Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Kerst - 2018

 

Beste buurtbewoners, bezoekers en vrienden

Deze feestdagen stonden in het teken van het afscheid van een heel dierbare vriend van ons allen; we hebben voor de laatste keer gezamenlijk bij hem thuis gegeten en we wisten dat hij nog maar enkele maanden te leven zou hebben.

Een dergelijk samenzijn creëert een sterke herinnering voor later, zoals nu is gebleken; het verlies van dierbaren gebeurt steeds vaker naar mate we ouder worden. Je visie op het leven is hierbij alles bepalend, is het slechts dat we hier even zijn als een product van de evolutie of zijn we hier met een wezenlijker doel en blijft er toch iets wezenlijks van ons over, als het fysieke lichaam is gestorven. Vragen die ieder mens bij tijd en wijle bezighouden en die we tijdens het moment van sterven allemaal anders zullen beleven. Opmerkelijk is dat steeds meer westerse wetenschappers ontdekken en van mening zijn dat er toch zoiets als een Ziel bestaat, waardoor het besef over het leven drastisch aan het veranderen is.

Niet langer is het bewustzijn een product van de hersenen, maar maakt het bewustzijn gebruik van het lichaam, het centrale zenuwstelsel en de hersenen. Een interessante ontwikkeling die aansluit bij opvattingen binnen het oosterse denken waarbij dit algemeen wordt onderkend door de wetenschap. Het waren ook dit soort gesprekken tijdens het laatste eten met Jan (klik hier voor meer informatie) waarbij hij naar antwoorden en ervaringen zocht, die hij met ons deelde.

Dit jaar hebben we ook nog maaltijden gebracht aan daklozen en het teveel aan eten aangereikt bij het Leger des Heils en de voedselbank, die hier altijd mensen mee helpen.

De feestdagen zijn een natuurlijk moment voor bezinning, reflectie over ons kwetsbare en tijdelijk bestaan en biedt daarom een moment van ontmoeten vanuit kwetsbaarheid die we allemaal wel eens zullen ervaren.We wensen iedereen een harmonieus en liefdevol Kerstfeest,
    een goede jaarwisseling en de beste wensen voor 2019

    namens alle medewerkers en betrokkenen
    van het OntmoetingsHuis De Kern


 Boven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl