezichtigen van 4 juni tot en met 30 augustus 2015. U bent van harte welkom. Voor meer informatie: zie de website van het museum.

De website van Museum Nagele is: http://www.museumnagele.nl


Poppen- & Kinderwagen Museum
Adres: Zuiveringweg 58
8243 PE Lelystad
Mobiel: 06-36366489

In het Poppen- & Kinderwagenmuseum staan ruim 150 poppen- en kinderwagens van bekende merken tentoongesteld en wordt er achtergrondinformatie gegeven over de geschiedenis van de baby-verzorging in het eerste levensjaar. Vanuit dit museum wordt er ook elk jaar een “kinderwagenparade” georganiseerd.

Momenteel (januari 2015) is de verwarming in het museum kapot, waardoor er andere
openingstijden zijn, actuele informatie vindt u op hun website.

De websites van het Poppen- & Kinderwagen Museum zijn:

http://www.poppenenkinderwagenmuseum.nl

http://www.kinderwagenparade.nl

http://www.luxekinderwagens.nl


Museum Het Oude Raadhuis
Adres: Wijk 22
8321 EP Urk
Telefoon: 0527-683262

In dit door de plaatselijke bewoners opgezette en onderhouden museum wordt een beeld gegeven van het oude visserseiland Urk en de geschiedenis van de bewoners van dit traditionele dorp.

De website van het museum Het Oude Raadhuis is: http://www.museum.opurk.nl


Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Adres: Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum
Telefoon: 035-6775555

In dit instituut is een van de grootste collecties (binnen Europa) audio-visueel materiaal te vinden; ruim 800.000 uur radio- en televisie-uitzendingen, documentaires, film- en muziekopnames. Op allerlei manieren is het archief toegankelijk gemaakt voor zowel professionals als kunstenaars, scholen en dagjesmensen en kan men in contact komen met de Nederlandse geschiedenis zoals die is opgeslagen in beeld- en geluidsmateriaal.

Er zijn tentoonstellingen en ervaringsruimtes waar een uitzending gemaakt kan worden, ook is het mogelijk om bepaalde uitzendingen live bij te wonen (b.v. Top 2000).

De website van Beeld en Geluid is:  http://www.beeldengeluid.nl


Het Nederlands Vestingmuseum
Adres: Westwalstraat 6
1411 PB Naarden
Telefoon: 035-6945459

Na een periode van oorlogen en plunderingen is de stad Naarden in 1572 herbouwd als vestingstad en is het nu nog een mooi voorbeeld van vestingbouw volgens het Oud Nederlandse Stelsel, de vestingwerken zijn goed bewaard gebleven.

In het Vestingmuseum zijn de verdedigingswerken te bezichtigen en wordt een beeld gegeven van de verdedigings-strategiën en de leefwijze van de garnizoensoldaten, tevens wordt een stuk oorlogsgeschiedenis (de waterlinies) van Nederland getoond. In een van de kazematten staat een opstelling waarmee men zelf de waterlinie onder water kan zetten. Vanuit het museum gaat een rondvaartboot door de grachten van de stad. Als u meer wilt weten over dit museum en de geschiedenis van Naarden kijk dan op hun website.

De website van het Nederlands Vestingmuseum is: http://www.vestingmuseum.nl


Weegschaal Museum
Adres: Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Telefoon: 035-5447153

De collectie in het Weegschaalmuseum is ontstaan vanuit een weegschalen bedrijf waarvan de eigenaar verzamelaar en geschiedschrijver van de wereld van maten en gewichten werd, hij verzamelde steeds meer bijzondere weegschalen, maten, gewichten en balansen en op den duur werden voorwerpen van mede-verzamelaars aan de collectie toegevoegd. Het museum is gevestigd in het Spaanse Huis dat een rijke geschiedenis kent en dienst deed als Waag vanaf ongeveer 1615 tot begin 1800. Het museum heeft ook een educatieprogramma voor scholen.

De website van het Weegschaal Museum is: http://www.weegschaalmuseum.nl


Comenius Museum
Adres: Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden
Telefoon: 035-6943045

Het Comenius Museum laat een overzicht zien van het leven en werk van de Tsjechische Jan Amosz Comenius; beroemd theoloog, pedagoog, filosoof en politicus, die na een veelbewogen leven van 1656 tot zijn dood in 1670 in Amsterdam woonde en werkte. Hij werd begraven in de Waalse Kerk in Naarden en het museum geeft toegang tot het mausoleum waar hij begraven ligt. Als u geïnteresseerd bent in het werk van deze veelzijdige geleerde en de activiteiten van het museum kijk dan op hun website.

De website van het Comeniusmuseum is: http://www.comeniusmuseum.nl


Singer Museum
Adres: Oude Drift 1
1251 BS Laren NH
Telefoon: 035-5393939

De basis van de collectie in het Singer Museum wordt gevormd door de kunstverzameling zoals die bijeen is vergaard door het echtpaar Singer in hun villa De Wilde Zwaan te Laren. In de jaren-50 van de vorige eeuw is er een theater en een museumgedeelte aan de villa gebouwd, waardoor een omsloten tuin ontstond waar beeldhouwwerken worden getoond. Naast de nalatenschap van het echtpaar Singer zijn er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen te bewonderen en er worden nog steeds nieuwe werken aangekocht door de stichting Singer Memorial Foundation die het geheel beheert en exploiteert. Als u meer wilt weten over de huidige expositie in het museum of de te verwachten tentoonstellingen kijk dan op hun website.

De website van het Singer Museum is: http://www.singerlaren.nl


Huizer Museum Het Schoutenhuis
Adres: Achterbaan 82
1271 TZ Huizen
Telefoon: 035-5250223

In dit museum wordt de cultuur en de geschiedenis van het oude Zuiderzeedorp Huizen getoond. Er is een vaste tentoonstelling met onder andere een historische woonkamer met gebruiksvoorwerpen van de boeren en vissers die in en om het dorp woonden en werkten, daarnaast wordt zichtbaar gemaakt wanneer men welke kleding droeg door middel van een klederdracht tentoonstelling. Door het jaar heen zijn er ook wisselende tentoonstellingen, ook worden er activiteiten voor scholen georganiseerd. Als u meer wilt weten over de geschiedenis van Huizen kijk dan op hun webste.

De website van het Huizer Museum Het Schoutenhuis is: http://www.huizermuseum.nlBoven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl