Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

    Spirituele Blogs   

Wat is spiritualiteit en wat kan ik ermee in mijn leven;
een ontdekkingsreis naar  de diepere betekenis
van een spiritueel (Yoga of Vedanta) leven.


In deze rubriek geven we ruimte aan iedereen die hun spirituele ervaringen en inzichten tijdens de reis door het leven, wil delen met anderen. Soms zijn het “reisverhalen” naar bepaalde inspirerende plaatsen ergens op onze aarde en soms zijn het beschrijvingen van een innerlijke reis en het proces van bewustwording, een enkele keer als een verslag van een bepaalde gebeurtenis en een andere keer in de vorm van een dagboek. Soms zijn het verhalen over gebeurtenissen die we vrijwel allemaal meemaken zoals de verwerking en vooral aanvaarding van een ernstige ziekte van onszelf of van een dierbare, of het ondergaan van het stervensproces, of het plotselinge verlies van naasten, of het verlies van controle over omstandigheden die we denken nodig te hebben om gelukkig te kunnen zijn, of de beheersing van de soms extreem grote invloed die de tijdgeest op onze innerlijke harmonie en geluk vaak heeft.

De optiek van waaruit bij voorbaat geschreven wordt, zal een persoonlijke en vooral spirituele zijn, zodat u als lezer meer zicht krijgt op wat het begrip spiritualiteit kan inhouden en hoe het een antwoord geeft op de existentiële levensvragen en met name hoe een bepaalde mate van zelfinzicht de beproevingen en tegenslagen des levens, (het lijden in meer of mindere mate) in een ander perspectief plaatst, waardoor het soms begrijpelijker en meestal ook aanvaardbaarder wordt. Het gaat dan om het idee dat we het leven kunnen beschouwen als een leerschool en een voorwaarde om ons bewust te bevrijden van het tijdelijke en illusoire en dat de fysieke dood niet het einde is van onze ontwikkeling als ziel.

In het huidige digitale tijdperk noemen we deze vorm van communiceren via een website een “Blog”, het gaat hierbij primair om de inhoud van het verhaal en het proces van delen. Hierdoor is de naam van de auteur niet zo van belang en deze mag dan ook een pseudoniem zijn. Indien gewenst mag u een korte biografie schrijven waarbij u meer vertelt over u zelf, maar noodzakelijk is dit niet. Tevens kunt u aangeven of u een reactie wilt ontvangen van lezers en of deze geplaatst moeten worden op de website. De tekst mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn, wij zullen zo nodig deze vertalen.

Een belangrijke reden om deze Blog te starten is gelegen in het feit dat we al vele jaren merken dat indien mensen een spirituele vorm van Yoga en Vedanta beoefenen, dat de problemen die hierdoor kunnen ontstaan tijdens de integratie van de zich ontwikkelende inzichten niet altijd makkelijk verloopt. Dit komt onder andere door de steeds commerciëlere opzet van de meeste Yoga instellingen waarbij het niet gangbaar is dat je als leerling maanden en soms jarenlang met enige regelmaat een leraar kunt spreken voor nader advies, omdat men daarvoor geen tijd, middelen en mogelijkheden heeft. In India is het bijvoorbeeld gebruikelijk als je enige maanden bij een Yoga instelling, Universiteit of Yoga ashram bent en je je wilt verdiepen in de Yoga weg, dat je een “senior leerling” krijgt toegewezen die je vaak dagelijks kan benaderen met je vragen, twijfels en eventuele weerstand of juist met je vermoedens die je echter wel wilt toetsen.

Tijdens de afgelopen 45 jaar hebben we regelmatig gemerkt dat de theoretische kennis uit het Oosten veel tijd en aandacht vraagt voordat men er werkelijk iets mee kan in onze westerse cultuur. Het is echter niet noodzakelijk dat we hier een Indiaas leven gaan leiden aangezien de Yoga en Vedanta niet gebonden is aan tijd, plaats of cultuur en daarom  is een ieder die deze weg gaat, in essentie vrij om zijn eigen vorm te kiezen. Omdat het een filosofie betreft die in onze cultuur nog niet zo gangbaar is, moeten mensen gaandeweg hun leven de mogelijkheid hebben om te blijven leren, toetsen en ontwikkelen, anders kan men gemakkelijk verdwalen, ten prooi vallen aan twijfels en weerstand en onbegrip liggen dan op de loer.

Het delen van (spirituele) ervaringen, zoals we dat al vele jaren doen tijdens onze bijeen-komsten blijkt een inspirerend middel te zijn voor iedereen die opweg is naar Huis. Voel je dus vrij om hieraan mee te doen in welke vorm dan ook.

Er is een redactie die vooral zal letten op het feit of de inhoud van het schrijven voldoet aan de doelstelling van deze “Blog” en geen mensen kwetst in welke vorm dan ook. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld de Yamas en Niyamas van Patanjali (voor meer info klik hier). Deze Blog kan aanleiding zijn voor een korte serie bijscholingslessen als daar behoefte aan is.

Hebt u belangstelling voor deze mogelijkheid, neem dan contact met ons op, zodat we gezamenlijk kunnen onderzoeken wat we voor u kunnen betekenen. klik hier

Met vriendelijke groeten
namens Om-Shanti
Gerard van Wijk

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl