Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

    Werkgroep Fysieke Bibliotheek   

 

Onze fysieke bibliotheek is ontstaan eind jaren 70 van de vorige eeuw. Het idee voor het opzetten van een bibliotheek is ontstaan in de periode dat we het Yoga- en Gezondheidscentrum "Waar Oost en West elkaar Ontmoeten" hadden. Tijdens de vele contacten met werkers in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, hulpverleners, maatschappelijk werkers, enz. samen met de bezoekers van het centrum ontstond de vraag naar een theoretische onderbouwing van hetgeen we toen aanboden.

In de loop der jaren zijn er zo ruim 5.000 fysieke boeken en artikelen verzameld. Eind van de jaren 90 zijn we ook begonnen met het opzetten van een digitale bibliotheek klik hier. Tijdens de afgelopen 45 jaar is deze bibliotheek verder uitgebouwd door de stichting Om-Shanti en vormt ze daar een belangrijk onderdeel van het Kennis Centrum.Update: december 2021

Oproep boek-donatie

Onderstaande tekst is als kaartje toegevoegd aan onze kerstkaart van 2021 - 2022

 

De stichting Om-Shanti is meer dan tien jaar bezig met het opzetten van een internationale digitale bibliotheek als een belangrijk en inspirerend onderdeel van ons centrum. Hiervoor hebben we zowel bestaand “fysiek” materiaal gedigitaliseerd, alsook wereldwijd digitaal materiaal verzameld.

Echter, in het kader van de (bij)scholingen, opleidingen, lezingen, enz. merken we nog steeds dat mensen het prettig vinden om ook fysieke boeken te blijven lezen. Daarom vragen wij u bij deze, indien u van plan bent om uw boeken of ander schriftelijk materiaal weg te doen, te overwegen of u de boeken zou willen schenken aan de (ANBI) stichting Om-Shanti. De bibliotheek bevat hoofdzakelijk materiaal in het Engels (primair), Nederlands, Frans en Duits en omvat onder andere de volgende onderwerpen:

Oosterse/Westerse Filosofie en Psychologie, Gezondheid, Medisch, Religie en Levensbeschouwelijke stromingen, Yoga en Vedanta, Upanishads, Vedas, Sutras, Samhitas, Puranas, enz. Swamis, Spirituele leraren en hun centra, Geschriften in het Sanskriet, Devanagari, Urdu, Hindi, Telugu, Pali, Tamil, enz. Boeken over India, Tibet, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Ladakh, China, de Natuur, Duurzaamheid, Muziek, Taal, Poëzie, Mandalas en Yantras, Metafysica, Wetenschap, Bewustzijn en Quantum Fysica.

We zijn tevens een Kennis en Informatie Centrum met name voor de klassieke Yoga en Vedanta tradities en geven hierover speciale lezingen en trainingen. Een belangrijke reden om de digitale bibliotheek op te zetten is gelegen in het feit dat we nog steeds merken dat als we in het buitenland zijn, daar veel meer informatie voorhanden is over alle onderwerpen die te maken hebben met de mens die zichzelf en de wereld wil “begrijpen” en zich spiritueel wil ontwikkelen om in harmonie te kunnen leven.

Deze wetenschappelijke kennis is ook essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingen welke zich in de loop der jaren steeds meer hebben verdiept en uitgebreid. Inmiddels bestaat de bibliotheek uit meer dan 100.000 tekst-, foto-, audio- en videobestanden. Een gedeelte van het materiaal is pas tijdens de afgelopen jaren vertaald uit de oorspronkelijke talen waarin vele Swamis en Leraren hun inzichten hebben vastgelegd. Dit bijzondere materiaal is meestal niet in boekvorm beschikbaar, aangezien de kosten hiervan te hoog zijn, maar gelukkig is het wel in een digitale vorm aanwezig.

Wanneer u regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden over de verdere ontwikkeling van het bibliotheek-project, laat ons dit dan even weten. In de toekomst zal de bibliotheek vrij toegankelijk zijn voor opleiders, leraren, serieuze spirituele zoekers of anderszins geïnteresseerden. De klassieke Yoga en Vedanta tradities verwijzen naar de mogelijkheden om een bewuste en harmonieuze levenshouding te kunnen ontwikkelen en zijn gebaseerd op zeer oude wetenschappelijke systemen die echter ook nu nog steeds relevant zijn. Ze zijn ook sinds enige tijd “opnieuw” ontdekt door de westerse wetenschap en worden inmiddels op verschillende universiteiten wereldwijd gedoceerd.


 

 


 Onze fysieke bibliotheek is ondergebracht in onze gemeenschappelijke
woonkamer, secretariaat, computerruimte en archief.
Indien u nader contact wilt over de eventuele boeken die u ons wilt schenken  klik hier

Volledigheidshalve ziet u hier ook onze multifunctionele
lesruimte, vergaderruimte en werkruimte

 

 

 

 

 

 Update: april 2021

Oproep

Het afgelopen jaar hebben wij weer boeken mogen ontvangen voor de bibliotheek maar nog steeds hebben wij ruimte voor nieuwe boeken, met name over Yoga en spiritualiteit.
Mocht u boeken willen schenken en als u vragen heeft over welke boeken er in onze bibliotheek passen neem dan contact op  klik hier

De internationale Om-Shanti Digital Library (OSDL) wordt nog steeds verder uitgebreid en bevat inmiddels ruim 100.000 bestanden. Deze zal binnenkort on-line gaan.


Update: juli 2019

De werkgroep wordt met nog 2 mensen uitgebreid omdat vele handen licht werk maken.


Update: april 2018

Het bibliotheek-programma inclusief de database is vrijwel klaar, we kunnen nu gemakkelijker antwoord geven op uw vragen of er een bepaald boek fysiek of digitaal aanwezig is in de bibliotheken. De manier waarop we het materiaal beschikbaar stellen wordt steeds in onderling overleg geregeld.

Er is nog steeds ruimte voor nieuwe boeken; neem contact op als u vragen heeft over welke boeken er in onze bibliotheek passen en nu al aanwezig zijn. Tevens bevat onze bibliotheek bijna 27.000 audio- en videobestanden die gaan over de (geestelijke) gezondheid, filosofie, psychologie, religie, spiritualiteit, kunst, cultuur en levensbeschouwelijke onderwerpen, wetenschap, enz. Ze hebben meestal de vorm van lezingen, cursussen, instructies, (bij)scholing, documentaires, hoorcolleges, interviews, enz. Het materiaal is na onderling overleg doorgaans ook voor u (tijdelijk) toegankelijk.


Update: november 2014

We gaan uitzoeken of bepaalde boeken gekaft moeten gaan worden, ter voorkoming van beschadigingen.


Update: oktober 2014

We hebben een dertigtal boeken ontvangen, die worden opgenomen in de database en in de kasten geplaatst.


Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier           Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl