Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

 

Dialoog - Hart tot Hart

 

Regelmatig zijn er bijeenkomsten, waarbij we elkaar trachten te ontmoeten voorbij onze "wereldse houding". We wisselen dan van gedachten, met als uitgangspunt dat we de "Waarheid" willen ontdekken. Deze ontmoetingen dragen ook een element van toetsing in zich, opdat we niet verdwalen in fantasieën over onszelf, de medemensen en de wereld. In het Oosten wordt dit proces ook wel een Satsang-bijeenkomst genoemd. In het Westen wordt er vaak ook een verband gelegd met een "Guru", een begrip dat inmiddels een zeer negatieve connotatie in zich draagt.

Guru betekent oorspronkelijk niet meer dan "Leraar", zo zijn in het Oosten je ouders je eerste guru, daarna de leraar op school, een zeer ervaren leidinggevende, enz. Wij zijn niet zo gecharmeerd van wat er tegenwoordig allemaal wordt verstaan onder het begrip "Guru" en mensen die zich als een "Verlichte Ziel" presenteren. We hebben jarenlang een anti-sekte programma gehad, waarbij we de zogenaamde "verlichten" weer met beide benen op de grond probeerden te krijgen.

Het delen van ervaringen en het je kwetsbaar durven opstellen creëert een atmosfeer van vertrouwelijkheid, waardoor mensen vaak spontaan tot inzicht komen, bijvoorbeeld met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen in hun leven, of terugkerende problemen, of het gemis aan humor, blijdschap, enz.

De vragen en het verlangen tot het willen "Weten" is het uitgangspunt. Tevens is er een mogelijkheid tot "toetsing" en "duiding" van al  uw (spirituele) levenservaringen. Deze dialogen worden georganiseerd door de stichting Om-Shanti.

De bijeenkomsten beginnen meestal om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur met een eventuele uitloop tot 22.30 uur; de ruimte is open vanaf 19.00 uur.De nieuwsbrief "van monoloog tot dialoog"

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Om-Shanti en bevat reflecties, overwegingen, stellingen, premissen, aanwijzingen en antwoorden. Ze hebben geen verlangd doel en zijn jaren geleden spontaan ontstaan als reactie op de vele gesprekken met medemensen en hun vragen over de zin en noodzaak van het leven en met name over de invulling van de dagelijkse praktijk van een spiritueel leven en de problemen die men hierbij ondervindt.

De inhoud heeft in de loop der tijd vooral een dialoog tot stand gebracht met zoekers, twijfelaars, betweters, met hen die zeker weten maar hun inzichten nog niet hebben kunnen realiseren tot een Waarheid of Werkelijkheid, voor hen die geloofden de juiste weg te hebben gevonden, maar toch weer zijn gaan twijfelen, voor hen die de beproevingen niet meer herkennen als spiritueel zinvol en noodzakelijk en hierdoor het leven ervaren als zwaar, chaotisch, onjuist, onrechtvaardig, onverklaarbaar, enz. en voor hen die opnieuw een “bevestiging” zoeken, dat het wel mogelijk is om in het Westen een traditionele maar een zich voortdurend aanpassende Yoga en Vedanta-weg te gaan, die werkelijk naar Huis leidt.

De authentieke integrale Yoga en Vedanta die de stichting Om-Shanti doorgeeft, heeft maar weinig voorwaarden behalve dat je oprecht en eerlijk moet zijn in je spirituele verlangens en bereid bent de woorden die tot je komen bijvoorbeeld via de lezingen en nieuwsbrieven, grondig te onderzoeken met je intellect en je gevoel, en ze vooral te toetsen in je Hart en overeenkomstig te handelen en het wonder te ontdekken/ondergaan dat jouw (spirituele) levensweg zichtbaar en begaanbaar kan worden als je regelmatig Stil en ontvankelijk kunt zijn.

De dialogen hebben zeker niet tot doel een polemiek te starten, maar slechts de geest te prikkelen om tot contemplatie, meditatie, observatie, bezinning, en vooral tot toetsing te komen over hetgeen men zeker “denkt en voelt” te weten. Hierdoor worden dwalingen, ontkenningen, angsten en onzekerheden wezenlijker herkend.

Het intellectuele en spirituele niveau van de bijeenkomsten en de inhoud van de nieuwsbrieven verschilt sterk, omdat ze van vele factoren afhankelijk is en wordt vooral door het moment bepaald; soms door de vragensteller, soms door het onderwerp, de omstandigheden, maar altijd geïnspireerd door het Hart.

Veel van de onderwerpen worden aangedragen door “zoekers”, Yoga-beoefenaars of door  mensen die een wezenlijke “toetsing” zoeken ten aanzien van hetgeen men heeft gelezen en/of gehoord, beoefend of thans gelooft. We trachten nooit een ander te kwetsen of in een bepaald daglicht te plaatsen, alles wat we zeggen en/of schrijven dient ter ondersteuning van het proces van heroriëntatie, bevrijding, bezinning, toetsing en zuivering.Website Overzicht: klik hier         Boven:  klik hier         Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl